MLE^EN SLADOLED

(osnoven recept)

Potrebno:

  • 1 litar mleko;
  • 300 grama {e}er;
  • 2 celi jajca;
  • 3 `ol~ki;
  • edna stap~e vanila.

Podgotovka:

Vo podlabok sad se stavaat mlekoto, {e}erot, vanilata i se ostavaat da zovrijat. Vo drug sad se stavaat jajcata i `ol~kite, poleka se tura zovrienoto mleko postojano me{aj}i so mikser, a potoa smesata se proceduva. Stap~eto vanila zadol`itelno se otstranuva. Smesata se ladi vo fri`ider najmalku dva ~asa, a potoa sadot so sladoledot se stava vo sad so solilo i se me{a u{te 15-20 minuti.

Gotoviot sladoled se stava vo zamrznuva~.


SIRUP OD [E]ER

Potrebno:

  • 1,5 kilogram {e}er;
  • 1 litar voda.

Podgotovka:

Vodata i {e}erot se varat na tivok ogan, me{aj}i postojano s# dodeka ne se stopi {e}erot.

Ovoj sirup se koristi za podgotvuvawe na ovo{ni sladoledi, so toa {to na eden litar sirup se dodavaat 2,5 dl. voda i 1 litar ovo{no pire.


Za sladoledot da vi bide kako onoj od slatkarnicata mora da se pridr`uvate na odredeni "pravila".

Normalno deka mal broj doma}inki vo svoite domovi imaat aparat za pravewe sladoled, no zatoa mo`ete da napravite solilo (salamura), koja{to }e vi go zameni aparatot.

Za soliloto e potrebno:

  • 1 kg. mraz;
  • 300 gr. sol za gotvewe i
  • voda.

Mrazot ubavo da se razdrobuva, se dodava solta, malku voda i seto toa treba da se ~uva vo dlabok sad vo fri`ider. Otkako sladoledot e podgotven i izladen, sadot so sladoledot se stava vo sadot so soliloto i se mati u{te 15-20 minuti. Na ovoj na~in sladoledot e gotov i s# do serviraweto se ~uva vo zamrznuva~ot.

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA