Vo Makedonija zapo~naa odmeruvawata na politi~kite grupirawa

SITE NA MITING, A ZA RABOTA ]E PO^EKATE...

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Uvoznite prosvetari od Kosovo na d-r Fadiq Sulejmani protestiraat i protiv dr`avata i protiv Evropa - Obedinetata makedonska opozicija na ~elo so SDSM }e se obide da predizvika predvremeni izbori
  • Selanskite buni na Veqo Tantarov i anarhisti~kite pohodi na nezavisnite sindikati na Atanas Lefterov doprva }e & ja zapr`at manxata na troglavata Koalicija za promeni

Mitinzite, protestite, demonstraciite, {trajkovite s# pove}e stanuvaat sekojdnevie na makedonskata politi~ka scena {to e i razbirlivo koga se gleda deka liderite na poglavnite politi~ki partii, koga ve}e ne mo`ea poinaku da go razre{at problemot so nevrabotenosta vo dr`avava, nagolemo manipuliraat so opravdanoto nezadovolstvo na re~isi site sloevi kaj narodot, a sakaj}i da se doberat do vlasta. Se ~ini deka dokolku partiite gi prijavat mitinga{ite kako svoi "vraboteni politi~ki kadri" vo Zavodot za vrabotuvawe, }e se najde re{enieto za kvadraturata na krugot koj zna~i beskone~no odewe na narodot po patekite na tranzicijata, demagogijata, praznite vetuvawa, lagite, kriminalot, korupcijata, mitoto i seto ona {to neminovno gi sledi vakvite pojavi na nezrela demokratija i promeni na partiskite boi i stavovi preku no}!

MITING VO TETOVO

Samonazna~eniot "rektor" na parauniveriztetot vo Mala Re~ica - Fadiq Sulejmani so tajfata "univerzitetski profesori" i so poddr{ka na najgolemata opoziciona partija na albanskoto malcinstvo PDP koja ima novo rakovodstvo, na mitingot vo Tetovo }e se obide da ja dramatizira "te{kata polo`ba" na ova malcinstvo vo borbata za ostvaruvaweto na pravoto na obrazovanie na maj~in jazik na site stepeni i so koristewe na sredstva od buxetot za koe, kako {to se nadevaa, nikoj ne }e mo`e da im se sprotivstavi, pred s#, od humanitarni i civilizaciski pri~ini. Me|utoa, dolgoto odewe po tenkata `ica nad ambisot kone~no im zdodea otkako Maks van der [tul go obelodeni svojot predlog za formirawe privaten kolex na angliski, albanski i makedonski jazik, koj vo prvite nekolku godini od sozdavaweto }e bide finansiran od donatori od svetot. Taka, namesto da go priznaat sopstveniot poraz i da se vratat na Kosovo otkade {to i dojdoa, grupata na Fadiq Sulejmani se obiduva da ostane na politi~kata scena so pomo{ na PDP, koja na poslednite parlamentarni i pretsedatelski izbori be{e isfrlena od kolosekot na vlijanieto vrz sopstvenoto malcinstvo od strana na konkurentskata PDPA-NDP na Arben Xaferi. "Prosvetarite od Mala Re~ica" na takov na~in mo`at barem malku da go ubla`at gnevot na onie koi bea vturnati zaludno da pominat ~etiri godini vo studentski klupi, dobivaj}i diplomi koi nikoj ne gi priznava, iako za niv debelo se pla}alo, kako sobirawe na dobrovolni prilozi ili donacii na gra|anite. So eden zbor, albanskoto malcinstvo e iskoristeno od svoite partii na ist na~in kako {to toa go pravat makedonskite partii so predizborniot napliv na patriotizam. Kaj niv pra{aweto za legitimnosta na parauniverzitot be{e presudnoto ne{to dali }e glasaat za ovaa ili onaa partija. Taka, "radikalizmot" na PDPA-NDP so kolektivnoto etni~ko truewe na u~enicite od albanskoto malcinstvo i forsiraweto na pra{aweto za visokoto obrazovanie na albanski jazik be{e ve{to iskoristeno od Arben Xaferi i Menduh Ta~i za doberuvawe do vlasta. Sega, istoto }e se obide da go napravi i PDP spored pogovorkata "slezi Kurto da se ka~i Murto".

MITING NA LEVICATA VO SKOPJE

PDP nema da u~estvuva na najgolemiot miting vo istorijata {to }e se odr`i na plo{tadot "Makedonija" vo Skopje na 18 maj 2000 godina, bidej}i organizatorot na mitingot - SDSM, za vreme na lanskite pretsedatelski izbori manifestiral "albanofobija". Od istite pri~ini toa nema da go napravat i drugite pomali opozicioni partii na albanskoto malcinstvo.

