Ogledalce, ogledalce

ZA QUB^O, BRANKO, SENEKA I - TATKOVINATA

Gog ma Gog

Dvajca stari sakale da ja nadmudrat mladosta, a taa im pora~ala: "... S# }e ima, samo nas }e ne nema"!

Izborite zavr{ija. Koj re~e deka, ne im se gleda krajot? Izbori }e ima i vo idnina, mo`ebi podemokratski od ovie poslednive, bez reketari, kr{a~i i polna~i na glasa~ki kutii, selski majstori za evtini podvali!

Go gledam Latas, alijas Dragan Pavlovi}, vo nedelata ve~erta, kutriot se "kr{i vo sebe si", ama kako da saka da go skr{i cel "Centar" vo Skopje. Veli, sedete si doma udobno, ne izleguvajte na izbori, pa }e vi izbiraat ~ovek po nivna merka?!

Latase, Latase, da ne nosi{ prekar na eden od likovite na Ivo Andri}, bi pomislil, deka nenadejno za izborite si se spu{til od Mars, i ne ja poznava{ ovaa balkanska fela: ovde, ti edno im veli{, tie drugo pravat. Zatoa na narodot mu treba demokratijata, sam da vidi kade e, kolku e, {to e. Vo inaetot ne se ~epka!

Ako pred dve sedmici vnimatelno go prosledivte intervjuto na \or|ija-Xorx Atanasoski vo "Makedonsko sonce" eden izvadok mora{e da vi ostavil nepodelen vpe~atok. Toa e odgovorot na pra{aweto na novinarkata, za liderite na politi~kite partii vo Makedonija vo ovoj moment?

"Da bidam fin i da re~am: mnogu dobro, }e ve izla`am. Moeto mislewe e kokretno: aktuelnite politi~ari vo Makedonija i liderite na politi~kite partii, ne se dovolno dorasnati, nemaat visina za zada~ata {to im e doverena da ja zavr{at!"

Ova go veli ~ovek so golema smisla za pragmatizam, nekoga{ siroma{no makedonsko selan~e, otideno na pe~alba vo Amerika so najdobri ~ove~ki predispozicii da uspee, biznismen koj znae samo edna konkretna cel, da se dojde do celta!

Xorx vo Amerika si zamina istiot den koga ovde vo Makedonija, vo Bitola i Skopje, vo ~etvrtokot na prepolnite plo{tadi vo ovie dva najgolemi na{i grada se veeja vistinskite portreti na politi~kite prvenci.

Prvakot na SDSM, Branko Crvenkovski, sekade mo`e{e da dr`i zavr{en predizboren miting, samo ne vo Bitola, pred TAT-ovci, iako i vrap~iwata znaeja deka Branko tamu dobiva ne zatoa {to nudi "posre}na i pobogata Bitola", tuku zatoa {to na bitol~ani im se sma~i i od Qub~o. Vo Makedonija u{te dolgi godini narodot }e bide protiv Vladata, pa makar da im uvezete i {vedska, germanska ili danska vlada.

Toa e sudbina na eden narod, koj najmnogu stradal od svoite, na koi im veruval. A, znaete li zo{to.

Namesto poedinecot da se `rtvuva za narodot, kaj nas bilo i s# u{te e obratno: narodot e `rtva na poedinecot.

Ima{e pravo Seneka vo "Pismata do Lucilie", koga go pra{a: "]e go odlo`i{ li ru~ekot za samo 15 minuti, moj Lucilie, za qubov na tatkovinata"?

Petnaeset minuti se ni{to za najaden, ama minuta e ve~nost, i strav, i grozota za gladen. Pa, vie sega proverete si go va{iot patriotizam kon Makedonija, da nema utre zabuni kako kaj Qub~o i Dosta i Zmejko, koga na eden nivni kongres, mi se ~ini vo Prilep kako nakostre{eni e`ovi so "suvi bocki" verbalno ja branea Makedonija od nikogo dotoga{ nezagrozena.

Onoj poet Gane, celiot e um: vo eden stih n# stokmi, kakvi sme, kolku sme - tokmu sme. Svetot po~nuva da n# priznava i da se naviknuva na nas. Zatoa i Qub~o i Branko i Yingo, i profesorot Marjanovi}, i Penov, i Gu{terov, i Stojmenov, i Trajanov, i Cile, a da ne gi propu{tam Xaferi i Nesimi, koi kako vol{ebnici, vo sekoe vreme, osobeno vo vreme na izbori, duri da re~e{ "Alah akber", mo`at da ti donesat ili ras~istat magla, ne smeat site zaedno da se potpiraat komotno na "yid" na koj deluvaat mnogu sili da go urnat.

Se se}avam na `estokata politi~ka borba vo Italija, vo vremeto na harizmati~nite li~nosti Kraksi i Berlinguer... Od pondedelnik do petok, luti neprijateli. Vo petok patuvaat zaedno vo eden avion za Sicilija, pijat kafe i normalno razgovaraat, s# do ponedelnikot nautro, koga se vra}aat vo Rim so razli~ni avioni i bespo{tedno ja prodol`uvaat politi~kata bitka.

Ama nie s# u{te ne sme Italija, neli?! Kaj nas i natamu intelekutalnite xuxiwa si go ~uvaat svoeto bogatstvo preto~eno vo la`en mir, deka nema potreba od arbitrirawe vo kavgite na na{ite politi~ari. Kolku pove}e tie se karaat, tolku nam, na intelektualcite, ni e podobro? @imi majka!

Pomalku nestvarno mi dopira do u{ite onoj glas deka sme bile na spisokot na seriozniot svet, napraven za narednite desetina godini da n# prifati. Arno ama na{ata arogancija kako da ne ni dozvoluva nie da ja prifatime Evropa. Toa, mi veli eden prijatel, mo`e{e da se "pro~ita" vo ~etvrtokot ve~erta, na plo{tadite vo Bitola i Skopje, kade {to letaa perduvi na site strani. Nie {to znaeme, drug ne doa|a predvid da znae!!!