Vistinata vo o~i

RADIKALITE SO KRIMINAL GI NAPLATUVAAT STARITE DOLGOVI

Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI

  • Liderot na DPA, Xaferi, so neviden "demokratski" na~in ja osvoi lokalnata vlast vo re~isi cela Zapadna Makedonija
  • Toj si gi namesti negovite "najzaslu`ni" vo Partijata, a nie }e ~ekame nekoj paket od Crveniot krst, koj bo`em toj ni go ispratil da mo`e da pre`iveeme vo tekot na mesecot, ogor~eno objasnuvaat ~lenovi na DPA od Zapadna Makedonija

Vo ovaa dr`ava, nikoj pove}e ne mo`e da go negira faktot deka Demokratskata partija na Albancite, formirana od dojdenecot od Kosovo, Arben Xaferi, u{te od samiot po~etok vo Zapadna Makedonija so mitinzi i razni protesti, se obide da go sru{i sistemot na dr`avata. Vo ova mirno vreme, kako koalicionen partner vo na{ata Vlada, na svojstven na~in gi naplatuva starite dolgovi zapi{ani vo tefterite od pred nekolku godini.

"DEMOKRATIJATA" NA XAFERI

Amerikanskiot podanik Xaferi, pred desetina godini {eta{e po Amerika i na tamo{nite vlasti im ja servira{e "vistinata" deka Albancite vo Makedonija nemaat nikakvi prava, vo site oblasti na op{testveniot `ivot. Za `al, mnogumina mu poveruvaa. Otkako stana tret koalicionen partner vo Vladata, veli deka uspeal so svojot primer da gi relaksira site me|uetni~ki odnosi vo Zapadna Makedonija, za prvpat vo istorijata na najdobar mo`en na~in. Za taa negova "vistina" najmnogu poddr{ka dobiva od na{iot Premier, poradi {to i me|unarodnata zaednica dade svoevidno priznanie. Liderot na DPA, Xaferi, so neviden "demokratski" na~in ja osvoi lokalnata vlast vo re~isi cela Zapadna Makedonija. Toa podrazbira kriminalno glasawe, potpomognato so oru`je koristeno od svoite partijci i dojdenci od sosedna Albanija, osobeno vo pogolemite gradovi, Tetovo, Gostivar, Debar, i selski naselbi vo oblasta na Struga. U{te podrasti~no gi realizira svoite fantomski idei preku gradona~alni~kite slu`bi vo op{tinite vo site segmenti. Pred vlasta se pretstavuva kako najmo}en radikalist, koj e vo sostojba i vo polno} da gi realizira svoite idei, objasnuvaat stotici negovi nezadovolni sopartijci. Od seto toa ni{to ne se slu~i, osven {to slede{e u{te edno silno vetuvawe deka toa }e bide dvojno nadomesteno samo da izlezat pak masovno na glasawe na pretsedatelskite izbori, bidej}i negoviot kandidat Boris Trajkovski mora da pobedi. Za takvata opicija se zalagale i Amerikancite i deka tie }e pomognat vo realiziraweto na takvata ideja. Kako {to be{e nalo`eno, Albancite od DPA masovno izlegoa na glasawe. Kako? Ne treba da se pra{uva. Se vide i se slu{na nasekade, objasnuvaat pove}e ~esni Albanci, izmanipulirani od svojata partija.

OGOR^ENI ^LENOVI NA DPA

Nie ne sme tolku nedovetni. Rabotite gi sledime, ama sega na site ni e mnogu ma~no krivo i te{ko. So golemo izvinuvawe, ja ka`uvame vistinata pred va{ite ~itateli, no od opravdani pri~ini ne se identifikuvame. Nie, sakame i eden den }e mu ja ka`eme taa vistina na Xaferi, a {to }e go snajde nego toga{, toj neka misli. Arno mu e nemu nie znaeme deka toj ima mnogu milioni marki "zaraboteno", no }e dojde vreme nekoga{ da gi povra}a. Negovite smetki i sega{nite sili vo Vladata {to gi dobi na na{e ime, se na{a maka i na{a zasluga. Toj si gi namesti negovite "najzaslu`ni" vo Partijata, a nie }e ~ekame nekoj paket od Crveniot krst, koj bo`em toj ni go ispratil da mo`e da pre`iveeme vo tekot na mesecot, ogor~eno objasnuvaat ~lenovi na DPA od Zapadna Makedonija.

Partijata na Xaferi nesomneno gazdaruva vo Zapadna Makedonija. So realiziraweto na kriminalnite dejstva, so golema poddr{ka od dene{nata vlast, sozdava kaj svojot elektorat golemo razedinuvawe. Toa u{te pove}e ja zagreva inicijalnata kapisla na bureto barutot i me|u Albancite. Makedoncite se staveni vo vtor plan. Niv, od ovoj del na na{ata dr`ava, nikoj i za ni{to ne gi pra{uva, osven onie od VMRO-DPMNE. Zatoa, gledaj}i deka pove}e ne mo`at da go prodol`at mirniot `ivot, gi prodavaat svoite vekovni ogni{ta i se odroduvaat od najmiloto {to so vekovi go gradele i neguvale.

Za site Makedonci, noviot zakon za teritorijalna podelba na op{tinite, koj e vo podgotovka, nema da donese ni{to podobro od dene{nata sostojba. Svesni se deka se pomalubrojni i deka nemaat nikakva {ansa da bidat vklu~eni vo podelbata na vlasta, osven poedinci. Toa istoto, kako i dosega }e se doka`e na esenskite lokalni izbori, koga }e se vodi borbata me|u Albancite od DPA i od PDP. Regionalizacijata, kantonizacijata ili federalizacijata, se potajnite `elbi na site Albanci i od site partii, da bide sprovedena vo najskoro vreme kako subjekt na dr`avata, koj potoa }e prerasne vo region i del na edna dr`ava, koja so vekovi ima takvi aspiracii - Golema Albanija.