Od narodnata apteka (2)

CRN GAVEZ

Pi{uva: Sne`ana Prokopieva - Pavlovi}

  • Vo narodot, korenot od crniot gavez se podgotvuva na 101 na~in, taka {to na bolnite, na primer od DIABETES, se prepora~uva da pijat ~aj od sve` koren ili da go jadat. Dodeka pak vo [vajcarija, listovite od crniot gavez gi stavaat vo vrela mast i se pravat vo testo od pala~inki

Site povredi, rani, kontuzii, modrici so zgrut~ena krv mnogu efikasno se le~at so crniot gavez. Od listovite na gavezot se pravat kupki protiv reuma, i{ijas, problemi so krvotokot i drugo. Za ovie raboti e potrebno kapewe na celoto telo. Vo slu~aj na lo{a cirkulacija vo nozete, kaj frakturi ili pro{ireni veni dobro e da se zeme kupka za noze, vo koja e dodaden list od crn gavez.

Mnogu se faleni i so uspeh primenuvani topli ka{esti oblogi, koi{to se podgotvuvaat mnogu ednostavno. Spored povr{inata na ranata, se zemaat 2-4 supeni la`ici suv i vo prav melen koren, so dodatok na mala koli~ina vrela voda i vnimatelno se me{a vo porcelanski sad, za da se dobie ka{a. Toplata ka{a se ma~ka na leneno platno i taka se stava na bolnoto mesto. Oblogite se menuvaat na 2-4 ~asa.

Se upotrebuva i kaj skorbutni ~irevi, pote~eni mesta, reuma na muskulite (mialgia) kaj disfunkcija (zgolemena) {titna `lezda, bolni rezovi na rani, vospalenie na limfnoto i nervnoto tkivo, vospalenie na koskite, meki koski i osteomieliti. Namesto ka{a, mo`e da se upotrebi mast od crn gavez koja go spre~uva trueweto na krvta (sepsa), duri i koga }e se nanese masta na s# u{te neis~istena i zapu{tena rana.

POMAGA PRI RASTEWE

NA NOVO TKIVO

Gavezot so izvonredni rezultati se primenuva kaj hroni~nite pulmonalni procesi, osobeno kaj specifi~nite zaboluvawa (tuberkoloza) i dr. Pri ovie procesi upotrebata e na sledniov na~in: koren - 100/200 gr. na eden litar voda. Korenot treba da stoi 2 ~asa vo vrela voda. Se prepora~uva kaj pulmonalnite bolni koi{to imaat slab stomak ili kaj obolni so ~esti prolivi. Ako pak korenot e vo prav, se me{a so med. Ne treba da se zema podolg period i po`elno e da se zema vo kombinacija na ~aj i hrana.

Se pie po 1 filxan eden ~as pred jadewe. Ne treba da se pie mnogu svaren, bidej}i sluzavosta i taninite na crniot gavez sozdavaat talog vo digestivniot trakt, koj te{ko i sporo se eliminira i pri takvi sostojbi mo`e da dojde do nepo`elni efekti.

Sve`a sredina od korenot na crniot gavez i gust ~aj se primenuva kaj izgorenici i rani~ki na dojkite.

Vrvni svetski nau~nici Tomston, Mekalister i Bramuel, vo svoite nau~ni dela doka`ale deka ovaa bilka pomaga pri rastot na povr{inskite kletki (pomaga pri rast na novo tkivo onamu kade {to toa e povr{inski iritirano i vospaleno, primer rani vo stomakot), kaj plitki i dlaboki rani koi te{ko zarasnuvaat (rani na venite), tamu kade {to hirur{kata transplantacija e neizvodliva ili ote`nata i kaj dlaboki rani, koi{to zarasnuvaat bez belezi.

Vo i pri takvite situacii (sostojbi) se stavaat oblogi od smesa: voden ekstrakt od gavez - 12 gr. cinkov oksid - 20 gr, lanolin - 10 gr. i vazelin - 30 gr. Potoa ranata se pokriva i pod nea po~nuva obnovuvawe na nov sloj. Ponatamu ovoj koren ima indikacii i kaj nekoi zaboluvawa na bubrezite, OLIGOMENOREA (obilna menstruacija), krvarewa od `eludnikot, krvavata ka{lica i krvavata plunka.

NEKOLKU RECEPTI

^IR NA @ELUDEC: 100 gr. koren ili sve` ili suv, 50 gr. troskot se zema1 kafeno la`i~e na 1 filxan vrela voda. Se podgotvuva kako ~aen preliv i se pijat 3-4 filxan~iwa nezasladen ~aj vo tekot na denot.

^AJ OD KOREN: 2 la`i~ki isitnet koren, da se pokisne preku no} vo 1/4 litar ladna voda, malku potoa se podgreva i se proceduva. Se pie goltka po goltka.

KATARLAZMA: Suv koren, sitno izmelen, se me{a vo vrela voda i se dodavaat nekolku kapki maslo (obi~no za jadewe). Ovaa masa, taka podgotvena se nanesuva na mokra tkaenina dodeka e s# u{te topla i se fiksira na bolno mesto.

OBLOG OD SVE@I LISTOVI: Se mijat sve`ite listovi, se istol~uvaat na {tica, se stavaat na bolnoto mesto i se pricvrstuvaat.

TOPLA OBLOGA: sve`i listovi se prelivaat so vrela voda i s# u{te topli se stavaat na bolno mesto.

CELA KUPKA: 500 gr. sve`i ili suvi listovi se pokisnuvat 12 ~asa vo 5 litri ladna voda. Utredenta se zagreva do vriewe i se dodava na vodata za kapewe.

KUPKA ZA SEDEWE: Se podgotvuva isto kako prethodnata, samo se zema 200 gr. list od gavez.

TINKTURA: Sve` koren dobro da se mie i so ~etka se ~isti, potoa se se~ka i so nego se polni tegla (ne premnogu zbieno). Vo teglata se dodava lozova rakija i se ostava da stoi 2 nedeli na sonce ili toplo. Korenot mora da se pokrie so rakija.

MAST: 4-6 sve`o is~isteni listovi se isitnuvaat i se pr`at na 250 gr. mast ili puter i ostavate da stoi preku no}. Utredenta se podgrejuva, se cedi, se presuva na gaza i se stava vo soodvetni tegli~ki ili ambala`i i se dr`i vo fri`ider. Ovaa mast kompletno mo`e da ja zameni kataplazmata vo site indikacii.

Vo narodot, korenot od crniot gavez se podgotvuva na 101 na~in, taka {to na bolnite, na primer od DIABETES, se prepora~uva da pijat ~aj od sve` koren ili da go jadat. Dodeka pak vo [vajcarija, listovite od crniot gavez gi stavaat vo vrela mast i se pravat vo testo od pala~inki.

(Kraj)