Vo znak na dveiljadigodi{ninata na Hristijanstvoto

KRST NA VODNO

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Krstot }e bide visok 76 metri i }e bide opkru`en so 12 betonski stolba koi gi simboliziraat dvanaesete aposoli

Po povod 2000 godi{ninata od Hristovoto ra|awe na denot na golemiot hristijanski praznik Krstovden be{e postaven kamen-temelnik na Krstot koj treba da se izdiga na padinite na Vodno, na mestoto nare~eno Krstovar i da bide vidliv od site strani na Skopje.

Idejnoto re{enie za ovoj Proekt go doniraa arhitektite Jovan Stefanovski - @an i Oliver Petroski i spored Proektot hristijanskiot simbol }e bide visok 76 metri. Samiot krst e predvideno da dostigne visina od 66 metri (sekoi dva metra simboliziraat edna godina od Hristoviot `ivot), a istiot }e se potpira na ~etiri betonski stolba koi }e bidat visoki deset metri. Rabovite na krstot }e bidat celosno osvetleni, a vo vnatre{nosta e predvideno da ima skali i lift koi }e vodat do kracite. Na krstot }e stoi brojot 2000 koj }e bide osvetlen i }e pretstavuva simbol na godinata koga se proslavuva ovoj golem jubilej. Okolu krstot }e bidat podignati 12 betonski stolba, {to sekako sodr`at svoja simbolika i gi pretstavuvaat dvanaesette apostoli, i tie stolba }e gi povrzuva edna zaedni~ka platforma do koja isto taka }e vodat skali.

Za ovoj navistina impozanten proekt potrebni se i mnogu sredstva koi glavno }e se obezbedat preku sponzorstva, pa taka zainteresiranite subjekti }e mo`at da gi upla}aat na `iro-smetka.