Akcija za podobra `ivotna sredina

"^ISTA I ZELENA MAKEDONIJA"

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Vo ramkite na kampawata, a vo sorabotka so Ekolo{koto dru{tvo "Opstanok", }e se raboti i na krevawe na javnata svest na gra|anite, pa taka }e ima izbor na najubavo ureden prostor na stanbeni zgradi, stopanski objekti i gra|ani, za {to }e bidat dodeleni plaketi

Vo ramkite na programata za razvoj na Obedinetite nacii (UNDP), Op{tinata "Kisela Voda" dobi 100.000 dolari za sproveduvawe na proektot "^ista i zelena Makedonija".

"Vo ovaa akcija za po~ista `ivotna sredina }e bidat anga`irani 160 rabotnici za period od tri meseci, so {to }e se namali i nevrabotenosta vo Op{tinata. ]e se raboti na ureduvawe na zelenite povr{ini na bulevarot "Srbija", "Treta makedonska brigada", ulicata "Dra~evska", a }e se is~istat i del od javnite povr{ini vo Novo Lisi~e i deponijata kaj po{tata vo taa naselba", istaknuva Vesna Ristovska, nositel na ovoj proekt za Op{tinata "Kisela Voda".

"Isto taka, vo ramkite na kampawata, a vo sorabotka so Ekolo{koto dru{tvo "Opstanok" }e se raboti i na krevawe na javnata svest na gra|anite, pa taka }e ima izbor na najubavo ureden prostor na stanbeni zgradi, stopanski objekti i gra|ani, za {to }e bidat dodeleni plaketi. Vo u~ili{tata }e se organizirat i likovni natprevari, potoa zasaduvawe na sadnici so prva~iwata i organizirawe na '^ista i zelena sabota'", istaknuva Ristovska.