Finansisko naravou~enie od troglavata Koalicija za mediumite

PI[UVAJTE DOBRO, OTI LO[O VI SE PI[UVA!

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Od 70 milioni buxetski denari, kolku {to se predvideni za mediumite, za golemata javna ku}a NIP "Nova Makedonija" se izdvoeni 36 milioni denari. "Nezavisniot" nedelnik "Delo" dobi 4,5 milioni denari, a albanskiot dneven vesnik "Fakti" se zbogati so narodni pari vo iznos od 3.650.000 denari. Vladinata Koalicija gi finansira Albancite vo Makedonija koi sesrdno rabotat protiv dr`avava
  • Voop{to ne n# za~uduva toa {to Vladata "zaboravi" da izdvoi pari za na{iot nedelnik. Toa voop{to i ne go o~ekuvavme so ogled na na{ata zacrtana ureduva~ka politika da ne bideme poltroni na vlasta

Eden del od narodnite (buxetski) pari otidoa za finansirawe na mediumite koi dobro nau~ile i mnogu dobro znaat {to zna~i zborot "poslu{nost" (kon Vladata), a za onie koi se drznaa vo izminatava godina i polovina da gi kritikuvaat glupostite na novopojavenata vlast olicetvorena vo troglavata Koalicija, ne ostana ni{to od parite. Naravou~enieto od novope~enite vlastodr{ci, koi za kuso vreme }e stanat istorija, e "pi{uvajte dobro, oti lo{o vi se pi{uva".

Faktot deka Qub~o, Cile i Arben mnogu la`ea za vreme na predizbornata parlamentarna kampawa ne e nikakva novost, a eve i so ovoj ~ekor se potvrduva nivnata teza deka e dovolno da se sedne na vlast za da se vladee so s# `ivo i divo vo dr`avava, pa duri i so mediumite. Od raspredelbata na sredstvata za informativnite ku}i o~igledna e antilogi~nosta na Vladata deka nezavisni mediumi koi }e ja zboruvaat vistinata ne treba da postojat vo Makedonija. Neposlu{nite ne treba da postojat i ne treba da opstojat, za{to im pre~at vo vladeeweto. Im gi obelodenuvaat glupostite i gafovite.

ZAROBEN UM

Vakvata podelba na buxetskite pari za mediumite zasega vo eden segment na demokratskoto op{testvo koj e nare~en sloboda vo izrazuvaweto na mislata, segment koj u{te se definira i kako slobodno novinarstvo. Spored ovaa Vlada, zna~i, treba da postojat samo onie mediumi koi razmisluvaat so glavata na troglavata Koalicija i nikako poinaku. Taka mislat, ama ne bilo taka. Nitu, pak, }e bide.

Parite za mediumite Vladata gi raspredeluva ne spored zakon, ami spored Odluka {to samata ja kroi. Zna~i, ostaveno e na Vladata da gi podeli ovie pari spored nejzino viduvawe i spored nejzin }eif. Kako }e & tekne.

A na gospodata od Vladata im teknalo vaka. Od 70 milioni denari, kolku {to se predvideni za mediumite, za golemata javna ku}a NIP "Nova Makedonija" se izdvoeni 36 milioni denari. "Nezavisniot" nedelnik "Delo" dobi 4,5 milioni denari, a albanskiot dneven vesnik "Fakti" se zbogati so narodni pari vo iznos od 3.650.000 denari. Vladinata Koalicija gi finansira Albancite vo Makedonija koi sesrdno rabotat protiv dr`avava. Za mediumite koi se borat za za~uvuvawe na makedonskiot identitet vo Makedonija, spored ovaa Vlada, nema pari. Na spisanieto "Makedonija" Vladata mu dodeli milon denari, a za dnevniot "Utrinski vesnik" se izdvoeni 500.000 denari. Pokraj na{iot nedelnik, buxetski sredstva ne dobija nedelnicite "Fokus", "Start" i "Denes", mese~nata revija "Makedonsko vreme", a vo istiot ko{ e staven i dnevniot vesnik "Makedonija denes". Vladata namerno gi zaboravi ovie mediumi, zatoa {to tie nikoga{ ne zaboravaat da gi obelodenat nejzinite gluposti.

SAMOBENDISANA DENE[NICA

Voop{to ne n# za~uduva toa {to Vladata "zaboravi" da izdvoi pari za na{iot nedelnik. Toa voop{to ne go o~ekuvavme so ogled na na{ata zacrtana ureduva~ka politika da ne bideme poltroni na vlasta.

No, iznenaduva faktot {to kolegite od "Makedonija denes", pi{uvaj}i za raspredelbata na parite za mediumite, ne najdoa za shodno da informiraat deka i na{iot nedelnik e na spisokot na onie koi ostanaa bez buxetski pari. Samobendisanosta na na{ite kolegi od "edinstveniot dneven vesnik vo Republika Makedonija {to ne dobiva subvencija od dr`avata" otide dotamu {to, informiraj}i za ovaa najnova vladina ujdurma, me|u redovi ja izla`aa javnosta so toa {to ne ja informiraa deka "Makedonsko sonce" ne se nao|a na spisokot na onie vesnici koi ne dobija pari od Vladata. Spored kolegite od "Makedonija denes", na{iot nedelnik dobi pari od Buxetot, {to najblago re~eno e golema laga.

Navistina, voop{to ne n# iznenaduva toa {to Vladata ne izdvoi pari za na{iot nedelnik. No, postapkata na kolegite od "M. Denes" v~udoviduva!


VISTINATA BOLI!

Mnogu vesnici, gospoda od vlasta, me|u koi i na{iot nedelnik, postoele podolgo vreme pred vie da dojdete na foteljite, a }e postojat u{te dolgo vreme otkako vie zaslu`eno }e zaminete od vlasta. "Makedonsko sonce" postoele i pred vas, a }e postoi i po vas. Ako ve boli toa {to na{iot nedelnik e "vesnik na vistinata", poto~no ako ve boli vistinata za vas, a {to mo`ete da ja pro~itate vo na{iot vesnik, toa e va{, a ne na{ problem. "Makedonsko sonce" opstojuva i }e opstojuva i bez va{ite (pardon, narodnite) pari, so koi za `al vie raspolagate.