Bombite i patronite na vlasta

IZBORI ILI VOSTANIE!?

So pu{ki, pi{toli, bombi i patroni VMRO (DPMNE) na ~elo so Filip (Petrovski - pratenikot) go osvoi plo{tadot "Makedonija" vo Skopje i so zurli i tapani ja proslavi pobedata (~ija?) na lokalnite izbori.

Pukotnicite na pratenikot - pi{tolxija se vklopuvaat vo izborniot ambient - dvata izborni kruga pominaa ne so incidenti, ami so prestrelki!

[to pravevme nie - izbori ili vostanie!?

R.M.


(Ne)dorasnatost na DIK

METAMORFOZITE NA LUKOVSKI

Pretsedatelot na DIK, Josif Lukovski, odamna e porasnat. No, ovoj ~ovek, dali poradi odgovornata funkcija {to ja ima, ili ednostavno stanuva zbor za poseben tip, s# u{te evoluira. Toj od den na den pretrpuva novi intelektualni promeni {to lu|eto gi "snao|aat" dodeka se vo faza na razvoj. Ovaa li~nost duri sega, koga ve}e e vo poodminati godini, sfati deka ne e "geograf". A, do ovoj fakt stigna postepeno, no sigurno, so dlabinsko prou~uvawe na ne{tata i blagodarenie na drskite novinarski pra{awa.

Taka, najprvin, za vreme na pretsedatelskite izbori, spie{e na kau~ vo dnevna. Sirotiot! Potoa, do`ivea emotiven stres {to se manifestira{e so fizi~ka bolka poradi {to be{e bolen. Sega, otkako gi nadmina (dali?) site psihofizi~ki metamorfozi, stana svesen deka ne e georgaf.

J.M.


Za "mirnoto" glasawe

REKETARI, AKTIVISTI, LOBISTI...

Za razlika od prethodnite glasawa, sega predizvikuva~ite na incidenti se slikani od na{a strana i, koga }e gi obelodenime vo javnost i koga }e se prepoznaat poznati aktivisti od vladeja~kite partii, o~ekuvame deka lu|eto od VMRO - DPMNE, barem da se izvinat, izjavi portparolot na SDSM, Vlado Bu~kovski.

Od druga strana pak, premierot Qub~o Georgievski, pred javnosta izleze so sosema druga izjava: [to se odnesuva do reketarite nie imame informacija deka SDSM vo mnogu gradovi nastapuva so reketarski grupi, tokmu zatoa i policijata vo mnogu gradovi e zajaknata i nema da dozvoli kade bilo prisustvoto na edni ili pak na drugi lobisti da se prestori vo presmetka.

A.P.


Makedonski pisateli od Bugarija

KNIGI ILI CD-ROM?

Po barawe na Ministerstvoto za nadvore{ni raboti, a vo korelacija so Ministerstvoto za kultura, NUB "Sveti Kliment Ohridski" go osve`i kni`evniot fond na Kongresnata biblioteka vo Va{ington so knigi od najnovata makedonska produkcija. Izborot, kako {to }e ka`e direktorot na NUB Paskal Gilevski, "ne e napraven vrz osnova na estetski i vrednosen kriterium(!)", tuku vrz osnova na najnovata makedonska kni`evna produkcija, spored koja, toj samiot e najplodniot.

Bravo! Me|u drugite pisatelski imiwa od ovaa zemja se poznatite Mladen Srbinovski i Dimiter Dimitrov, Antonio Milo{oski, Marjan \or~ev, i se razbira(!), bugarskiot pisatel Petar Karaangov koj, kolku {to e poznato, ne e od ovaa zemja. Ma kakvi Gane, Bla`e, [opov i drugite!

Sepak, kako {to izjavuva Oliver [ambevski, portparol vo Minsterstvoto za kultura, Makedonija nema da isprati knigi pod svoi avtori na Kongresnata biblioteka vo Va{ington, tuku edna monografija i CD-rom.

Kako i da e, stoi faktot deka gorenavedeniot spisok e napraven.

M.S.


Lokalni |ubri{ta

DEMOKRATIJATA I DEPONIJATA

\ubreto e na{eto sekojdnevie. Vo toa se uverivme vo tekot na dvata izborni kruga.

Vlasta, lokalna, poka`a deka vo demokratijata najdobro zabele`ani plakati se onie okolu |ubri{teto. S# zapo~nuva i s# zavr{uva tamu.

Nekoi idni vladeteli za svoite promotivni kampawi go odbraa najsoodvetniot prostor. Da se bide na vistinsko mesto vo vistinsko vreme e poln pogodok.

Nekoi, za `al ne site, zavr{ija neslavno na edno lokalno |ubre. Eve, vaka pravat dobri dela lu|eto so vistinski vrednosti.

R.Z.