Soveti

STUDEN [OK VO @ELUDNIKOT

Podgotvil: Rozita ZAKEVA

Kolku e prijatno za `eludnikot koga piete laden sok, a pritoa ne znaej}i prekr{uvate nekoi pravila vo sistemot za varewe.

^ove~koto telo ima temperatura koja se dvi`i me|u 30 i 37,2 stepeni celziusovi. @eludnikot pak na ~ovekot e u{te potopol. Vo normalni uslovi celiot organizam funkcionira pravilno. No, {to se slu~uva dokolku va{ata `ed sakate da ja izgasnete so mnogu laden pijalok? Nagloto razladuvawe na `eludnikot ja zabavuva ili napolno ja spre~uva negovata rabota. Kako posledica mo`at da se javat bolki vo predelot na gorniot del na `eludnikot, pa duri i ma~nina. Vo pote{ki slu~ai doa|a do povra}awe predizvikano od blokiraweto na rabotata na `eludnikot, zatoa {to za da se zagree, vo nego naglo doa|a pogolemo koli~estvo krv, {to mo`e da predizvika op{ta slabost, zamor, bolki vo `eludnikot, potewe, pa|awe na krvniot pritisok, pa duri i gubewe na svesta.

PIJTE VODA ZA DA NE SE DEBELEETE

Bez voda organizmot se debelee. Ovaa konstatacija e to~na kolku i da zvu~i besmisleno. Na{iot organizam dnevno gubi do dva litra voda preku potewe, mokrewe i di{ewe. Vo letnite gore{tini ovoj proces e pozasilen. Te~nosta, koja{to mu e potrebna na organizmot se nadopolnuva so pijaloci, no i so hrana. Ako ne piete dovolno te~nosti ja ote`nuvate rabotata na bubrezite, koi }e go optovarat crniot drob. Edna od najva`nite funkcii na crniot drob e da gi pretvora mastite vo energija, no dokolku ja prezeme ulogata na bubrezite pomalku }e mo`e da ja vr{i osnovnata funkcija. [to }e se slu~i poradi ova? Organizmot }e gi talo`i mastite, a vie }e stanuvate sekoj den s# podebeli.


Kolku te~nosti e potrebno da piete?

* Ako imate normalna te`ina pijte najmalku 8 ~a{i dnevno.

* Ako imate prekumerna te`ina pijte najmalku 10 ~a{i dnevno.

* Pokraj obi~na voda mo`ete da piete i mineralna voda kako i prirodni sokovi od sve`o ovo{je.