Zabludi

INSTRUMENT ZA VLADEEWE

Pi{uva: Slobodan Don~evski

Narodot saka{e promeni. Bez mnogu razmisluvawe go dade svojot glas. Nema{e razmisluvawa. Ne sakaa ili ne mo`ea da razmisluvaat sega e seedno. Se nude{e eden nov svet, poubav i od bajkite. "Ua za predhodnite, tie n# doteraa do prosja~ki stap", vika{e narodot.

Koalicijata za promeni likuva{e. Ja iskoristi zbunetosta na gra|anite i profitiraa. Gordo se iska~i na piedestalot i jasno pora~a: "Nie }e rabotime poinaku, }e sru{ime s# vo dr`avata {to predhodnata vlast go napravi: Porakata be{e jasna: "]e sru{ime s# {to predhodnata vlast napravi". Zbunetiot narod, taa poraka ne mo`e{e jasno da ja razbere, se raduva{e i vika{e: "Taka treba, dolu komuwarite". Navistina vo taa euforija novite vladeteli vetuvaa i mnogu drugi ubavi raboti. Sega po edna i pol godina, od toj zanes za promeni, novata Vlada ostana dosledna samo na vetuvawata deka }e sru{i s#. I bukvalno, sru{i s# {to "komuwarite" napravija ili se obidoa da napravat. Od pozitivnite vetuvawa nema ni{to. Ostanuva nejasno, dali koalicijata za promeni toga{ be{e vo zabluda, pa vetuva{e ne{to {to ne mo`at da go ostvarat ili pak svesno kaj narodot vnese zabuni, vnesuvaj}i go vo zabluda.

^ove~ki e da se veruva, da se bara i o~ekuva ne{to podobro, ~ove~ki e i pritoa da se gre{i. Vremeto sekoga{ bilo i }e bide korektor na gre{kite, ako ~ovek mo`e da sfati i da priznae deka zgre{il. Mnogu od toga{nite gromoglasni bara~i na promeni ja sfatija zabludata, si ja priznaa gre{kata i sega, pak baraat promeni. Toa e sosema normalno i na takvite Gospod }e im prosti. Za `al, s# u{te ima i takvi koi ne mo`at ili ne sakaat da ja sogledaat zabludata, ne si ja priznavaat gre{kata i ponatamu veruvaat deka za dr`avata s# u{te najdobra e koalicijata za promeni. S# u{te ima lu|e koi veruvaat deka nekakva milijarda }e pristigne nekade, a tie }e gi napolnat xebovite bez da gi zasukaat rakavite i da srabotat ne{to polezno.

Tie lu|e zaskitale vo fanatizmot, koj e isto tolku opasen kako i zabludite.

Mo`ebi mnogu lu|e ne znaat {to e toa zabluda. Postojat pove}e definicii koi davaat objasnuvawe, no jas nema da citiram nitu edna od niv, tuku }e iznesam moe viduvawe i moja definicija {to e toa zabluda?

Spored mene zabludata e instrument na posilniot, poumniot i pomo}niot da vladee so drugi lu|e. Vo na{iot slu~aj zabludata e instrument na Vladata da vladee so narodot, da manipulira so nego so krajna cel, bespo{tedno da go iskoristuva za sopstveni interesi.

Zabludite ne se nova pojava, tuku tie se stari kolku i ~ove{tvoto. Tie postojat od Isus Hristos do denes, a }e postojat i vo idnina. Zabludite imaat sli~no dejstvo kako i drogata. Ve voveduvaat vo nekoj imaginaren svet poln so razni ubavini i sonuvate deka s# e va{e i s# postoi zaradi vas. Koga }e sfatite deka od toa nema ni{to, vi se javuvaat ~udni bolki {to ne mo`ete da si gi objasnite. Mo`ebi mnogu lu|e ja imaat po~uvstvuvano bolkata po izleguvaweto od zabludata zatoa sega ne ja napu{taat i ponatamu veruvaj}i vo ne{to la`no koe nikoga{ nema da se ostvari.

Za `al, nema ~ovek koj ne bil vo nekakva zabluda. Zabludite imaat silna mo} vrz ~uvstvata na sekoj ~ovek i malku ima koi mo`at da bidat imuni na niv. Zabludite najmnogu vlijaat kaj poprostiot narod, kaj psihi~ki polabilnite i kaj onie koi go izgubile svoeto dostoinstvo. Vo na{ata dr`ava ovie kategorii na lu|e se najbrojni i zatoa zabludata kako pojava e najprisutna i vo najgolem obem. Se ~ini deka zabludata e kako {tetna bilka, koja viree na site strani na svetot i za nea ne va`at nikakvi geografski, klimatski, ekonomski ili politi~ki uslovi. Tie se rasprostraneti nasekade vo svetot.

Za zabludite mo`e mnogu da se pi{uva i toa na razni na~ini. Mo`at da se tretiraat kako bolest, da im se dade medicinski tretman i od toj aspekt da se pi{uva za niv. Mo`at da se sfatat kako religiozna pojava, kako sociolo{ko-politi~ki fenomen, no se razbira mo`at da se vbrojat vo crniot humor.

Zabludite, mo`at da se razgleduvaat i od mnogu drugi aspekti osobeno vo na{ata dr`ava, bidej}i tie postojat vo sekoj segment na na{eto `iveewe. Spored intenzitetot na zabludite vo na{ata dr`ava slobodno mo`e na Univerzitetot da se otvori posebna katedra za nivno izu~uvawe. Edinstven problem }e bide vo toa {to tie, koi treba da gi objasnuvaat zabludite }e produciraat novi zabludi i }e se javi opasnost od celosno zabluduvawe, koe }e gi paralizira ostanatite stru~ni i nau~ni disciplini. Toga{ mo`e da dojde do celosno zamra~uvawe na svesta kaj gra|aninot, odnosno da se dovede do narkoti~na zavisnost od koja pove}e nema spas, a toa vo sekoj slu~aj ne e dobro, nitu za zabluduva~ite, nitu pak za zabludenite.