Ministerstvo za `ivotna sredina

MO@NO ^LENSTVO VO EEA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Posetata na gospodinot Beltran ima za cel da se vospostavi {to pogolema sorabotka pome|u na{ata dr`ava i Evropskata agencija za `ivotna sredina (EEA), a isto taka i da se razgleda mo`nosta Makedonija da bide primena vo istata

Vo ramkite na sorabotkata pome|u Evropskata agencija za `ivotna sredina (EEA) i Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe na Republika Makedonija na dvaesetti ovoj mesec se odr`a raboten sostanok pome|u direktorot na EEA, gospodinot Domingo Himenez Beltran i ministerot za `ivotna sredina i prostorno planirawe, gospodinot Toni Popovski.

Posetata na gospodinot Beltran ima za cel da se vospostavi {to pogolema sorabotka pome|u na{ata dr`ava i EEA vo oblasta na `ivotnata sredina, a isto taka i da se razgleda mo`nosta Makedonija da bide primena vo istata. Vakvata sorabotka se dol`i na inicijativata na Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe koe na 22 juni 1999 godina, podnese pismo so namera inicirawe na postapkata za za~lenuvawe vo EEA. Vo vrska so toa gospodinot Beltran istakna: "Makedonija }e stane ~len na Evropskata agencija za `ivotna sredina najdocna edna godina otkako }e se potpi{e dogovorot za asocijacija i stabilizacija so Evropskata unija. Evropskata agencija za `ivotna sredina sekako e otvorena i za zemjite koi ne se ~lenki na Evropskata unija, no ja delat gri`ata za `ivotnata sredina. Vo tek e postapkata za priem na Polska, ^e{ka i Ungarija, a postojat i pozitivni indikacii i za priklu~uvawe na Makedonija".

Vakviot pozitiven ~ekor na Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe na Republika Makedonija pozitivno go oceni i gospodinot Pinto Te{eira, postojan pretstavnik na Evropskata unija vo Makedonija, koj re~e deka "ovoj ~ekor e mo{ne zna~aen so samiot fakt deka vtoriot paket pregovori so Evropskata unija se odnesuvaat tokmu na `ivotnata sredina".