Sorabotka na "Tutunskiot kombinat" so "Toba~na Qubqana"

EVROPSKA FIRMA SO SITE NI[ANI

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Edna godina po prezemaweto na "Tutunskiot kombinat" od Skopje od strana na "Toba~na Qubqana", koja pak e ~lenka na germanskiot holding "Remstma", Tutunskiot kombinat, komu mu se zakanuva{e opasnost od propast, bukvalno e preporoden
  • So Uspe{noto rabotewe na TKS osobeno zadovolni se 518 - te vrabotenite, ~ii plati se povisoki za trieset procenti od prosekot vo zemjava

Vo maj minatata godina preku berzata za dolgoro~ni hartii od vrednost "Toba~na Qubqana" stana dominanten sopstvenik na "Tutunskiot kombinat" od Skopje. Od toj period pa navamu vo TKS postignati se navistina zavidni rezultati i kako {to velat vrabotenite funkcionira na evropsko nivo.

Po povod prvata godi{nina na Tutunskiot kombinat d-r Sa{o Ko`uharov, potpretsedatel na upravata na TKS, informira deka vo 1999 godina na makedonskiot pazar prodadeni se edna milijarda i 59 milioni cigari, {to e re~isi dvojno pove}e vo sporedba so 1998 godina. Vo 2000 godina se predviduva proda`bata da se zgolemi na okolu dve milijardi cigari. Na toj na~in, TKS }e go pokrie makedonskiot pazar so 53,33 procenti, {to pretstavuva 86 otsto pove}e od minatata godina. Patem, samo vo prvite ~etiri meseci od ovaa godina prodadeni se 581,6 milioni cigari.

REZULTATI

[to se odnesuva do proizvodstvenata paleta na TKS, cigarite od markata "bos" se najprodavani. Nivnoto pazarno u~estvo se meri so 22, 5 procenti. Vtora najuspe{na stokova marka e "rodeo", ~ij{to udel na pazarot vo 2000-tata godina se planira da iznesuva 22, 83 otsto. Pokraj niv, me|u baranite stokovi marki na pazarot se i "vest", "goluaz" i "davidov".

Minatata godina, od proda`bata e ostvaren prihod vo visina od 1.056 milioni denari. Rezultatite od sorabotkata so "Toba~na Qubqana" mo`e da se vidat od podatokot spored koj 90 procenti od prihodot e ostvaren vo periodot od maj do dekemvri. Za godinava e planirano negovo ~etiriesetprocentno zgolemuvawe. ^istata dobivka, pak, iznesuva okolu 14 milioni denari, a za godinava se predviduva da dostigne 67,6 milioni.

Boris Dimkovi}, ~len na upravata na "Tutunskiot kombinat" veli deka vo TKS vo 1999 godina investirani se 2,4 milioni germanski marki, a za taa cel vo 2000 godina se planiraat 3,4 milioni germanski marki. Toj naglasi deka akcentot se stava na natamo{no modernizirawe na proizvodstvoto i na voveduvawe novi marki cigari.

Edna godina po prezemaweto na TKS od strana na "Toba~na Qubqana", koja pak e ~lenka na germanskiot holding "Remstma", skopskiot "Tutunski kombinat" komu mu se zakanuva{e opasnosta od propast, bukvalno e preporoden. U{te so samoto vleguvawe vo nego , kako {to mo`e da se vidi i od prezentiranite podatoci, mo`e da se zaklu~i deka toj prerasnuva vo evropska firma so site ni{ani.

SORABOTKA

So Uspe{noto rabotewe na TKS osobeno zadovolni se 518 - te vrabotenite, ~ii plati se povisoki za trieset procenti od prosekot vo zemjava, a za toa kolku se vodi gri`a za niv poka`uva i faktot {to se organiziraat kursevi za angliski jazik i informatika.

Generalniot direktor na "Toba~na Qubqana", Bojan Simon~i~, izrazi zadovolstvo od postignatite rezultati i me|u drugoto re~e deka pogolemiot del od rabotata ja zavr{ile lu|eto od "Tutunskiot kombinat", a od Slovenija se transformiralo samo znaewe. TKS napreduval najmnogu od dvanaesette fabriki vo regionov. Pokraj "Toba~na", na koja & pripa|aat 80,2 procenti od kapitalot na TKS, vo sopstvenosta u~estvuvaat i "Makedonija Tabak" so 18,2 procenti i mali akcioneri so 1,3 procenti.

Za postignuvawe na postavenite proda`ni celi se realizira dvodelen koncept za distribucijata i proda`nata mre`a, bidej}i e sostaven od logisti~ko-fizi~ki aktivnosti za poddr{ka na kvalitetot.

Fizi~kata distribucija na cigarite na TKS ja prezedoa trgovskite dru{tva za proda`ba na golemo - "Tutun" i "Gemak". So cel da se zgolemi kvalitetot na proda`bata, prvo se oformi proda`na ekipa koja broi 34 lu|e. So toa taa stana edna od najbrojnite na makedonskiot pazar i kako takva sposobna za ostvaruvawe na ambiciozno postavenite proda`ni celi.