Gledano odnadvor

ULICA

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Imame golema ~est da vi go pretstavime Internet-izdanieto na knigata na fotografii "Ulica" na Mil~o Man~evski. Za avtorot i za negovoto delo nema potreba da se zboruva mnogu. Napi{ani se stotina stranici so pofalbi i komentari. Negoviot film "Pred do`dot" e verojatno najprou~eniot film na site vremiwa. Sega so netrpenie go o~ekuvame i noviot film "Pra{ina", koj bi trebalo da bide gotov idnata godina, naprolet. Dotoga{, posetete ja "Ulica" na www.makedonika.org/milcho i videte go svetot niz prizmata na fotoaparatot na Mil~o Man~evski.

POBEDNICITE I ONIE DRUGITE

Rezultatite na izborite se poznati: site pobedija! No, da pogledneme sega koj zagubi. Najmnogu zagubi makedonskiot narod, bidej}i vidovme deka Makedonija e vistinska banana-republika kade {to zakonot, vistinata, kako i s# drugo se relativni kategorii. Me|u pogolemite zagubari sekako se i EU, OBSE, kako i Sovetot na Evropa, koi so srame`livoto uka`uvawe na neregularnostite namesto javna i silna osuda definitivno si go izgubija kredibilitetot. Samiot proces na monitoring be{e neadekvaten. Poseta na pove}e izbira~ki mesta, namesto postojano prisustvo vo problemati~nite, samo poka`uva deka monitoringot e daleku od sovr{en. Kako i minatite izbori i ovie pominaa vo atmosfera na nasilstvo. Ona {to ne e jasno e zo{to, koga ve}e se znae deka na na{ite izbori postojano se slu~uvaat incidenti, izbira~kite mesta ne se stavat pod za{tita na ARM? Prisustvoto na nekolku naoru`ani vojnici sekako bi gi spre~ilo reketarite i nasilnicite da si gi vr{at svoite ne~esni dela. Faktot deka koalicijata na vlast gi zagubi site golemi gradovi sepak pretstavuva jasna poraka za onie koi mo`at da ~itaat i da gledaat.

ISELENICI I IZBORI

Za site onie koi go sledat problemot dali i kako mo`at da glasaat na{ite iselenici, eve u{te eden primer kako toa MNOGU LESNO se re{ava vo drugite zemji. Se raboti za pretsedatelskite izbori vo Polska, a podolu mo`ete da go vidite faksimilot na oglasot koj se pojavi nekolkupati vo dnevniot pe~at vo dr`avava, vo koj se informiraat gra|anite na Polska za pretstojnite pretsedatelski izbori i kako da si go ostvarat pravoto na glas.

Pred nekolku broja napi{avme kako go re{ava problemot i Slovenija. Nie, za `al, s# u{te ne znaeme kako toa da go napravime. No, dali stanuva zbor za znaewe ili za politi~ki nedostatok na volja da se vklu~at na{ite koi{to se vo stranstvo vo politi~kite procesi, i spored toa i vo ekonomskite vo dr`avata? Edno e jasno: glasaweto od stranstvo e MNOGU LESNO. Ona {to nedostiga e politi~kata volja na vladeja~kata koalicija, kako i na opozicijata. Denot koga toa }e se smeni e denot koga Makedonija }e vleze vo ekspresnata lenta za vlez vo 21 vek.

MAKEDONSKI ILI BUGARSKI AMBASADOR?

Potvrdeno e deka noviot ambassador vo Moskva }e bide poznatiot bugarski nacionalist i porane{en minister za kultura na Republika Makedonija, g. Dimitar Dimitrov. Porane{en, bidej}i be{e smenat pod pritisok na javnosta zaradi negovite bugarski stavovi i ubeduvawa. A bugarski zaradi negovoto "bugarsko samosoznanie" koe jasno se gleda od negovite napisi i postapki. Toga{ pra{aweto be{e {to bara eden ~ovek so "bugarsko samosoznanie" vo Vladata na Republika Makedonija. Za `al, i denes pra{aweto e istoto: Zo{to Bugarin, ili poto~no bugaroman, da bide ambasador na Republika Makedonija i zo{to i koj go postavil na toa mesto? Odgovorot na ova pra{awe sekako treba da se bara od aktuelniot minister za nadvore{ni raboti, pretsedatelot na dr`avata, kako i premierot na Vladata. Eve i nekolku pojasnuvawa: nemam ni{to protiv bugarskoto, ili kakvo bilo drugo samosoznanie na koj bilo, no imam protiv koga nekoj takov }e bide pretstavnik na Vladata na Makedonija i na makedonskiot narod. Poslednoto pra{awe e kakvi interesi }e pretstavuva vakov ambasador vo zemjata kade {to e nazna~en?