Premierot go navredi direktorot na "Komercijalna banka", Hari Kostov

ZAGUBENI 70 MILIONI DOLARI?!

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • "Sakame da veruvame deka vo tie zagubeni 70 milioni dolari na "Komercijalna banka", Premierot gi presmetal i 123-te milioni denari, koi vo mart ovaa godina sosema nezakonski, ni bea naplateni od Upravata za javni prihodi", re~e na pres-konferencijata direktorot na "Komercijalna banka" g. Hari Kostov

Poslednoto fijasko na lokalnite izbori 2000-ta,koalicijata na VMRO-DPMNE i DA, go odr`a na plo{tadot "Makedonija". Pred nasobranata tolpa Premierot, sakaj}i na svojot elektorat so fakti da mu doka`e deka vo dr`avava edni kradat, a drugi ja opravaat, javno ja obvini "Komercijalna banka" deka ima zagubeni re~isi 70 milioni dolari na devizni smetki.

Vakvite obvinuvawa kaj direktorot na "Komercijalna banka", Hari Kostov, bea pri~ina toj da izleze pred javnosta i da gi demantira obvinuvawata od strana na Premierot. Po ova, Kostov be{e povikan na informativen razgovor so zamenik-direktorot na DBK, Qube Bo{kovski vo policiskata stanica vo skopskata naselba Karpo{ 1.

IZJAVA

Vo svojata izjava pred novinarite Kostov re~e deka ne navleguva vo motivite {to go naterale Premierot za nepromislenata izjava. "Komercijalna banka" ne e omilenata banka na Premierot", re~e Hari Kostov, dodavaj}i deka "negovi omileni banki se onie kade {to e otvorena ste~ajna postapka i vo koi dr`avata i opredeleni javni pretprijatija ve}e zagubija pove}e od 25 milioni germanski marki ili banki ~ii{to stranski osnova~i se ve}e likvidirani i ne postojat kako pravni subjekti".

Kostov so stav deka gospodinot Georgievski, iako e premier ve}e dve godini, mora da nastapuva so to~ni i konkretni podatoci i da ja prezema odgovornosta "za javno izre~eniot zbor".

Direktorot na "Komercijalna banka" potencira{e deka ovoj subjekt u`iva doma{en i me|unaroden ugled.

"Komercijalna banka" e re~isi 80 procenti privatizirana i nejzin vtor najgolem poedine~en akcioner e Evropskata banka za obnova i razvoj od London. Taa e edinstvena banka od Republika Makedonija koja e depozitar na javnite pari~ni sredstva na Soedinetite Amerikanski Dr`avi".

DEMANT

Najdogovorno, Kostov tvrdi deka Bankata nema zagubeno ni denar, a kamo li 70 milioni dolari na devizna smetka.

"Vo sekoe vreme na pretstavnicite na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i na Upravata za javni prihodi im stoime na raspolagawe, vo normalna zakonska procedura da izvr{at u{te edna kontrola na smetkite na "Komercijalna banka", izjavuva Kostov.

"Dokolku ima{e takvi zagubeni pari vedna{ }e & go otstapevme na Vladata na Republika Makedonija za da ne se ma~i re~isi dve godini da pregovara so MMF i so Svetskata banka za pribli`no ist iznos. Sakame da veruvame deka vo tie zagubeni70 milioni dolari na "Komercijalna banka", Premierot gi presmetal i 123-te milioni denari, koi vo mart ovaa godina sosema nezakonski, ni bea naplateni od Upravata za javni prihodi", re~e na pres-konferencijata direktorot na "Komercijalna banka", g. Hari Kostov.


IZVINUVAWE ILI KRIVI^NA PRIJAVA

Vedna{ po pres-konferencijata {to se odr`a vo prostorite na "Komercijalna banka", Hari Kostov e povikan na informativen razgovor vo policiska stanica. Toj potvrdi deka bil pra{an za iznosot od 70 milioni dolari na koja navodno ne i se znaela tragata.

"Slobodno mo`e da dojdat i da si go proverat sekoj spisok, sekoja smetka", re~e direktorot na "Komercijalna banka".

Dokolku Premierot ne mu se izvini na Kostov, toj najavi i krivi~na prijava na adresa na Qub~o Georgievski.


DEMANT OD SVETSKA BANKA

Vo vrska so {pekulaciite deka Komercijalna banka ima zagubeno 70 milioni dolari, pretstavnikot na Svetska banka vo Makedonija, Mari-Helen Briknel, izjavi:

"Svetska banka ima interesi vo Komercijalna banka. Kako {to znaete, vo ramkite na toj aran`man nie nara~avme studija od revizorska ku}a da se ispita raboteweto na ~etiri makedonski banki. Od analizite ne proizleguva deka ima kakvi bilo problemi so Komercijalna banka".