"Makedonsko Sonce" Vi go nudi celoto izdanie na Internet so pretplata. Za podetalni informacii za pretplatata pritisnete ovde.

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!


  Br. 308 - 19/05/2000

MAKEDONSKA VIZIJA

Na naslovnata strana gledate edna makedonska vizija, onaa vo koja nie veruvame deka e edinstvenata. Onaa, vo koja pove}eto Makedonci vo svetot isto veruvaat deka e edinstvenata. Onaa istata, koja izgleda e izgubena vo Republika Makedonija. Eve, ni se podgotvuva pak nekakva koalicija na opozicijata. Istite onie koi ja imaa vlasta celi 8 godini i edinstvenoto {to go napravija e da ja podgotvat Makedonija polesno da bide turnata vo propast.

                       

 

Komentar

Gledano odnadvor
MAKEDONSKA VIZIJA
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)
 
Vo Makedonija zapo~naa odmeruvawata na politi~kite grupirawa
SITE NA MITING, A ZA RABOTA ]E PO^EKATE...
Pi{uva: Dragi IVANOVSKI (pretplata)
 
"Radio slobodna Evropa"
KOSOVARITE PODGOTVENI DA JA ODLO@AT NEZAVISNOSTA?
Prevel: Dragi IVANOVSKI (pretplata)
 
Pogre{na strategija vo ostvaruvawata na ~ovekovite prava na nacionalnite malcinstva
RAS^EKOR
Pi{uva: Ivan TO[EVSKI (slobodno)
 
Izraelski pogled (1)
MO@NOSTI ZA PLASMAN NA MAKEDONSKITE PROIZVODI
Pi{uva: Gideon SANDEL (pretplata)
 
Ogledalce, ogledalce
MAKEDONSKOTO DEVOJ^E, SEPAK E... DEVOJ^E
Gog ma Gog (pretplata)
 
Zabludi
INSTRUMENT ZA VLADEEWE
Pi{uva: Slobodan Don~evski (pretplata)

Karikatura (ovde) (slobodno)

Makedonija

Sorabotka me|u Makedonija i Francija
MEMORANDUM ZA KONSULTACII (pretplata)
 
Vistinata vo o~i
RADIKALITE SO KRIMINAL GI NAPLATUVAAT STARITE DOLGOVI
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI (pretplata)
 
Izbori za akademici vo MANU
NOVI PET ^LENOVI VO MANU
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Razgovor so Stavre Jotevski od Skopje
MALI INVESTICII, NO GOLEMI ZA MAKEDONIJA
Razgovarala: Aneta POPANTOSKA (slobodno)
 
Odblizu so Marko Arsovski
PREKU BRANOVITE NA "BILJANA" DO MAKEDONCITE VO SVETOT
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Povik do akcionerite na valalnicata za lenti "Polukonti" od Nezavisniot sindikat pri R@S
I RABOTNICITE - AKCIONERI IMAAT PRAVO NA GLAS
Pi{uva: Marina STAMENKOVSKA (pretplata)
 
DDV go polni buxetot, no gi prazni xebovite na gra|anite
DALI ^EKORITE SE VISTINSKI?
Podgotvila: @aklina MITEVKA (slobodno)
 
So voveduvaweto na DDV
CENITE NA SITE PROIZVODI I USLUGI SE ZGOLEMENI
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Kratovo
- MK "KRATOV^ANKA" POVTORNO ]E RABOTI
- CELOSNO UREDENA AJDU^KATA ^AR[IJA
- BROJNI AKTIVNOSTI NA MUZEJOT
Pi{uva: Lidija ARSOVSKA (pretplata)
 
Otvorena biblioteka vo Studentskiot dom "Goce Del~ev"
NA MAL PROSTOR - MNOGU KNIGI
Podgotvila: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
Hot-lajn
I POKRAJ DDV, @E[KITE LINI VO PORAST
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Preventiven akcionen plan na R. Makedonija
MALOLETNI^KATA DELIKVENCIJA - SERIOZEN PROBLEM
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)
 
Problem so izdavawe na li~ni karti
DR@AVAVA, ZA NEKOI MAJKA ZA NEKOI MAKEA!
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
Sojuz na invalidi na trudot na Makedonija
I INVALIDITE TREBA DA @IVEAT!
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)

Medija monitor (ovde) (slobodno)

Istorija

VMRO po Ilindenskoto vostanie (1)
PROGONUVAWE NA ^ETITE
Pi{uva: major d-r Van~e STOJ^EV (pretplata)
 
Istorijata ne e samo minato
MAKEDONCITE I EVREITE VO SVETATA ZEMJA!
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)
 
Novi istoriski pogledi (1)
DVOMESE^NATA SLOBODA NA PIJANE^KATA REPUBLIKA
Pi{uva: d-r Blagoj STOI^OVSKI (pretplata)

Forum

GASTARBAJTERITE NEPO@ELNI VO MAKEDONIJA
Stefan Donevski - Majka, Ohrid (pretplata)
 
NE ODETE VO @ENEVA, ODETE VO @IROVNICA
[aban Fejzuli-Osmanski (pretplata)

Na{ite vo svetot

Vozobnoven klubot "Goce Del~ev" vo Limburg, Holandija
30 GODINI NEGA NA MAKEDONSKIOT JAZIK, KULTURA I TRADICIJA
Pi{uva: Goran PR@EVSKI (pretplata)

Reporta`a

Vo skopskoto selo Ku~kovo
NAPU[TENI OGNI[TA
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (pretplata)

Verata na{a Risjanska

SVETI APOSTOL I EVANGELIST JOVAN BOGOSLOV I SVETI ATANASIJ VELIKI
Pi{uva: axika @ivanka Filipovska (slobodno)
 
DESETTI VELIGDENSKI SREDBI VO GORNO LISI^E
Pi{uva: Blagoja ACEVSKI (pretplata)
 
Praznicite vo ovaa nedela
PREPOLOVENIE (RUSA SREDA)
Podgotvila: Marina STAMENKOVA (pretplata)

Pisma (ovde) (pretplata)

Estrada

Folk - fest po 16 -ti pat
ZVU^NI IMIWA, ZNAK ZA KVALITET
Pu{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Evrovizija
XXL NA 15-TO MESTO
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (slobodno)

Kultura

Povod, porane{nite i sega{ni uspesi
VREDNOSTITE NA BALETSKATA UMETNOST VPLOTENI VO MAKEDONSKATA DVOJKA
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Po uspehot na Simon Trp~eski
MAKEDONIJA VO SVETOT PREKU KLASIKATA
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
IZBORNO SOBRANIE NA DRU[TVOTO NA PISATELITE NA MAKEDONIJA
Pi{uva: Boris APOSTOLOV (pretplata)

Sport

Rakomet (`eni): Od natprevarite so Hipo (2)
VIENA ]E OSTANE VO DOLGO SE]AVAWE
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Rakomet (`eni)
MAKEDONIJA VO POTE[KATA GRUPA (pretplata)

Soveti

Od narodnata apteka (2)
CRN GAVEZ
Pi{uva: Sne`ana Prokopieva - Pavlovi} (pretplata)
 
MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvuva: Stefan Don~evski profesionalen gotva~ (slobodno)
 
STUDEN [OK VO @ELUDNIKOT
Podgotvil: Rozita ZAKEVA (pretplata)

 

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"