Pritisoci kon najgolemata farmacevtska kompanija vo Makedonija

MUKAETOV KO[MAR ZA MIHAJLOVSKI!

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Denovive, kone~no se oglasi i Fondot za zdravstveno osiguruvawe, preku negoviot sektor za informirawe, koj soop{ti deka }e ja poddr`i prvata makedonska fabrika za lekovi, no ne so generalniot direktor, Traj~e Mukaetov, na ~elo
  • Vo vreme koga makedonskoto zdravstvo najavuva niza reformi, Fondot, sekako, ima pova`na rabota otkolku da se zanimava so poddr`uvawe na odredena partija

Najgolemiot doma{en proizvoditel na lekovi "Alkaloid" e meta na golem broj {pekulacii, obvinuvawa za nepravilno rabotewe ve}e podolgo vreme.

S# zapo~na so upadot na gazda Nini koga vo raftovite na aptekite, ekspresno registriranata paleta na "Jaka 80" molskavi~no gi zazema poziciite na "Alkaloid". Sleduva kontrolata na privatizacijata na najgolemata farmacevtska ku}a od strana na MVR i krivi~ni prijavi protiv generalniot direktor, Traj~e Mukaetov i u{te na trojca negovi sorabotnici.

Reakcijata na "Alkaloid" za s# {to se slu~uva e deka del od vlasta saka po sekoja cena da ja prezeme Kompanijata.

OBVINUVAWA

Pritisokot na vlasta prodol`uva so toa {to vo igra sega vleguva i Fondot za zdravstveno osiguruvawe. Denovive, kone~no se oglasi i Fondot preku negoviot sektor za informirawe koj soop{ti deka }e ja poddr`i ovaa fabrika za lekovi, no ne so generalniot direktor, Traj~e Mukaetov, na ~elo.

Fondot za zdravstveno osiguruvawe go obvinuva direktorot Mukaetov deka raboti sprotivno na osnovnite principi na delovnoto rabotewe, pottiknat od opozicijata, s# so cel da napravi destabilizacija na snabduvaweto so lekovi vo Makedonija. Direktorot na Fondot za zdravstveno osiguruvawe, Vojo Mihajlovski, navodno ostvaril sredbi so gospodinot Mukaetov i spored soop{tenieto, namesto da se re{at nedorazbirawata i problemite, direktorot poka`al golema arogancija i neiskrenost. Spored prviot ~ovek na Fondot, so `elba gospodinot Mukaetov da & na{teti na vlasta, a pottiknat od opozicijata na koja & e glaven sponzor, go izbral metodot na ve{ta~ki nedostig na lekovi i sozdavawe na socijalni nemiri. Vo nizata obvinuvawa upateni na adresata na "Alkaloid" e i obvinuvaweto za na~inot na privatizacija, iako nemaat oficijalni dokazi i argumenti.

Vakvoto nevoobi~aeno soop{tenie od strana na Fondot za zdravstveno osiguruvawe e samo povod za prodol`uvawe na bitka {to ja zapo~na vlasta.

POVA@NA RABOTA

Namenata na Fondot za zdravstveno osiguruvawe e da im izleze vo presret na gra|anite, primatelite i davatelite na zdravstvenite uslugi. Vo vreme koga makedonskoto zdravstvo najavuva niza reformi, Fondot sekako ima pova`na rabota otkolku da se zanimava so poddr`uvawe na odredena partija. Dol`nost na Fondot za zdravstveno osiguruvawe kako javen servis e da gi obezbedi tolku baranite lekovi, a ne da dava niza obvinuvawa i kritiki za rabotata na direktorot na spomnatata fabrika za lekovi.

Dokolku "Alkaloid" gi prekr{il pravilata na rabotewe i ako manipuliral so dostavuvaweto na lekovi, Fondot za zdravstveno osiguruvawe mo`e lesno da najde izlez ako go primeni dogovorot vo koj se predvideni sankcii za neizvr{uvawe na obvrskite. Fondot za zdravstveno osiguruvawe svoeto vnimanie potrebno e da go naso~i kon pobrzo realizirawe toj da stane nezavisna institucija, a ne da gubi vreme vo obvinuvawa i da brani ne~ii politi~ki interesi.

NEUSPE[EN UPAD

Od pismoto na Fondot e o~igledno deka se bara da se prezeme Kompanijata preku pritisok vrz generalniot direktor, Traj~e Mukaetov. I taka ve}e v`e{tenata sostojba vo "Alkaloid" kulminira so informacijata deka odredena grupa nasilnici ima namera nasilno da ja prezeme farmacevtskata ku}a "Alkaloid". Za sre}a, planiraniot upad ne be{e realiziran poradi trojnata odbrana. Fabrikata za lekovi ja brane{e obezbeduvaweto na Pretprijatieto i Agencijata za obezbeduvawe "MBI". Ovoj plan, ne mo`e{e da ostane nepoznat ni za vrabotenite od ovaa kompanija. Tie se samoorganiziraa, sozdadoa `iv yid re{eni po sekoja cena da ja odbranat Kompanijata koja e niven izvor na egzistencija. Vrabotenite vo "Alkaloid" ne mo`ea da potvrdat dali nasilnicite se isprateni od "nezavisniot sindikalec" Atanas Lefterov, Qube Bo{kovski od DBK ili Upravata za javni prihodi, no se somnevaat deka naredbodavecot e od redovite na politi~kata partija VMRO-DPMNE.

Edno e jasno, vakvite scenarija bez demokratija ne vodat kon uspe{no re{avawe na problemite koi go zasegaat sekoj makedonski gra|anin.


NEUPATENIOT MINISTER

Ministerot za zdravstvo, d-r Dragan Danilovski, za pismenoto obra}awe na Fondot za zdravstveno osiguruvawe vo vrska so slu~ajot "Alkaloid" izjavi deka toj, kako minister, ne bil li~no zapoznaen!?

Upadite i blokadite vrz na{iot najgolem proizvoditel na lekovi, za ministerot ne pretstavuvaat nekakov slu~aj, tuku stanuva zbor za zaemna netrpelivost me|u dve li~nosti, odnosno me|u direktorot na "Alkaloid", Mukaetov i prviot ~ovek na Fondot, Mihajlovski.