No, toa voop{to ne im smeta na organizatorite da predvidat u~estvo duri i na 200.000 gra|ani (barem spored nivnite o~ekuvawa i pe~atenite letoci), bidej}i, nastapuvaj}i pod imeto obedineta makedonska opozicija, levicata uspea da se dogovori ne samo za zaedni~ki nastap na protestot, tuku i za drugi zaedni~ki aktivnosti za predizvikuvawe predvremeni parlamentarni izbori. Taka, ve}e se potpi{ani i dogovorite me|u SDSM i LDP, u~estvoto na SP se podrazbira, a Ligata za demokratija ne primenuva principi na "uli~na demokratija", iako se priklu~i na predizbornata koalicija. Kako soorganizator na mitingot koj }e se odviva pod mototo "Za Makedonija zaedno" se pojavi i novata partija Demokratski sojuz na biv{iot minister za vnatre{ni raboti Pavle Trajanov, koja svoeto u~estvo na mitingot go uslovi so dobivawe ramnopraven tretman so SDSM, so cel da go odbegne imputiraweto deka stapila vo koalicija so SDSM.

Liberalnata partija na Risto Gu{terov pak prodol`uva so politikata "ni riba ni devojka". Izjavuvaat deka ne gi poddr`uvaat populisti~kite metodi vo borbata za vlast, so koi poedine~ni lideri sakaat povtorno da se vratat na starite pozicii vo vlasta. Liberalite smetaat deka takvata politi~ka akcija ne mo`e po nitu edna osnova da predizvika predvremeni parlamentarni izbori i promena na vlasta, odnosno deka re{enieto na problemot treba da se locira vo instituciite na sistemot....

Demokratskata partija na Makedonija na Tomislav Stojanovski - Bombaj nema namera da se priklu~i na opozicioniot blok, nitu pak da u~estvuva na najaveniot miting, re~e nejziniot lider. Spored negova ocenka, SDSM edinstveno e zainteresirana za povtorno doa|awe na vlast, no toa go krie pod prevezot na nekakva borba za nacionalen spas na Makedonija. Nema da se priklu~ime kon SDSM za{to go znaeme vladeeweto na ovaa partija - veli Bombaj, taa ja kreira{e sudbinata za teritorijalnata podelba, vo nejzino vreme proraboti parauniverzitetot vo Tetovo, taa isfrli najmnogu ste~ajni rabotnici na ulica itn.

[TO VELAT DRUGITE VONPARTISKI STRUKTURI

Vo vreme koga site subjekti na politi~kata scena, pa duri i gra|anski zdru`enija i sindikalni organizacii na{iroko se zanimavaat so politika bidej}i lebot go ima s# pomalku - eden nov politi~ki subjekt, VMRO na Boris Zmejkovski, ne se objavuva so svoite stavovi po ova ili ona politi~ko pra{awe i ako prodol`i so takvata "ilegalna" aktivnost, jasno e deka nema {to da bara na lokalnite izbori koi opasno se nabli`uvaat.

Zatoa pak, zemjodelskiot lider od Pelagonija Veqo Tantarov, koj privremeno ja odlo`i "selanskata buna" opasno se zakanuva so novi i novi barawa do Vladata na Koalicijata za promeni. Blokadite na pati{ta so kombajni, traktori i druga mehanizacija se s# poizvesni, otkako na videlina izlegoa problemite so nelegalnata proda`ba na [ekeranata vo Bitola, na firma od Lihten{tajn zad koja stoele "Multigrup" od Sofija, a na zemjodelcite najverojatno }e im se priklu~at i porane{nite zemjodelci (900), koi sega s# u{te se nadevaat deka }e proraboti kombinatot "Feni" vo Kavadarci.

Na krajot treba da go spomeneme i Atanas Lefterov i Unijata na nezavisni i avtonomni sindikati, koja najavuva anarhi~ni metodi vo borbata so Agencijata za privatizacija, so cel da gi ostvari zacrtanite planovi za revizija na privatizacijata na op{testveniot kapital, koja gi ostavi rabotnicite bez rabota, bez pari i so s# pomali sredstva na socijalnite fondovi i pomo{.

S# na s#, site akteri se podgotveni za izleguvawe na scenata iako taa se pove}e li~i na teatarot na apsurdot na Jonesko: narodot (akterite) se ka~uva na scenata, a publikata s# ponervozna i so stegnato srce se krie zad temnite kulisi, smisluvaj}i na~ini kako da go namali masovnoto u~estvo na narodot so organizirawe zadol`itelni tehni~ki pregledi na avtobusite ili so organizirawe na predvremeni maturski ve~eri, zaka`ani za istiot den koga }e zapo~ne golemata pretstava.

"So mitingot sakame da poka`eme kolkavo e nezadovolstvoto na narodot i da po~neme da ja delegitimirame vlasta - izjavi Vlado Bu~kovski, portparol na SDSM. [to se odnesuva do opstrukciite na vlasta, mislam deka nema mnogu da vlijaat na brojot na u~esnicite, bidej}i imame podgotveno i rezervni scenarija, dodava Bu~kovski.

Taka, site }e rabotime: novinarite }e pi{uvaat za mali plati, policijata }e ja ~uva vlasta pak za mali plati, narodot }e demonstrira bez pari, dodeka politi~arite }e gi gradat svoite kuli od karti...

Napred Makedonijo, Evropa e s# u{te daleku...