Vo gradot Baar - [vajcarija

PROSLAVA ZA "SVETI KIRIL I METODIJ"

Podgotvila: Marina STAMENKOVA

  • Zabavnata ve~er be{e odr`ana vo mestoto Stejnhauzen na koja prisustvuvaa trista gosti me|u koi ima{e i takvi koi bea dojdeni i od podale~nite mesta, kako na primer od Germanija
  • Estradnata peja~ka Tatjana Lazarevska so orkestarot "Akordi", ja zbogatija ve~erta i pridonesoa za prijatnoto raspolo`enie na gostite

Makedonskiot klub "Sveti Kiril i Metodij" od Baar, [avajcarija na 20 minatiot mesec go proslavi praznikot na svetitelite Kiril i Metodij, a istovremeno go ozna~i i petgodi{noto postoewe na klubot. Vakvoto proslavuvawe nesomneno poka`uva deka Makedoncite kade i da se ne zaboravaat na svoite koreni i na svoite vekovni tradicii, a tokmu tie se pri~ina i most Makedoncite vo svetot da se dru`at, da razmenuvaat mislewa i da bidat edinstveni.

Zabavnata ve~er be{e odr`ana vo mestoto Stejnhauzen na koja prisustvuvaa trista gosti me|u koi ima{e i takvi koi bea dojdeni i od podale~nite mesta, kako na primer od Germanija.

Na zabavnata ve~er u~estvuva{e estradnata peja~ka Tatjana Lazarevska so orkestarot "Akordi", koi ja zbogatija ve~erta i pridonesoa za prijatnoto raspolo`enie na gostite.

Po toj povod pretsedatelot na zdru`enieto Veli~e Jordanovski vo svoe li~no ime i od imeto na ~lenovite na upravata na klubot im se zablagodaruva na site gosti za svoeto prisustvo, kako i na estradnite umetnici za prigodnata umetni~ka programa.