Forum

GASTARBAJTERITE NEPO@ELNI VO MAKEDONIJA

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

Pred dva meseca go po-faliv otvoraweto na kardiohirurgijata na kumot na nedelnikot "Makedonsko sonce", @an Mitrev, kako eden od najgolemite uspesi na ovaa Vlada. Ni na kraj pamet ne o~ekuvav deka za nepolni dva meseca objektot }e se zatvori i @an Mitrev }e se vrati vo Germanija. Premierot go forsiral hirurgot ^irkov od Bugarija, bidej}i toj ja operiral negovata majka vo Sofija pred edna godina. Pritoa preku svojot "glasnogovornik", ministerot za zdravstvo Danilovski potpolno ja ignoriraa novootvorenata klinika na Mitrev. Ne pristignuvaat nikakvi pari za participacijata na Fondot za zdravstvo, taka {to Mitrev be{e prinuden da ja zatvori Klinikata. Prethodno nekolkupati se obratil do ministerot, no naiduval na "gluv telefon", sekretarkata odgovarala, "ministerot ne e tuka".

Kolku ovaa institucija e va`na za Makedonija, Vladata razbra duri po nejzinoto zatvorawe, pa po~naa da odat kaj Mitrev, da mu pravat metanii, t.e. nie ne sme mislele taka, ne sme mislele vaka itn.

Stomnata e puknata, Vladata se obide da ja zalepi, no vo isto vreme si go poka`a svojot negativen stav kon "gastarbajterite". [to i da prezemat Makedoncite od dijasporata, so cel da & pomognat na tatkovinata, naiduva na stra{en otpor. Najsve`i primeri se slu~ajot so hirurgot Mitrev, ru{eweto na luksuznite vili vo Zloku}ani, sopstvenost na eden na{ doktor od Viena. Po ova, gastarbajterite mnogu te{ko }e se nateraat da gradat i da investiraat vo Makedonija.

Dijasporata otsekoga{ be{e podgotvena da & pomogne na Makedonija, no postojano naiduva na otpor od lokalnite mo}nici. Vo po~etokot na sedumdesettite godini, so prvite spe~aleni pari izgradija ku}i vo rodnite mesta. Naidoa na golem otpor od toga{nata birokratija, se razo~araa, gi spu{tija roletnite i kepencite i se vratija nazad vo stranstvo, potpolno razo~arani od dr`avata.

Po toa, malkumina se vra}aa so proekti da investiraat vo Makedonija. Retko koj e zadovolen od kakva bilo investicija vo Makedonija.

Isto taka, mnogu Makedonci od dijasporata, se vratija politi~ki da pomognat vo demokratizacijata na Makedonija. Da spomenam nekoi od niv: Dragan Bogdanovski, Xon Bitov, Xorx Atanasoski i mnogu drugi. Naidovme na `estok otpor od komuwarite i antimakedoncite, kako tie da do{le od stranstvo da n# u~at {to e toa demokratija. "Nie vo Skopje s# si znaeme, ne treba nekoj da ni soli pamet". Kolku ovde{nive politi~ari bea i s# kadri da ja vodat Makedonija, se vide. Nie sme na posledno mesto vo Evropa. Albanija e ve}e pred nas, vo demokratijata. Komuwarite i antikomunistite zasekoga{ ve~no se "vakcinirani" od demokratijata i da sakaat ne mo`at da ja sprovedat, bidej}i ne ja razbiraat i od vreme na vreme go poka`uvaat svojot totalitaristi~ki karakter.

Normalno, se o~ekuva{e deka mladata Vlada }e ima podobro razbirawe kon dijasporata, no se izla`avme. Ministerstvo za iselenici, izgleda znae samo da kupuva avionski karti za pat okolu svetot i ni{to pove}e.

Izrael ne bi postoel ni tri dena, da ne e evrejskata dijaspora. Toj primer, treba da si go zeme i Makedonija.