Gledano odnadvor

MAKEDONSKA VIZIJA

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Na naslovnata strana gledate edna makedonska vizija, onaa vo koja nie veruvame deka e edinstvenata. Onaa, vo koja pove}eto Makedonci vo svetot isto veruvaat deka e edinstvenata. Onaa istata, koja izgleda e izgubena vo Republika Makedonija. Eve, ni se podgotvuva pak nekakva koalicija na opozicijata. Istite onie koi ja imaa vlasta celi 8 godini i edinstvenoto {to go napravija e da ja podgotvat Makedonija polesno da bide turnata vo propast. Denes, ovaa porane{na pozicija na ovaa porane{na dr`ava saka kako opozicija da n# spasi, vikaj}i deka se nau~ila od gre{kite {to gi pravela. No, dali e toa dovolno za edna dr`ava da se spasi i prosperira? Edinstveno {to slu{ame od opozicijata e litanija na gre{kite {to gi pravi ovaa Vlada. Nema apsolutno nikakvi znaci deka nekoj od niv se setil da pogleda vo sosedstvoto da vidi kako se gradat dr`avi so vizii. Ona {to se gleda se amaterski napori za gradewe na nekoja kvazipostjugoslovenska dr`ava kade {to edinstvenata vizija e li~noto zbogatuvawe na smetka na narodot i dr`avata. Ne smeeme da zaboravime deka to~no ovaa politi~ka sila ni go donese sramnoto (ne)ime FYROM i raka na srce se ~ini deka takva e opcijata koja ni ja predlo`uva kako re{enie za dlabokata kriza vo koja se nao|ame. Ako sudime po sekojdnevnite izjavi vo mediumite ni{to ne se izmenilo. Edinstveno {to mo`eme da se nadevame deka ako sega{nava opozicija dojde pak na vlast, nema da se obiduva “da n# osvestuva za na{ite koreni”. So ogled na ponudenite opcii i taa na mnogu ne im izgleda lo{o. ]e gladuvame, ama barem nema da ni go menuvaat nacionalnoto bitie. Dali }e ima ne{to novo, }e vidime na mitingot na 18 maj. Jas vo me|uvreme ostanuvam pesimist i s# pove}e sum ubeden deka edinstvenoto re{enie za Makedonija e tretiot pat, za koj }e vi ka`am pove}e vo slednite broevi. Dotoga{, edinstvena uteha neka ni e makedonskoto sonce na vrvot Akonkagva, kako potsetnik deka kaj mnogu postoi vizijata za silna i prosperitetna Makedonija.

NOVA ERA ZA MAKEDONCITE

Minatata nedela, nie Makedoncite vlegovme vo nova era. Toa se slu~i koga partijata na Makedoncite vo Grcija “Vino`ito” be{e primena kako polnopravna ~lenka vo Evropskata slobodna alijansa (ESA), koalicija na malcinski i regionalni partii vo Evropskata unija. Kako {to ve}e pi{uvavme nekolkupati, ESA e vo koalicija so partiite na ZELENI-te i zaedno pretstavuvaat ~etvrta po sila partiska grupacija vo Evropskiot parlament. Na konferencijata na koalicijata, koja se odr`a minatiot petok vo Brisel, “Vino`ito” pri priemot odr`a i prezentacija za zastapenosta na makedonskot jazik vo Severna Grcija, pri {to na prisutnite pratenici im bea podeleni geografski karti vo koi jasno be{e prika`an golemiot broj mesta kade se zboruva makedonskiot jazik. Vrz baza na ovaa prezentacija, koalicijata vedna{ re{i da isprati pismo do gr~kiot premier Simitis vo koe se bara Grcija pod itno da go priznae makedonskiot jazik i da go vovede vo svojot obrazoven sistem. So toa bi im se ovozmo`ilo na mladite Makedon~iwa da go izu~uvaat svojot maj~in jazik, vo gr~kite u~ili{ta. Vedna{ po dobivaweto na status na polnopravna ~lenka “Vino`ito” pobara od koalicijata da prifati asocijativno ~lenstvo za OMO "Ilinden" - PIRIN. Be{e re{eno za toa pra{awe da se re{ava na slednata konferencija, koja }e se odr`i vo noemvri i otkako }e se prou~i statutot na Partijata. Zavr{i erata koga Makedoncite bea gra|ani od vtor red vo Grcija, Bugarija i Albanija. Makedoncite vlegoa vo nova era. Erata na Evropa.

TREBA LI BUGARIJA DA I SE IZVINI NA MAKEDONIJA?

Denovive nova kontroverznost okolu toa dali Bugarija treba da & se izvini na Makedonija, za site onie lo{i raboti koi gi napravila vo minatoto. Nekoi velat deka treba, nekoi deka ne treba. Eve, kako {to se gleda i od napisot na sofiski “Trud” na{iot pretsedatel misli deka ne treba. 

Jas, pak, mislam deka Bugarija ima zo{to da se izvinuva, ako ne za drugo barem za maltretiraweto na Makedoncite, koi si gi baraat pravata. Spisokot bi bil podolg, no prostorot ne ni dozvoluva da nabroime s#. Jas ne gledam ni{to lo{o vo toa, edna dr`ava da se izvinuva: toa e znak na golemina. Koga mo`e toa da go pravi edna Germanija, ne gledam zo{to toa ne bi go napravila i Bugarija. Deka navistina nema ni{to stra{no vo izvinuvaweto, eve }e po~nam prvo jas: & se izvinuvam na Bugarija {to pove}epati sum ja narekol necivilizirana, nedemokratska, ne~ove~ka. Najiskreno se nadevam deka Bugarija }e doka`e deka e civilizirana, demokratska i ~ove~na i deka naskoro }e gi priznae Makedoncite, }e gi priznae makedonskite zdru`enija, }e go preina~i Re{enieto za odzemawe na registracijata na OMO "Ilinden" - PIRIN, }e go vovede makedonskiot jazik vo obrazovniot sistem i deka }e ja prekine poddr{kata na...

NOVI AKCII NA BUGARSKATA PROPAGANDA

Denovive slu{ame deka po objavuvaweto na Zbornikot na bra}ata Miladinovci i izvestuvaweto na Karnegievata komisija za pri~inite na balkanskite vojni, se podgotvuva novo fototipno izdanie na deloto na Misirkov “Za makedonckite raboti”, so predgovor na porane{niot minister za kultura Dimitar Dimitrov. Slu{ame isto deka izdanieto }e bide finansirano od na{iot xeb, t.e. od Ministerstvoto za kultura. Neodamna i bugarskiot Makedonski nau~en institut objavi propaganden pamflet vo koj se pretstavuva Misirkov kako “pogolem Bugarin od Bugarite”. Dali dvete akcii imaat ne{to zaedni~ko?