Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!


  Br. 311 - 09/06/2000
Vladata do iselenicite:

NE VE SAKAME!

Dali gornovo e to~no presudete Vie od ovoj komentar kako i od napisot na str. 8. Eve za {to stanuva zbor. Edna od glavnite predizborni vetuvawa na sega{nava koalicija na vlast be{e integracijata na na{ite iselenici vo politi~kiot, kulturniot i ekonomskot `ivot na zemjava. Ni be{e veteno deka }e se ovozmo`i glasawe vo diplomatskite pretstavni{tva vo svetot. Toa ne se slu~i. Ni be{e navesteno deka pri vra}aweto vo zemjava }e ima carinski olesnuvawa. Ni toa ne slu~i. Naprotiv, postoe~kite carinski olesnuvawa na sloboden uvoz do 16.000 gm od 1 april o.g. nenadejno, nenajaveno i neo~ekuvano se ukinaa stavaj}i gi vo, najblago re~eno, nezgodna sostojba na{ite diplomati...


Iselenici

Manipulacii na Vladata so Makedoncite vo svetot
PLATI, PA VRATI SE VO MAKEDONIJA!
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (slobodno)

Komentar

Gledano odnadvor
Vladata do iselenicite: NE VE SAKAME!
Slavko MANGOVSKI (slobodno)
 
Balkanskite vodenici go melat makedonskiot nacionalen identitet i dr`avnost
ME\U ^EKANOT I NAKOVALNATA
Pi{uva: Dragi IVANOVSKI (pretplata)
 
Finansisko naravou~enie od troglavata Koalicija za mediumite
PI[UVAJTE DOBRO, OTI LO[O VI SE PI[UVA!
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (slobodno)
 
Vnatre{nosta ne e centar
MOLK ZA "PROVINCISKIOT" TEATAR
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)

Od petok do petok

Incident na makedonsko-jugoslovenskata granica
SNAJPER ZA MAKEDONSKI GRANI^ARI  (pretplata)
 
Vo skopskoto selo Saraj
OTKRIENA LABORATORIJA ZA HEROIN  (pretplata)
 
So pari od Me|unarodnata zaednica i so amin od vlasta
ALBANSKI UNIVERZITET  (pretplata)
 
Vo Skopje i Bitola
ZMII VO STANOVITE I U^ILI[TATA  (pretplata)
 
Na{iot ju`en sosed ja izgubi bitkata za imeto
USTAVNOTO IME ZA MAKEDONIJA  (pretplata)

Intervju

Dimko Tasevski - Ditas, avtor na "Kriv pravec"
@IVEEME VO NEMORALNO OP[TESTVO
Razgovaral: Koce STOJMENOV (pretplata)

Pogledi

Ogledalce, ogledalce
PRIKAZNATA ZA DEBELATA BERTA
Gog ma Gog (slobodno)
 
"Demokratijata" kaj isto~niot sosed
MIHAJLOVIZMOT VO BUGARIJA
Pi{uva: Goce SERAFIMOVSKI (pretplata)

Politika

Predlog-konvencija za za{ita na malcinstvata me|u Makedonija i Albanija
SPAS ZA MAKEDONCITE VO SOSEDSTVOTO?
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)

Reagirawa

Makedonska akademija na naukite i umetnostite
ZA NACIONALNITE MALCINSTVA I VISOKOTO OBRAZOVANIE  (slobodno)
 
Proto|akon Slave PROJKOVSKI, sekretar na Arhiepiskopskiot crkovno-prosveten sovet
SENI[TATA OD MINATOTO DI[AT I DENES!  (pretplata)

Ekonomija

Sorabotka na "Tutunskiot kombinat" so "Toba~na Qubqana"
EVROPSKA FIRMA SO SITE NI[ANI
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Da sozdavame proizvodi so svetski kvalitet
"SONCE NA GODINATA" VO MAKEDONIJA
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)

Makedoncite vo svetot

Vo gradot Baar - [vajcarija
PROSLAVA ZA "SVETI KIRIL I METODIJ"
Podgotvila: Marina STAMENKOVA (pretplata)

Ekologija

Svetski den na ekologijata
ZAGADUVA^OT PLA]A
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)

Zdravje

Istra`uvawe na Zdru`enieto na lekarite po socijalna medicina
TUTUNOT UBIVA!
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)
 
Asocijacija za informirawe i istra`uvawe - HERA
POVE]E INFORMACII ZA POMALKU SIDA
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)

Medija monitor (ovde) (slobodno)

Reporta`a

Me|u egejskite Makedonci
GOLEMOTO MAKEDONSKO SRCE NA ZABRDENI
Pi{uva: Van~o MEANXISKI (pretplata)

Iskoni

Istorijata ne e samo minato
DALI SVETIOT APOSTOL FILIP BIL ETNI^KI MAKEDONEC?
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)

Feqton

Novi istoriski pogledi (4)
KRAJOT NA PIJANE^KATA REPUBLIKA
Pi{uva: d-r Blagoj Stoi~ovski (pretplata)

Forum

Ras~ekor vo makedonskata vlast i rezil za Tajvancite
MAKEDONSKI "ENGLEZI I SEIRXII"
Blagoj Mihov (ambasador vo penzija) (pretplata)
 
Golemite makedonsko-svetski "~uda"
SO DECA SVADBA NE SE PRAVI!
Stefan Donevski - Majka (pretplata)

Pravda

Aktivnosti na Narodniot pravobranitel vo minatata godina
PODNESENI 1.670 PRETSTAVKI
Podgotvila: @aklina MITEVSKA (pretplata)

Verata na{a risjanska

Praznik na spasitelot
VOZNESENIE HRISTOVO - SPASOVDEN
Pi{uva: Axika Filipovska @ivanka (slobodno)
 
Obra}awe na Mitropolitot Evropski, g. Gorazd, vo Elvangen
BESMRTNOTO DELO NA SVETITELITE  (pretplata)

Pisma (ovde) (pretplata)

Kultura

Za unikatnosta na makedonskite ora
POHODOT NA "ALEKSANDAR MAKEDONSKI"
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)

Razgovor

"Area" - bend
SO SVOJ MUZI^KI AREAL
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)

Kultura

Nova kniga
GLASNOSTA NA TIHOMIR STOJANOVSKI  (pretplata)
 
Kumanovo
IZLO@BA NA BELOGASKI  (pretplata)
 
Teatarski festival
"VOJDAN ^ERNODRINSKI"  (pretplata)

Sport

Presmetka na sportskite tereni
PROFESIONALNOST KON OBVRSKITE!
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Stroga kazna za Kometal \or~e Petrov
EDNA GODINA NADVOR OD MAKEDONIJA
Pi{uva: Koce STOJMENOV (slobodno)
 
Rakomet (ma`i)
MAKEDONIJA DOMA]IN VO ISLAND
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)

Soveti

Kako da oslabite?
OBI^NA DIETA
Podgotvila: Rozita ZAKEVA (pretplata)
 
MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvila: Aneta POPANTOSKA (pretplata)

 

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"