So voveduvaweto na DDV

CENITE NA SITE PROIZVODI I USLUGI SE ZGOLEMENI

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Vkupniot indeks na tro{ocite na `ivotot vo april 2000 godina, vo odnos na prosekot od 1999 godina e povisok za 7,7 otsto, a vo sporedba so istiot mesec od prethodnata godina e povisok za 8,9 otsto i vo odnos na dekemvri 1999 godina e povisok za 3,4 otsto

Vo posledniot period, soo~eni sme so sekojdnevni poskapuvawa i postojani promeni vo cenite, kako na prehrambenite produkti taka i na drugite uslugi, {to direktno vlijaat po xebot na gra|aninot.

Spored Zavodot za statistika postoi zgolemuvawe na cenite vo odnos na lanskata godina, koi{to kaj uslugite i proizvodite se so razli~en procent.

INDEKS NA CENITE NA MALO

Vkupniot indeks na cenite na malo vo april 2000 godina, vo odnos na prethodniot mesec e povisok za 4,8 otsto poradi povisokite ceni na pogolem broj proizvodi i uslugi koi go formiraat ovoj indeks.

Na porastot na vkupniot indeks na cenite na malo od 4,8 otsto vo april, vo odnos na prethodniot mesec, na industrisko neprehrambenite proizvodi vlijaeja so 41,9 otsto, uslugite so 33,1 otsto, industrisko - neprehrambenite proizvodi so 16,8 otsto, zemjodelskite proizvodi so 5,6 otsto i pijalocite so 2,6 otsto.

Od vkupno 443 proizvodi i uslugi, vo april e zabele`an porast na cenite na 220 proizvodi i uslugi. Namaluvawe na cenite e zabele`ano kaj 156 proizvodi i uslugi, dodeka kaj 67 proizvodi i uslugi, cenata e nepromeneta, t.e. e na nivo od prethodniot mesec.

Indeksot na cenite vo grupata "Pijaloci", vo odnos na prethodniot mesec, bele`i najvisok porast od 9,6 otsto, poradi povisokite ceni na alkoholnite pijaloci za 13,2 otsto (alkoholnite pijaloci se vo grupata na akcizni proizvodi) i bezalkoholnite pijaloci za 1,9 otsto, a se vo grupata so povlastena stapka od 5 otsto.

Zgolemuvawe na indeksot na cenite vo odnos na prethodniot mesec e zabele`ano vo grupata na "Neprehrambeni industriski proizvodi" od 5,6 otsto, poradi povisokite ceni na cigarite za 18,4 otsto, {to e vo ramkite na o~ekuvawata (19 otsto o~ekuvano, lekovite za 4,4 otsto (o~ekuvano 5 otsto), soobra}ajnite sredstva za 17,4 otsto (o~ekuvano 19 otsto), tekstilnite proizvodi za 1,9 otsto, obuvkite za 1,5 otsto, ko`na galanterija za 2,0 otsto, sredstvata za obrazovanie, kultura i razonoda za 1,3 otsto.

Vo ovaa grupa e zabele`ano i namaluvawe na cenite i toa kaj sadovite i priborot za doma}instvata - 0,7 otsto, elektri~nite aparati za doma}instvata - 0,4 otsto, sredstvata za higiena - 2,1 otsto.

Na nivo od prethodniot mesec ostanaa cenite na mebelot, sredstvata za rabota i hemiskite sredstva za za{tita vo zemjodelstvoto, vesnicite i spisanijata, elektri~nata energija za doma}instvata.

Zgolemuvawe na indeksot na cenite vo odnos na prethodniot mesec e zabele`an vo grupata "uslugi" i toa od 4,7 otsto poradi povisokite ceni na po{tenskite uslugi za 18,0 otsto. Taka, prevozot na patnici poskape za 5,5 otsto, komunalnite uslugi se povisoki za 3,8 otsto, zanaet~iskite uslugi - 4,3 otsto, uslugite za kultura - 0,4 otsto, ugostitelskite uslugi - 0,9 otsto.

Vkupniot indeks na cenite na malo vo april 2000 godina, vo odnos na prosekot od 1999 godina e povisok za 11,5 otsto, vo sporedba na istiot mesec od prethodnata godina e povisok za 14,0 otsto, a vo odnos na dekemvri 1999 god. e povisok za 6,7 otsto.

Vkupniot indeks na tro{ocite na `ivotot vo april 2000 godina, vo odnos na prosekot od 1999 godina e povisok za 7,7 otsto, a vo sporedba so istiot mesec od prethodnata godina e povisok za 8,9 otsto i vo odnos na dekemvri 1999 godina e povisok za 3,4 otsto.

PROSE^NA PLATA

Spored Zavodot za statistika, nominalnata neto - plata po rabotnik vo fevruari 2000 godina iznesuva 9.761 denar i vo sporedba so nominalnata prose~na neto - plata isplatena za januari 2000 godina e namalena za 1,9 otsto.

Vo stopanskite dejnosti, nominalnata prose~na neto - plata isplatena za prethodniot mesec e namalena za 2,6 otsto, dodeka nominalnata prose~na neto - plata isplatena vo nestopanskite dejnosti, za fevruari 2000 godina iznesuva 9.857 denari i vo odnos na nominalnata prose~na neto - plata isplatena za januari 2000 godina e namalena za 0,4 otsto.

Realnite prose~ni neto - plati ostvareni vo Republikata za fevruari 2000 godina vo odnos na januari 2000 godina se namaleni za 2,8 otsto (vo stopanskite se namaleni za 3,5 otsto, a vo nestopanskite dejnosti se namaleni za 1,3 otsto).

Realnite prose~ni neto - plati ostvareni za fevruari 2000 godina vo odnos na godi{niot prosek za 1999 godina, na nivo na Republikata se namaleni za 3,1 otsto (vo stopanskite se namaleni za 3,5 otsto, a vo nestopanskite dejnosti se namaleni za 3,0 otsto)

Vo odnos na neprimaweto plata, vo fevruari 2000 godina, spored statisti~kite podatoci, 12,4 otsto od rabotnicite vo Republika Makedonija ne primile plata, i toa vo stopanskite dejnosti - 16, 3 otsto, a vo nestopanskite 2,2 otsto.