"Radio slobodna Evropa"

KOSOVARITE PODGOTVENI DA JA ODLO@AT NEZAVISNOSTA?

Prevel: Dragi IVANOVSKI

Albert Rohan, koj e {ef na misijata na OBSE na Balkanot, na 10 maj za agencijata "Rojters" vo Viena izjavi deka politi~kite lideri na etni~kite Albanci na Kosovo razbiraat deka me|unarodnata zaednica nema da se soglasi so nivnoto barawe za nezavisnost vo ovoj period. Toj dodade deka Kosovarite, isto taka, ja priznavaat potrebata za edno privremeno politi~ko re{enie koe{to bi bilo izgotveno naskoro, so cel da se namalat tenziite vo provincijata. Rohan potcrtuva deka Albancite napravile "va`na koncesija" vo soglasuvaweto "da se odlo`i nivnata `elba za edno brzo, kone~no re{enie".

Ta~i izgleda veli "da". Ha{im Ta~i koj be{e voda~ na porane{nata osloboditelna armija na Kosovo (OVK), a sega e eden od vrvnite politi~ari vo provincijata, na 11 maj izjavi za vienskiot "Di Prese" deka "nezavisno Kosovo e va`no za stabilnosta na Balkanot". Me|utoa, toj dodava deka vremeto za nezavisnost s# u{te ne do{lo: "Nezavisnosta }e dojde otkako Kosovarite }e odlu~at za toa i otkako }e go ubedime svetot" za potrebata od toa. Zasega, re~e toj, negov prioritet e Kosovo da ostane mirno i da se odr`at slobodni lokalni izbori, najverojatno naesen. Toj gi povikuva lokalnite Srbi da zemat u~estvo vo procesot na registracija koj vodi kon izbori, velej}i deka tie nema da imaat glas vo idninata na provincijata, dokolku ne u~estvuvaat. Ta~i go otfrli neosnovaniot strav na Srbite deka mnogu ilegalni emigranti od Albanija }e se obidat da glasaat na izborite. Porane{niot lider na OVK re~e deka toj e pove}e zagri`en oti jugoslovenskiot pretsedatel Slobodan Milo{evi} }e isprati tvrdolinija{i i agenti vo Kosovo za da gi onevozmo`at izborite.

Kakva uloga za Srbite? Rohan mu izjavi na "Rojters" na 10 maj vo Viena deka pretstavnici na srpskoto malcinstvo }e im se pridru`at na pregovorite za privremeno re{avawe, otkako }e sfatat deka tie ne }e moraat da ka`at ne za taa rabota, ako gi bojkotiraat pregovorite. Pregovorite }e vklu~at regionalni i me|unarodni eksperti i }e se odr`at na Kosovo. Rohan podvle~e deka toj ne se zalaga za "vtoro Rambuje". So ova, toj najverojatno misli deka ne saka mediumski spektakl so politi~ka promocija na nekoi od u~esnicite, kako {to be{e slu~ajot so pregovorite vo Rambuje.

Ku{ner go pozdravuva "istoriskiot dogovor". Bernard Ku{ner, koj ja predvodi civilnata administracija na OON na Kosovo, na 10 maj vo Pri{tina re~e deka albanskite i srpskite ~lenovi od negoviot privremen sovet objavija "istoriska" izjava osuduvaj}i go kriminalot {to se vr{i kon drugite etni~ki grupi i apelira do celiot narod da go izbegnuvaat nasilstvoto. Toj, sednicata ja nare~e "najva`na sredba {to sme ja imale", otkako be{e sozdaden Sovetot nekolku meseci pred toa, objavi "Rojters". Sovetot povika za osloboduvawe na mo`ebi 1.200 etni~ki Albanci, koi se dr`at vo srpskite zatvori. Vo izjavata toj ne vklu~i i apel do etni~kite Albanci da pomognat da se ras~isti sudbinata na mo`ebi 900 Srbi i drugi nealbanci koi se vodat kako is~eznati, dodava "Rojters".