IZBORNO SOBRANIE NA DRU[TVOTO NA PISATELITE NA MAKEDONIJA

Pi{uva: Boris APOSTOLOV

Na 13 maj 2000 godina, vo prostoriite na Kulturno - informativniot centar vo Skopje, vo "Salonot 19,19" se odr`a Sobranie na DPM. Bea prisutni 95 ~lenovi na Dru{tvoto.

Za rabotata na DPM podnese izve{taj pretsedatelot Milovan Stefanovski.

Od pove}e diskutanti be{e apostrofirano deka izve{taite se "tenki" i siroma{ni so informacii. Be{e odgovoreno deka, pri~inata za ova ne le`i vo rabotata na DPM i negoviot pretsedatel, tuku vo Ministerstvoto za kultura i negoviot probugarski minister Dimitar Dimitrov, koj za negoviot mandat ne mu odobreno nitu denar DPM. Ista sostojba e i so sega{niov minister.

Se usvoi poddr{kata na PEN-klubot na Makedonija za poddr{ka na Ustavnoto ime na R.Makedonija, kako i na OMO "Ilinden" - PIRIN.

Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija formira Sindikat na kreativci i za taa cel be{e formirana tri~lena komisija.

Be{e predlo`eno da se povede pogolema za{tita na pisatelite so odewe vo penzija, bidej}i ima pisateli koi prosto gladuvaat, no i so nere{eno stanbeno pra{awe.

Isto taka se poddr`a rabotata na Milovan Stafanovski i be{e ka`ano da se prodol`i so istata politika.

So tajno glasawe bea izbrani novite ~lenovi na pretsedatelstvo - 12, vo koi pokraj novi lica vlegoa i poiskusni ~lenovi na Dru{tvoto, kako Gane Todorovski, Mihail Renxov, Jovan Pavlovski, Bistrica Mirkulovska i drugi.

Me|u dvajcata kandidati za pretsedatel na DPM, Vele Smileski i Risto Janev, glasa~ite so 62 glasa se opredelija za Vele Smilevski. So toa zavr{i i Izbornoto sobranie na Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija.