Slikawe na teloto

TETOVA@ATA - MODEN HIT

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Ukrasuvaweto na teloto so crte`i ne e samo momentna ludost. Tetoviraweto e stara umetnost nare~ena mehndi (indiski zbor za tetova`a)

Koj vika deka tetoviraweto ne e vo moda? Tetova`ata za ednokratna upotreba e vistinski bum. Re~enicata: "Sakam race kako Madona" stana refren vo frizerskite i kozmeti~kite saloni, koi tetova`ite gi pravat so kana. Mo`e slobodno da se odlu~ite za crte` na svoeto telo bez da se kaete, zatoa {to slikata }e is~ezne za nekolku dena ili nedeli.

Madona na scenata na popularniot "Sanremo", izleze so naslikano telo. Potoa, toa go napravija i Demi Mur i Naomi.

Ukrasuvaweto na teloto so crte`i ne e samo momentna ludost. Tetoviraweto e stara umetnost nare~ena mehndi (indiski zbor za tetova`a). Se koristela osobeno pri ven~avki, ra|awa, verski i obredni proslavi.

Kako da se podgotvi kanata?

Kanata mo`e da ja podgotvite i doma, no sve`ata smesa sekoga{ dava podobri rezultati.

1. Kanata vo prav, pome{ajte ja so toplo kafe ili indiski ~aj i nekolku kapki limon. Smesata neka stoi okolu eden ~as.

2. Napravete pero od samolepliva lenta, taka {to koga }e stavite kana vo nego }e go prese~ete vrvot.

3. Kanata od crte`ot }e mora da ja otstranite za eden ~as, a mestoto da ne go miete najmalku dvanaeset ~asa.

Dokolku ne sakate tetova`i so kana, vo prodavnicite mo`e da nabavite i samoleplivi sliki~ki so razni formi i dezeni. Nivnata upotreba e mnogu ednostavna, a se bri{at samo so voda.