AJVAR

Potrebno:

- 10 kg. piperki;

- 3 kg, domati;

- 6 crni domati;

- 1 l. maslo;

- sol i

- {e}er po vkus.

Podgotovka:

Piperkite se pe~at, se lupat i se melat, isto kako i crnite domati. Domatite se pe~at, se cedat i se pr`at vo eden litar maslo. Koga domatite }e zgusnat se dodavaat piperkite i crnite domati i s# se pr`i okolu 20 minuti. Po vkus mo`e da se dodade malku sol i {e}er.

Ajvarot se sobira topol, vo prethodno zagreani tegli.


@ELE OD GROZJE I JABOLKA

Potrebno:

- 1 kg. grozje;

- 1 kg. kiseli jabolka;

- {e}er.

Podgotovka:

Grozjeto se ~isti i se dodava eden kilogram jabolka ise~eni na par~iwa. Seto ova se preliva so voda i se vari dodeka ne omekne. Dobienata masa se cedi niz tenka krpa, se dodava {e}er (na 2 ~a{i sok se dodavaat 2 ~a{i {e}er) i se vari dodeka ne zgusne. Koga e gotovo, `eleto se stava vo zagreani tegli, koi se pokrivaat so celofan prethodno natopen vo rakija.

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA