Odblizu so Marko Arsovski

PREKU BRANOVITE NA "BILJANA" DO MAKEDONCITE VO SVETOT

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • "Radio Biljana" e edna od postarite emisii na Makedonskoto radio. Arsovski e nejzin urednik i istata ja vodi ve}e dolgo vreme. Ovaa emisija, vo po~etokot be{e za na{ite sonarodnici, za potoa da se pro{iri i za na{ite na privremena rabota vo stranstvo (za `al, sega nemame rabotnici na privremena rabota), a denes, za na{ite iselenici

Marko Arsovski e eden od novinarite vo zemjava so najdolga novinarska biografija. So novi-narstvo, poseriozno se zanimava u{te od vremeto koga se zapi{al na fakultet, koga imalo konkurs na Radio Skopje. Arsovski ima zavr{eno Sredno umetni~ko u~ili{te, vo klasata na Lazar Li~enoski, pa ottuka, za nego prirodno bilo da se zapi{e na Fakultet za likovna umetnost, no ima studirano i na Katedrata za istorija na umetnost.

Iako slikarstvoto mi ode{e, veli Marko Arsovski, sepak poaktivno po~nav da rabotam kako novinar. Kako novinar rabotam od 19 godini i po~nav vo mladinskata programa na Makedonskoto radio.

Po edna godina, Arsovski zaminuva da raboti vo vesnikot "Mlad Borec", toga{ najgolemata novinarska {kola vo koja{to imaat raboteno mo{ne zna~ajni imiwa od koi nekoi stanaa akademici.

Vo "Mlad Borec" rabotev s# i se{to i tamu go "ispekov" novinarskiot zanaet.

Po sedum novinarski godini pominati vo ovoj nedelnik, na pokana od Makedonskoto radio, Marko Arsovski }e im se vrati na kontaktnite radioemisii. Vo me|uvreme, ovoj golem makedonski novinar be{e dopisnik na pogolem broj vesnici od porane{nite prostori na Jugoslavija, na "Borba", na "Ve~erwe Novosti", ima sorabotuvano so Radio Saraevo, Radio Belgrad itn. A, negovite reporta`i bea objavuvani vo re~isi site vesnici od tie prostori. Toj be{e voditel na no}na programa, potoa na utrinskite programi, za potoa da ja prezeme reporta`ata {to ja vode{e nedosti`niot Pande Popovski. Taka, do den denes, spored ka`uvawata na na{iot sogovornik, reporta`ata e negova najgolema strast. Arsovski e avtor i na pogolem broj televiziski emisii: "Mara Popara", "Petko Te{kaglava", "Veselo studio", avtor e na nekolku kvizovi, na primer na kvizot "Goce Del~ev i negovoto vreme", na kvizot za Ilindenskata epopeja. Toj ja ima realizirano i serijata na MRTV "Mansandrite na bulevar Partizanski odredi od Skopje". Serija od 35 epizodi, vo koi gi ima pretstaveno 35 -te slikari od Skopje, koi `iveat na mansandrite na ovoj Bulevar, na gornite katovi od zgradite kade {to imaat svoi ateljea.

ZA REPORTA@ITE

Edna{ nedelno na prvata programa na Makedonskoto radio pravam repora`a, a voedno sum i urednik na "Radio Biljana", {to mi pretstavuva posebno zadovolstvo i ~est, bidej}i preku branovite na Makedonskoto radio imam mo`nost da komuniciram so na{ite vo stranstvo i ~esto da bidam so niv. Od niv doznavam kade se i kako `iveat i rabotat, kade gi odnela pe~albarskata sudbina. Od niv doznavam deka pove}eto se so mislata da se vratat vo rodniot kraj, no deka ima i takvi koi sakaat da ostanat.

Reporta`ata e eden vid mal roman. Na primer, reporta`a za seloto Bel~i{ta. Bidej}i e na radio, moram da bidam pove{t vo opi{uvaweto na seloto, za slu{atelot da ima pretstava za toa kako izgleda mestoto za koe govoram, kade se nao|a... Koga reporta`ata izleguva vo vesnik, mnogu polesno e da se dolovi atmosferata, pejsa`ite, tuka ~itatelot go gleda prostorot, ni raska`uva Marko Arsovski. Pretstavuvaweto na seloto Bel~i{ta, na primer, na televizija, bi odelo u{te polesno. Tamu duri i ne mora da odi tekst, bidej}i mestoto se pretstavuva preku slika i ton. Dodeka ja pi{uvam reporta`ata, pak, slikarstvoto vo toa mnogu mi pomaga zatoa {to pejsa`ite gi do`ivuvam kako sliki.

Dodeka u~ev, Li~enoski znae{e da mi ka`e: "]e bide{ dobar slikar no, mnogu me buni {to te interesira poezijata, filozofijata, novinarstvoto. Vo toa vreme, vo ateljeto, pokraj ~etkite, boite i {tafelajot, Arsovski kraj sebe gi imal i nekolkute zbirki poezija.

Go ~itav Apoliner, Pu{kin, Bajron, kraj sebe ja imav i "Antologijata na svetskata lirika", ni veli toj. I koga }e dojde{e Li~enoski da vidi {to sum napravil (koj isto taka qube{e da ~ita), }e pogledne{e vo ona {to sum go naslikal i }e ka`e{e: "Pak nekoja nova kniga si ~ital". No, i slikarstvoto, i novinarstvoto, i kni`evnosta se povrzuvaat, t.e tie se nadopolnuvaat, odat zaedno.

ZA NOVINARSTVOTO

Za Marko Arsovski ne postoi poubava profesija od novinarstvoto, iako toa e te{ka profesija, bidej}i bara golema odgovornost. Osobeno, radionovinarstvoto, veli na{iot sogovornik, e te{ko zatoa {to tamu nema popraven ispit. "Radio Biljana" e edna od postarite emisii na Makedonskoto radio. Arsovski e nejzin urednik i istata ja vodi ve}e dolgo vreme. Ovaa emisija vo po~etokot be{e za na{ite sonarodnici, za potoa da se pro{iri i za na{ite na privremena rabota vo stranstvo (za `al, sega nemame rabotnici na privremena rabota), a denes, za na{ite iselenici. Emisijata se emituva sekoj den. Porano ovaa emisija traela samo dva ~asa, potoa odela vo programa pet ~asa, a so po~etokot na satelitskata programa u{te dva ~asa. Denes se emituva sedum ~asa programa vo `ivo, sekoj den osven vo nedela. Edna{ vo mesecot na radiobranovite na Makedonskoto radio se emituva no}na programa (sekoj posleden petok), koja e povrzana i so Internet. Toa e najdolgata kontaktna programa na Makedonskoto radio.

Mnogu Makedonci od celiot svet `alat {to nema barem u{te edna takva programa, za {to Makedonskoto radio ve}e i razmisluva. Vo taa no}na programa se javuvaat lu|e i od Aljaska, od Nov Zeland, od Amerika, od evropskite zemji, od Afrika, od sekade. Makedoncite gi ima nasekade, a radioto e medium koj gi povrzuva. Toa e most preku koj znaat da si ja ubla`at bolkata po rodniot kraj, tatkovinata, po najbliskite, so toa {to }e se javat i }e se slu{nat so prijatelite i rodninite, ka`uva gospodinot Arsovski.


PODATOCI ZA SATELITSKIOT KANAL NA MTV

Sistemot treba da bide digitalen

HOT BIRD - 5

Polarizacija - vertikalna

FEC rate 3/4

Symbol rate 27500

Frekfencija 11623 MHz

Audio 3022/3022