Rakomet (`eni): Od natprevarite so Hipo (2)

VIENA ]E OSTANE VO DOLGO SE]AVAWE

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Vo Viena katastrofalen poraz 26:12 (12:6), a vo Skopje pobeda 21:14 (11:7), no ne i dovolna za pat vo slednoto kolo
  • "Se poka`a deka razlikata od prviot me~ be{e pregolema da se stori ne{to pove}e, ova e optimalna pobeda {tomo`e{e da se postigne vo momentov. Vaka da se porea devojkite vo Viena, sigurno epilogot }e be{e poinakov. Sepak, Hipo e golem tim i im ~estitam na uspehot", na 1 mart 1998 godina istakna Trifun Kostovski, sponzorot na Kometal \or~e Petrov

Vo naprevaruva~kata sezona Kometal \or~e Petrov po vtorpat se sre}ava so avstriskiot {ampion, no ovoj pat vo ~etvrtfinaleto. Do taa sredba |or~epetrovki odigraa izvonredni natprvari vo {esnaesetfinaleto protiv slova~kata ekipa Slovan 40:22 i 37:26 i vo Ligata na {ampioni vo C-grupata protiv Budu}nost od Podgorica, Larvik od Norve{ka i Amadejo Tortajada. Vo grupata e osvoeno prvoto mesto so samo eden poraz vo poslednoto kolo protiv Budu}nost od Podgorica 32:25. Protivnikot e dobien od D-grupata, kade Hipo go osvoi vtoroto mesto posle danskiot Viborg.

Dobivme eden od najte{kite protivnici vo ~etvrtfinaleto. Vpro~em, ve}e nema te{ki i lesni protivnici. Se podgotvuvame {to mo`eme najdobro izminative denovi, iako so nikoi rakometarki imavme zdravstveni problemi, posebno so Radulovi}. Devojkite vetuvaat golema borbenost, site se raspolo`eni, i se nadevam sre}ni }e se vratime od Viena, a vo revan{ot, i mo`nost da gi eliminirame, na 19 fevruari 1998 godina go istakna trenerot na Kometal \or~e Petrov, Bogdan Makovej.

Protivnikot e respektiran i od rakometarkite, no gledaat {ansa i za povolen rezultat.

Ako uspeeme da gi neutralizirame vo nivnata agresivna igra, polovina od zada~ata }e ja ostvarime. Mislam i tie imaa respekt kon nas i pomalku stravuvaat od kone~en ishod. Toa e dobro, }e igraat vo gr~, a na{e e da gi iznenadime, na 20 fevruari 1998 godina go istakna Indira Kastratovi}.

NAJLO[O ODIGRAN NATPREVAR

Prviot natprevar se odigra vo Viena na 21 fevruari 1998 godina, na koj Kometal poka`a stravotno lo{a igra, mo`ebi i najlo{ata vo me|unarodnoto natprevaruvawe. Ne se se}avame koga se postignati samo 6 gola vo edno poluvreme.

HIPO - KOMETAL \OR^E PETROV 26:12 (12:6)

Viena - Sportski centar. Gleda~i 1000. Sudii: Oje i Hognes od Norve{ka.

HIPO: Petka, Xanxagava, Vaskova, Sipkoviene 3, Celoc 1, Karkut 7, Elkes 1, Longvin 5, Fridrikas, Fric 2, Bo`ovi} 6, Popovi}.

KOMETAL \OR^E PETROV: Naceva, \uri}, Medved 3, Kastratovi} 2, Platon, Velkova 2, Lebedeva, ^upi}, Radulovi} 1, Leku{anu 2, Kisewova 2, Boeva.

Po natprevarot nikoj ne mo`e{e da dade izjava, porazot gi uni{ti i zborovite.

Vidovte i sami kako igravme. Kako po~navme. Nemam komentar za seto ova, na 21 fevruari 1998 godina istakna Radi}.

Nasproti niv Avstrijcite bea raspolo`eni za zboruvawe.

Da bidam iskren, jas ne se pla{am od igrata na rakometarkite na Kometal \or~e Petrov, ne stravuvam i od pristrasnoto sudewe vo korist na va{iot {ampion, jas stravuvam od moite rakometarki. Od niv samite zavisi rezultatot, na 21 fevruari 1998 godina istakna Gunar Prokop, gazdata na Hipo.

Revan{-natprevarot se odigra na 1 mart 1998 godina vo SRC "Kale", na koj mnogu raboti dojdoa na svoe mesto, |or~epetrovki bea na vistinskoto mesto.

KOMETAL \OR^E PETROV - HIPO 21:14 (14:7)

Skopje - SRC "Kale". Gleda~i: 3000. Sudii: Bulov i Lipker od Germanija.

KOMETAL \OR^E PETROV: Naceva, \uri}, Medved, Kastratovi} 4, Platon 1, Velkova, Lebedeva 1, ^upi}, Radulovi} 9, Leku{anu, Kiseqova 5, Boeva 1.

HIPO: Petka, Xanxagava, Vaskova 2, Sipkoviene 1, Cielkok 2, Karut 1, Pavlovi}, Logvin 3, Fridrikas, Fraf, Bo`ovi} 5, Popovi}.

Pobedija, no ne uspeaja da go dostignat rezultatot od Viena, 14 golovi razlika.

Se poka`a deka razlikata od prviot natprevar be{e pregolema da se stori ne{to pove}e, ova e optimalna pobeda {to mo`e{e da se postigne vo momentov. Vaka da se borea devojkite vo Viena, sigurno epilogot }e be{e poinakov. Sepak, Hipo e golem tim i im ~estitam na uspehot, na 1 mart 1998 godina istakna Trifun Kostovski, sponzorot na Kometal \or~e Petrov.

Natprevarot ostana tragi~en za Kometal, bidej}i vo poslednite momenti od natprevarot grubo be{e faulirana Radulovi} po {to, na race be{e iznesena od terenot. Prekr{okot ja oddale~i pove}e meseci od rakometot.

Dvete eliminacii i visokite porazi vo Viena se dolg, koj ne treba da se zaboravi i na 19 maj vo 20,20 ~asot da se odigra najdobro i da ne se izgubi so pove}e od 5 - 6 gola razlika. Toa mo`e da se nadopolni na 27 maj, pred doma{nata publika, na neporazeniot teren.