Hot-lajn

I POKRAJ DDV, @E[KITE LINI VO PORAST

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Kampawite protiv `e{kite linii, po s# izgleda se neuspe{ni. Devojkite od hot-lajn se najvpe~atlivi za decata.

@e{kite linii vo R. Makedonija, zasega se najnov vid biznis. Tie se reklamiraat vo pove}eto mediumi, kade {to im se ostava pove}e vreme i prostor, otkolku {to treba.

Vo po~etokot profitot go imaa samo nivnite sopstvenici. No, sega dr`avata se seti preku telefonskiot broj 0500 da sobira del od nego. Osven Telekom, vo vakviot biznis pobara da se vklu~i i Ministerstvoto za soobra}aj i vrski. I toa, posaka vo svojata kasa da stavi del od taksata {to biznismenite treba da ja platat na dr`avata, (pokraj 3.000 gm, {to sekoja godina gi pla}aat za liniite).

Solidnata oprema za zapo~nuvawe na vakov biznis ~ini okolu 60.000 gm. No, najgolem del od sopstvenicite na `e{kite linii poseduvaat oprema od nekolku iljadi marki, koja zaedno so kiriite za delovnite prostorii, re`iskite tro{oci i platite na operatoriite ~ini 10.000 gm. Dobro upatenite vo ovoj biznis velat deka mese~nata zarabotuva~ka e 300.000 gm. Cenata na vakviot povikot iznesuva 45 denari, plus 19 % DDV. Zna~i okolu 53 denari. Iako se misle{e deka vakvata cena }e gi namali dnevnite povici, efektot e sprotiven. Brojot na povicite raste, a rastat i cenite na telefonskite smetki.

Ona {to posebno n# zagri`uva e toa {to vakvite linii se najvpe~atlivi za decata. Tie vlijaaat na nivnata psiha i nivnata pretstava za svetot. Osobeno n# iznenaduva brojot na mladite, koi prvite soznanija za seksot gi dobivaat preku vakvite linii.

Iako pove}eto institucii, (me|u koi i Forumot na `eni na Liberalno demokratskata partija), se izjasnija deka vakvite linii, treba da bidat daleku od o~ite i u{ite na decata, nivniot trud barem zasega e bezuspe{en. Qubopitnosta na decata, sekojdnevno raste. Decata, koi se pomali od 18 godini, ne sakaat da gi slu{at predupreduvawata na devojkite od `e{kite linii, da go prekinat razgovorot, tuku se vpu{taat vo igrata.

Predlozite za nadminuvawe na ovaa `e{ka sostojba se razli~ni. Tie se dvi`at od namaluvawe na nivnoto reklamirawe, do zabrana. Poradi zgolemeniot pritisok vrz javnosta i devojkite od hot-lajn se `alat, deka po~nale da se ~uvstvuvaat pove}e od devojki-avtomati, a i lu|eto imaat poinakvi mislewa za niv.

Problemot mo`e da se nadmine i so zaklu~uvawe na telefonskite aparati od strana na roditelite. Na vakov na~in }e se namalat i visokite ceni na telefonskite smetki.