Vladata }e se izjasni za baraweto na OKTA

BENZINOT SO NOVA CENA?

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Po zavr{uvaweto na lokalnite izbori te{ko deka OKTA }e izdr`i da ne prodol`i so pritisokot za poka~uvawe na cenata i toa pet otsto za benzinite i osum otsto za dizelite

Cenata na "crnoto zlato" vo izminatata nedela go dostigna svojot maksimum.

Na svetskite pazari, cenata na surovata nafta stasa i do 38 dolari za barel, na {to industrijalcite postojano alarmiraat. Vo pove}eto industrijalizirani zemji {trajkovite ne stivnuvaat, a ~lenkite na OPEK i vlastite na dr`avite i ponatamu rabotat vo koalicija.

Vakvite branuvawa niz svetot nesomneno }e predizvikaat previrawa i vo nafteniot biznis vo dr`avava.

Se najavuva deka denovive Vladata }e go razgleduva baraweto na OKTA, za zgolemuvawe na cenite na naftenite derivati. Ministerstvata za ekonomija i finansii i natamu se povikuvaat na Memorandumot potpi{an me|u Vladata i OKTA.

Po zavr{uvaweto na lokalnite izbori te{ko deka OKTA }e izdr`i da ne prodol`i so pritisokot za poka~uvawe na cenata i toa pet otsto za benzinite i osum otsto za dizelite.

Kako i da e, edno e jasno. Pred po~etokot na grejnata sezona cenite sigurno }e se poka~at, a edinstveniot koj }e bide o{teten e potro{uva~ot.