Razgovor so Nasto Palioski, pretsedatel na Svetskiot makedonski kongres za Evropa

DEMOKRATIJATA VO MAKEDONIJA SVEDENA NA NULA!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Ona {to se slu~uva vo Makedonija, veli Palioski, go ima samo vo afrikanskite zemji, a ne vo Evropa. Nie sakame da bideme vo Evropskata unija, no kako da go storime toa koga ovde demokratijata mislam deka e svedena na nula. Taa ovde ne postoi. Jas bi se ~uvstvuval kako sloboden gra|anin, koga bi mo`el da glasam, bez pri toa nekoj da me maltretira i da mi se zakanuva. Ona {to go prave{e SDSM sega go pravi i VMRO - DPMNE
  • Na VMRO - DPMNE mu e jasno deka SMK za Evropa, gi poddr`uva{e site raboti {to tie gi pravea, tie vetija deka }e ni dadat mo`nost da glasame vo Evropa, no za `al toa ne go storija. Jas apeliram do site politi~ki partii: onaa partija koja na pismeno }e ni ponudi deka }e se gri`i za nas, }e ja dobie poddr{kata od nas. Za toa ima {ansi i SDSM i VMRO - DPMNE, bidej}i s# u{te e na vlast, veli Palioski

Gospodinot Nasto Palioski, pretsedatel na Svetskiot makedonski kongres za Evropa, denovive slu~ajno go sretnavme vo negovata Op{tina Lukovo kade, od Germanija, be{e dojden za glasaweto vo vtoriot krug na izborite. Negovoto prisustvo go iskoristivme da porazgovarame za toa kako toj li~no gleda na politikata vo Makedonija.

Ona {to se slu~uva vo Makedonija, veli Palioski, go ima samo vo afrikanskite zemji, a ne vo Evropa. Nie sakame da bideme vo Evropskata unija, no kako da go storime toa koga ovde demokratijata mislam deka e svedena na nula. Taa ovde ne postoi. Jas bi se ~uvstvuval kako sloboden gra|anin koga bi mo`el da glasam bez pri toa nekoj da me maltretira i da mi se zakanuva. Ona {to go prave{e SDSM sega go pravi i VMRO - DPMNE.

NARODOT GI MENUVA LO[ITE

Spored gospodinot Palioski za pozdravuvawe e toa {to DPMNE go vovede Danokot na dodadena vrednost, zatoa {to kasite treba da se polnat, no toa za nego e nesprovedlivo, zatoa {to rodninite na politi~arite ne pla}aat DDV.

Za nego e nesfatlivo toa {to na praznikot "Ilinden" vo gradovite Struga i Resen, `elezarite bile otvoreni i se prodaval cement.

Gospodinot Palioski vo Makedonija dojde za da glasa za lokalnite izbori, pa zatoa go pra{avme {to misli za niv, i dali tie spored nego bea fer i regularni. Toj veli deka tuka nasilno mora{ da glasa{ za onoj za koj ne saka{ i {to ne napravil ni{to. Spored nego, izborite bile regularni.

Koga stanuva zbor za Op{tinata Lukovo, mislam deka narodot sega se nau~i to~no za promeni. Od VMRO - DPMNE go nau~i zbor~eto promeni. Sekoj koj ne ~ini }e se menuva. Narodot nau~i da gi menuva tie {to lo{o rabotat, dodava Palioski. Vo Lukovo pobedi kandidatot na VMRO - DPMNE i DA. Smetam deka toj e vistinskiot ~ovek za Lukovo. Gospodinot Branko Belko~ovski dobi 130 glasa pove}e od aktuelniot dosega{en gradona~alnik @ivko Bogdanoski od SDSM.

Vo 1996 godina od lokalnite izbori, Palioski vlegol vo vtoriot krug, no svoite glasovi mu gi dal na gospodinot Branko Belko~ovski, makar {to toj toga{ bil od Liberalnata partija. Kako nezavisen toj smeta deka toga{ }e ja dobiel poddr{kata, no poinaku razmisluval, ne sakal da mu pre~i na narodot.

Vlasta be{e so SDSM, a jas kako gradona~alnik, deklariran VMRO-vec i kako nezavisen od toa nema{e da ima nikakov efekt.

PISMEN DOKAZ OD PARTIITE

Inaku, Op{tinata Lukovo e od golemo istorisko zna~ewe i vo minatoto bila najgolema stru{ka op{tina, no toga{nite komunisti predizvikale emigracija i seloto go zapustile.

Na VMRO - DPMNE mu e jasno deka SMK za Evropa gi poddr`uva{e site raboti {to tie gi pravea. Tie vetija deka }e ni dadat mo`nost da glasame vo Evropa, no za `al toa ne go storija. Jas apeliram do site politi~ki partii: onaa partija koja na pismeno }e ni ponudi deka }e se gri`i za nas, }e ja dobie poddr{kata od nas. Za toa ima {ansi i SDSM i VMRO - DPMNE, bidej}i s# u{te e na vlast, veli Palioski.

Vo Makedonija, spored Palioski, ima nad 500.000 politi~ki neoboeni lu|e. Toj smeta deka tie }e napravat bum, tie }e bidat golemata presvrtnica za Makedonija.

Ako go pro~itame Kru{evskiot manifest, kade {to se veli: bra}a - Muslimani, Turci, itn., turskite i albanskite partii ne mo`at da bidat albanski partii, tie treba da bidat makedonski i mo`at da se nare~at VMRO - PDP ili VMRO - NDP, za toa nikoj nema da im spori, Ako nekoj `ivee ovde, treba da ka`e deka e Makedonec, bez razlika na veroispovedta, objasnuva Palioski.

SMK, spored g. Palioski, ne mo`e da vlijae na toa dali }e ima predvremeni ili pak redovni parlamentarni izbori. Nim ne im e va`no koja partija }e pobedi vo Makedonija, va`no e SMK da bide po~ituvan i nivnata zarabotuva~ka da se nosi na vistinsko mesto, a ne za kafuliwa i avtomobili. Sramota e toa {to vo Albanija vozniot park e podobar od Makedonija, koga Albanija be{e trieset - ~etirieset godini ponazad od nas.