DDV go polni buxetot, no gi prazni xebovite na gra|anite

DALI ^EKORITE SE VISTINSKI?

Podgotvila: @aklina MITEVKA

  • 15 maj e posledniot rok koga golemite trgovski dru{tva treba da gi podnesat prvite prijavi za DDV. Procenkite na Ministerstvoto za finansii se deka vo prviot presmetkoven period DDV, }e ja napolni buxetskata kasa

Od 1 april, ovaa godina startuva{e Danokot na dodadena vrednost, koj go zamenuva danokot na promet na proizvodi i uslugi. Od Ministerstvoto za finansii velat deka so negovoto voveduvawe, makedonskoto stopanstvo, kone~no }e mo`e da raboti spored dano~nite pravila kompatibilni na onie vo zemjite na Evropskata unija i deka na{ata dano~na struktura se dobli`uva do onaa na EU. Spored niv, voveduvaweto i uspe{noto primenuvawe na DDV e dobar signal do stranskite investitori deka Republika Makedonija odlu~no se opredelila za sreduvawe vo "sopstveniot dvor" i deka i tuka }e se raboti pod isti uslovi kako vo razvienite pazarni ekonomii.

No, DDV gi pogodi i u{te pove}e gi isprazni xebovite na gra|anite. Poradi DDV poskapea skoro site proizvodi i gra|anite edvaj mo`at da se prehranat. Nasekade vo gradot i vo na{ite mediumi mo`e da se pro~ita reklamata za DDV, koja {to glasi: "Te{koto, no ~ekorite se vistinski, bidej}i Makedonija e premnogu va`na za site nas".^ekorite se navistina te{ki, no dali se vistinski, vremeto }e poka`e.

Pomina pove}e od eden mesec od negovoto voveduvawe, a procenkite na Ministerstvoto za finansii na R. Makedonija se deka vo prviot presmetkoven period, DDV }e ja napolni buxetskata kasa.

15 maj e posledniot rok, koga golemite trgovski dru{tva treba da gi podnesat prvite prijavi za danokot na dodadena vrednost. Dano~nite obvrznici o~ekuvaat dobrite prilivi od danokot, da go olesnat vra}aweto na DDV, vo slu~aite koga mese~nite presmetki poka`uvaat pove}e platen otkolku presmetan danok. Spored propisite, do 15 sekoj mesec, dano~nite obvrznici koi go nadminuvaat pragot od 25 milioni denari realiziran promet vo prethodnata godina, treba da podnesat prijava za DDV za prethodniot mesec. Vo nea se vnesuvaat iznosite na vlezniot i izlezniot danok, a dokolku danokot vo izleznite fakturi e pogolem od vleznite, trgovskoto dru{tvo treba da ja plati razlikata. Obvrznikot ima dve mo`nosti: vo samata prijava da se opredeli dali saka da mu bide vraten danokot, ili pak saka da mu bide presmetan kako avans za narednoto pla}awe na DDV. Dokolku saka da mu bide vraten danokot, Upravata za prihodi treba da donese re{enie, za da go vrati. Za sekoj den docnewe, Upravata za javni prihodi ima zakonska obvrska da isplatuva kamata od 0,1 posto, {to va`i i za docneweto vo dano~nite uplati na obvrznicite. Presmetkite velat deka tekovnite prilivi od DDV vo Buxetot se dobri i glavno se manifestiraat kaj uvozot, koga ne se pravat vakvi presmetki, tuku danokot se pla}a vedna{ vo rok od pet dena. Vo periodot od 5 april, koga be{e poslednata uplata na DDV, do denes buxetot ne e zagrozen. Podatocite velat deka Carinskata uprava dnevno vnesuva okolu 70 - 80 milioni denari, od koi 40 otpa|aat na DDV. Vakvite obvrski va`at samo za golemite dano~ni obvrznici, a pak firmite koi{to imaat godi{en promet pod 25 milioni denari, obvrskata za DDV treba da ja ispolnat od 1 do 15 juli. Nedorazbirawe se pojavi vo vrska so sendvi~arite i trafikite, koi nudat brza hrana, kako i luksuznite restorani. Re{enieto e deka treba da se pravi razlika me|u restoranskata luksuzna hrana i onaa {to se dobiva vo burekxilnicite i restoranite za brza hrana. Koga treba da se odano~i me{an promet, predvid se zema dominantniot del, t.e. proda`bata na stoki.

Zna~i, presmetkite velat deka na ovoj na~in, dr`avata }e go napolni svojot buxet. No, {to ako ~ekorite ne se vistinski? Dali zgolemeniot priliv }e se iskoristi za dobroto na dr`avata? Vo sprotivno, koj }e ni gi nadomesti zagubite?