Verska hronika na nedelata

"RO@DESTVO NA PRESVETA BOGORODICA"

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Na ovoj bo`ji den, masa vernici se poklonuvaa vo malata crkvi~ka koja e neodamna izgradena pod ime "Pokrov na svetata Majka Bogorodica", vo koja }e oddadat po~it za novata katedralna crkva koja naskoro zapo~nuva da se gradi
  • Golemi verski sve~enosti se odr`aa i vo manastirot na ubavinata - drevnikot na bregot na Ohridskoto Ezero "Ro`destvo na Sveta Bogorodica" vo Kali{ta, Struga

Na 21 septemvri 2000 leto Gospodovo, vo na{i-ot grad Skopje se slu~ija dva krupni verski nastana.

Prviot nastan be{e na platoto kade }e se gradi novata katedralna crkva "Ro`destvo na Presveta Bogorodica", kade {to se odr`a bo`estvena liturgija i drugi verski sve~enosti. Prisustvuvaa golem broj vernici, prete`no stari skopjani koi ja qubat svojata nekoga{na soborna ubavica, voedno i za{titni~ka na gradot. Crkvata izgore 1941 godina, zapalena od bugarskite fa{isti. Na ovoj bo`ji den, masa vernici se poklonuvaa vo malata crkvi~ka koja e neodamna izgradena pod ime "Pokrov na Svetata Majka Bogorodica", vo koja }e oddadat po~it za novata katedralna crkva koja naskoro zapo~nuva da se gradi. Poklonenieto e masovno so prilozi i podaroci za noviot hram. Odborot na crkvata }e priredi i trpeza na qubovta. Ova sveto mesto ve}e dolgo vreme go o~ekuva denot koga }e otpo~nat grade`nite aktivnosti.

Proektot e izlo`en pred malata crkva i spored nego toa }e bide edna vistinska za{titni~ka na gradot.

Crkvata }e zafa}a pogolem prostor, a vo nejziniot sklop se predviduva i izgradba na teolo{ki fakultet.

Kako i da e, 21 septemvri 2000 leto Gospodovo, na ova mesto vrie{e kako vo ko{nica. Vo ramkite na ovie sve~enosti se odr`uva i mal crkovno-naroden pana|ur. Bratstvoto na crkvata, sostaveno prete`no od sestri, neumorno raboti za ovoj den da bide najsve~eno pre~ekan i proslaven od site vernici i gosti. So celiot ovoj verski objekt rakovodi neumorniot stare{ina, otecot protojerej Nikola Lazarevski.

Istiot den be{e veselo i duhovno i vo manastirot "Ro`destvo na Presveta Bogorodica" vo sel Pobo`je, Skopska Crna Gora. Ovoj dreven i `ivopisen manastir na ovoj svet den, praznuva na na~in koj{to go praktikuva so godini. Se slu`e{e bo`estvena liturgija, se osvetuva{e voda i se se~e{e slavskiot kola~. Ova prekrasno skopsko svetili{te, na 21 septemvri be{e vistinska Meka, vo koja ima{e vernici od okolnite sela i gradot Skopje.

Pokraj verskite obredi, maliot pana|ur, svira~ite i pesnite, ovoj den go pretvorija vo golema manastirska kr{tevka na Majkata Bo`ja so vernicite.

Stare{inata na bratstvoto na Manastirot, pod rakovodstvo na bratot Stankovski, ovoj blag den go pretvori vo slavje na radost. Bogatata trpeza na qubovta, be{e dostapna za site vernici i gosti.

Denot na Majkata Bo`ja, Presveta Bogorodica, be{e proslaven najsve~eno, so molitvi, dobrotvorni prilozi, so palewe sve}i, pesni i ora.

Golemi verski sve~enosti se odr`aa i vo manastirot na ubavinata - drevnikot na bregot na Ohridskoto Ezero "Ro`destvo na Sveta Bogorodica" vo Kali{ta, Struga. Kako i sekoja godina, taka i ovaa, na ovoj lokalitet be{e spektakularno, duhovno i prazni~no. Vo Kali{ta be{e zbrana cela Struga. Vo eden neviden verski ambient, Kali{ta ovoj den be{e manastir na duhovna vdahnovenost. Taka be{e i vo Negotino kade {to vo ubaviot golem manastir, posveten na svetata Majka Bo`ja, se odviva{e nastanot na godinata. Samo negotin~ani i vernicite od Negotinsko znaat kako da si go proslavat ovoj golem praznik.

Po sve~enata liturgija se odviva{e i golemo manastirsko slavje, nadopolneto so bogata trpeza, pesni i molitvi.