Asocijacija za informirawe i istra`uvawe - HERA

POVE]E INFORMACII ZA POMALKU SIDA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Mnogu poblagodarno e vo zemja kade {to s# u{te brojot na zaboleni ne e alarmanten, da se dejstvuva poaktivno, odnosno na gra|anite da im se ponudat {to e mo`no pove}e informacii za ovaa bolest
  • Celta na SOS - telefonot ne e samo da im se dade sovet, tuku i kompletni informacii za HIV - virusot i sidata, na~inot na zarazuvawe, t.e. prenesuvawe, vo koi validni ustanovi se vr{i testiraweto i da im se dade pravilna nasoka

Denes sekoja nacija se soo~uva so problemot sida. Ne postoi zemja vo koja ne e prisuten stravot od ovaa epidemija, bidej}i nad 18 milioni lu|e {irum svetot se ve}e inficirani od ovaa bolest. Virusot koj predizvikuva sida e nare~en "virus na naru{en imunitet na ~ovekot (HIV)". Toj ubiva na toj na~in {to go uni{tuva odbranbeniot mehanizam na organizmot, koj treba da se bori protiv drugi bolesti. Od ovaa bolest ne se po{tedeni ni decata. Golem e brojot na doen~iwa koi se HIV - pozitivni, a zagri`uva i faktot deka milioni deca }e ostanat bez roditeli.

Iako edinstvenoto mo}no oru`je za borba protiv sidata be{e i s# u{te e educiraweto na naselenieto, iako se govore{e i se predupreduva{e ~ove{tvoto za ovaa bolest, sepak brojot na zaboleni e s# pogolem. I Makedonija ne e zaobikolena koga e vo pra{awe sidata, a sekako i mnogu drugi bolesti i epidemii. Ovoj sindrom, vo javnosta sekoga{ e tabu-tema za razgovor.

HERA

Makedonija se smeta za zemja vo koja ima nizok procent na zaboleni. Mnogu poblagodarno e vo zemja kade {to s# u{te brojot na zaboleni ne e alarmanten, da se dejstvuva poaktivno, odnosno na gra|anite da im se ponudat {to e mo`no pove}e informacii za ovaa bolest.

Za taa cel, vo po~etokot na ovaa godina e formirana Asocijacijata za zdravstvena edukacija i istra`uvawe - HERA. Taa, kako posebna grupacija, vo nezdru`ena forma raboti ve}e dve godini, no vo po~etokot na ovaa godina zapo~nuva da raboti kako nevladina organizacija pod imeto HERA, vo koja se vklu~eni grupa mladi lu|e, entuzijasti koi podolgo vreme rabotat na zdravstvenata edukacija, konkretno na za{titata i preventivata od HIV - virusot i sidata.

Nie se zanimavame so problematika i zdravstvena edukacija, a pokraj toa, kako razvojna programa ja tretirame i psihosocijalnata rabota, veli gospodinot Stefan Stojanovi}, pretsedatel na Asocijacijata HERA. Rabotime pred s# so lu|eto bolni od sida ili inficirani od HIV - virusot, so rodninite i prijatelite koi se gri`at za bolnite, so lu|eto koi voop{to `iveat so problemot. Vr{evme edukacija vo osnovnite i srednite u~ili{ta, realiziraj}i predavawa po odredena programa. Predavaweto za sidata kaj deca od prvo do ~etvrto oddelenie se realizira so programa sosema razli~na od taa za povozrasnite. Od petto do osmo oddelenie, pak, kako i vo srednite u~ili{ta, trgnuvame so programa vo koja gi obu~uvame u~enicite na koj na~in ponatamu da gi educiraat svoite prijateli i rodnini. Osnovnata cel na Asocijacijata e da informira {to pove}e lu|e.

SOS - TELEFON

Pred eden mesec, po inicijativa na nevladinata organizacija HERA, be{e instalirana SOS - telefonska linija koja pretstavuva {estmese~en pilot-proekt so tendencija kontinuirano da prodol`i. Pri~inata da se otvori SOS - telefonot od edna strana be{e vpe~atokot deka lu|eto nemaat dovolno informacii, a od druga strana deka tie se pla{at da pra{aat. Celta na ovoj SOS - telefon ne e samo da im se dade sovet, tuku i kompletni informacii za HIV - virusot i sidata, na~inot na zarazuvawe, t.e. prenesuvawe, vo koi validni ustanovi se vr{i testiraweto i da im se dade pravilna nasoka. SOS - telefonot ednostavno postoi za lu|eto da se oslobodat i da pra{aat s# {to gi interesira za sidata.

Interesot e dosta golem. Imame golem broj javuvawa, a naj~esto se javuvaat lu|e od ma{ki pol i toa od 20-40 godi{na vozrast, koi se seksualno aktivni, objasnuva gospodinot Stojanovi}. Tie naj~esto pra{uvaat {to e HIV-infekcija, {to pretstavuva bolesta sida, kako se prenesuva. Se interesiraat i za testiraweto, koi se validni ustanovi, koga treba da se vr{i testirawe, kolku se to~ni rezultatite itn. Se nadevame deka vo idnina }e imame direkten kontakt so zabolenite od sida, za da im pomogneme vo soo~uvaweto so bolesta. Prednost na SOS - telefonot e {to ne barame indentifikacija na javuva~ot, toj si ostanuva anonimen, a mo`e da dobie informacija za s# {to go interesira vo ramkite na ovaa bolest.


VOLONTERI - OPERATORI

SOS - telefonot go ima brojot (091) 128 - 067 i e otvoren od 17 do 20 ~asot. Sekoja smena vklu~uva po trojca operatori, a vo seto ova se involvirani 20 volonteri koi prethodno se educirani i zapoznati so site pra{awa i odgovori koi gi povlekuva ovaa bolest i rabotata so SOS - telefonot. Volonterite - operatori, koi se so najrazli~no obrazovanie, prethodno se obu~eni od psiholozi i psihijatri koi imale direkten kontakt so pacientite.