"Zapi{uva~ka" mrza vo gradinkata "Rosica" vo Skopje

VOSPITUVA^KA BEZ DOMA[NO VOSPITUVAWE!

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Roditelot so `elba da go zapi{e svoeto dete, ima pravo da bara od odgovornoto lice da bide informiran za uslovite i pravilata koi vladeat vo gradinkata
  • Na liceto koe e vraboteno vo edna javna institucija kako {to e gradinkata, dol`nost mu e, pred s#, da se odnesuva pokorektno zatoa {to taa ustanova ne e vo negova privatna sopstvenost kade {to mo`e da pravi {to saka i da odbira komu }e mu ja ovozmo`i prilikata da izdvoi barem edna minuta od negovoto skapoceno vreme i da go soslu{a
  • O~igledno, na edna od odgovornite vo gradinkata "Rosica" poimot odgovornost voop{to ne & e svojstven

Gradinkata "Rosica" vo naselbata Vlae vo Skopje e tipi~en primer za toa kako ne treba da se raboti vo edna javna ustanova.

Vo gradinkite edinstvena gri`a na vrabotenite bi trebalo da bide prestojot na decata da im go napravat {to poprijaten. Namenata na gradinkite ne e samo ~uvawe na decata vo otsustvo na roditelite, tuku i nivno dru`ewe, socijalizacija i pedago{ko vospituvawe.

Neprijatnosta {to ja ima do`iveano eden roditel vo spomnatata gradinka bi trebalo da se obelodeni vo javnosta za da se doznae {to navistina se slu~uva vo ovaa ustanova. Imeno, roditelot so `elba da go zapi{e svoeto dete, ima pravo da bara od odgovornoto lice da bide informiran za uslovite i pravilata koi vladeat vo gradinkata. No, na negovo golemo iznenaduvawe naiduva na nequbeznost, odbivnost i drskost od strana na liceto ~ija{to dol`nost e na sekoj roditel da mu ja dade potrebnata informacija. [okiran i revoltiran, na roditelot ne mu e jasno kako mo`e edna li~nost koja komunicira na aroganten i potcenuva~ki na~in da se najde na edna odgovorna funkcija.

Po edna vakva neprijatna sredba sigurno sekoj roditel bi se zamislil vo idnina dali da go doveri svoeto dete vo racete na li~nost koja ne znae da se odnesuva prvo kako kulturen civiliziran ~ovek, a potoa kako pedagog. Doti~nata persona (koja se odnesuva na na~in {to ne & dolikuva ) koja se smeta za odgovorna i na vrabotenite, kakov sovet i primer }e im dade nim za toa kako bi trebalo tie da gi vospituvaat, da gi naso~uvaat, podu~uvaat i kako da se gri`at za decata koi polovina den go pominuvaat so niv.

Na liceto koe e vraboteno vo edna javna institucija kako {to e gradinkata, dol`nost mu e da se odnesuva pokorektno zatoa {to taa ustanova ne e vo negova privatna sopstvenost kade {to mo`e da pravi {to saka i da odbira komu }e mu ja ovozmo`i prilikata da izdvoi barem edna minuta od negovoto skapoceno vreme i da go soslu{a. Sekako, vrabotenite kako i sekade za svojot trud si dobivaat odredena buxetska plata, {to zna~i tie ne zavisat od prilivot na parite dadeni od roditelite. Pa, zo{to toga{ za da mo`e edno dete da prestojuva vo edna gradinka mora da plati 1.200 denari (iznos za koj mo`e da zabele`ime deka ne e ba{ mal).

Vo gradinkata "Rosica", kako {to doznavame, celiot iznos se koristi za nabavuvawe hrana za decata, pa zatoa roditelite dopolnitelno }e moraat na svoite deca da im kupat toalet-hartija i sapun zatoa {to gradinkata nema pari da im go obezbedi toj "luksuz".

O~igledno, na edna od odgovornite vo gradinkata "Rosica" poimot odgovornost voop{to ne & e svojstven. Taa zaborava deka gradinkite i vospituva~kite (se razbira i onie koi se "odgovorni" za zapi{uvawe) postojat zaradi i za decata i verojatno misli (pogre{no) deka decata postojat zaradi i za gradinkite i vospituva~kite (i "zapi{uva~kite", se razbira!).


Vrabotenite kako i sekade za svojot trud si dobivaat odredena buxetska plata, {to zna~i tie ne zavisat od prilivot na parite dadeni od roditelite. Pa, zo{to toga{ za da mo`e edno dete da prestojuva vo edna gradinka mora da plati 1.200 denari (iznos za koj mo`e da zabele`ime deka ne e ba{ mal).