Povik do akcionerite na valalnicata za lenti "Polukonti" od Nezavisniot sindikat pri R@S

I RABOTNICITE - AKCIONERI IMAAT PRAVO NA GLAS

Pi{uva: Marina STAMENKOVSKA

  • Agencijata go zadr`uva stavot deka ne mo`e da dojde do zdru`uvawe vo eden paket na akciite so koi raspolaga taa, kako pretstavnik na dr`avniot kapital i akciite na vrabotenite vo "Polukonti", tuku tie na berzata }e se prodavaat oddelno

Fabrikata "Rudnici i `elezarnica"- Skopje nekoga{ be{e gordost na Makedoni-ja, vo koja okolu 10 000 vraboteni si go zarabotuvaa svoeto par~e leb, svojot li~en dohod, koj mo`e{e da gi zadovoli osnovnite potrebi na edno prose~no semejstvo. No, kako i pove}eto fabriki i firmi i taa go do`ivea svoeto fijasko. Sudbina & be{e da bide raspar~ena na pove}e akcionerski dru{tva, a golem broj od vrabotenite bea proglaseni za tehnolo{ki vi{ok. Edno od tie dru{tva e i valalnicata za lenti "Polukonti" za koja{to s# u{te ne se znae na kogo i kako }e bide prodadena.

NEDORAZBIRAWA ME\U SINDIKATOT I AGENCIJATA

I Agencijata za privatizacija i Nezavisniot sindikat na akcionerite pri R@S izjavija deka proda`bata na "Polukonti" }e odi na makedonskata berza. No, Nezavisniot sindikat na akcionerite na R@S se nezadovolni od ponudeniot predlog za proda`ba od strana na Agencijata, bidej}i odgovorot go smetaat za dvosmislen. Agencijata go zadr`uva stavot deka ne mo`e da dojde do zdru`uvawe vo eden paket na akciite, so koi raspolaga taa kako pretstavnik na dr`avniot kapital i akciite na vrabotenite vo "Polukonti", tuku tie na berzata }e se prodavaat oddelno. Pretsedatelot na Sindikatot, g. Borka Nikoloski gi povikuva akcionerite {to s# u{te ne gi predale akciite vo Sindikatot, a sakaat da zemat pari za svoite akcii od "Polukonti", toa da go storat vo {to pokus period i kako {to veli toj, da ne & dadat {ansa na direktorkata na Agencijata da pravi manipulacii okolu proda`bata. Toa {to akciite na Sindikatot i na Vladata ne odat vo zaedni~ki paket, za Sindikatot, vinovna e direktorkata na Agencijata, g-|ata Slobodanka Ristevska.

NEOPHODNI 10 OTSTO

Za da se izvr{i blok-transakcija na paketot akcii, na Sindikatot mu falat u{te 300.000 akcii od "Polukonti" (500 akcioneri), so {to }e se postigne neophodniot minimum od 10 otsto. Site akcioneri-naslednici treba da dojdat vo Sindikatot so sudsko re{enie, so svoite dogovori za da mo`e da se izvr{i zamena na potvrdite za akcii {to e edinstven uslov tie da u~estvuvaat vo proda`bata. Seedno e koj }e bide kupuva~ot na "Polukonti", veli pretsedatelot Nikoloski, bidej}i se izborivme da odi na berza. Dokolku proda`bata ode{e na tender, toa }e be{e smrt za akcionerite.

Na pra{aweto dali "Polukonti" }e se prodade na "Balkanstil", g. Nikoloski se izjasni deka dokolku cenata na edna akcija dojde do 7,5 gm vo dogovor so direktorot na "Balkanstil", g. Tomi}, toga{ bi mo`elo da se govori za proda`ba na "Polukonti" na "Balkanstil".


Sindikatot ostanuva na stavot za izvestuvawe na site svetski i evropski finansiski institucii, dokolku Vladata i Agencijata za privatizacija si dozvolat "luksuz" da si igraat so 8.000 akcioneri od R@S.