"Area" - bend

SO SVOJ MUZI^KI AREAL

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • "Area" ednostavno se pojavi so neobi~nost, so svojot nov stil, nov muzi~ki pristap, so poinakvi pesni {to ja plenija slu{atelskata javnost
  • Vo me|uvreme, "Area" potpi{aa dogovor so produkciskata ku}a "Avalon" i so nivna pomo{, po osum godini, go snimija svojot vtor album na koj ima devet pesni
  • Stilot mo`ebi }e go promenime, a mo`ebi nema. Mo`ebi tretiot album }e bide sosema porazli~en od prethodnite dva, a mo`ebi i ne, bidej}i pesnite gi pravime po ~uvstvo

Edna od najuspe{nite grupi vo momentov vo zemjava e grupata "Area". Za prvpat ovaa grupa se pojavi pred osum godini, so poinakov muzi~ki priod, so dobri tekstovi, so zvuk {to zna~i i ozna~uva ne{to. "Area", ednostavno, se pretstavi so seta svoja neobi~nost, vo nov stil, so nov muzi~ki pristap.

Vo 1999 godina grupata pobedi na Pop - rok fest i kako nagrada dobi snimawe na album vo MRTV. Po toj album "Area" ima{e `ivi nastapi niz zemjava. No, nivnoto prisustvo na makedonskata muzi~ka scena be{e prekinato vo 1993 godina, bidej}i ~lenovite od grupata bea prinudeni da si obezbedat sigurni izvori na prihod, zatoa {to od muzika kaj nas ne mo`e da se `ivee, kako {to veli Ru`ica Milo{eska - Br~ioska, vokalot na grupata, so koja go vodevme razgovorot. Muzikata mi e najgolema qubov, a toa {to rabotam kako elektroin`ener, toa mi e na~in da obezbedam sredstva za egzistencija.

HITOVI

Po podolga pauza, duri minatata godina bendot povtorno se pojavi so pesnata "O~i angelski" i so spotot za nea. Potoa sleduvaa nastapite na Mak-fest so pesnata "Odvedi me" (koga vokalot na grupata dobi nagrada za najdobar vokal, no koga taa pesna be{e i "najvrtenata" po radio i TV-priemnicite, po zavr{uvaweto na ovoj Festival).

Spored mene ovaa pesna do`ivea uspeh poradi toa {to be{e porazli~na, "pogitarska" od ostanatite. Stilot, vo idnina mo`ebi }e go promenime, a mo`ebi nema. Mo`ebi tretiot album }e bide sosema porazli~en od prethodnite dva, a mo`e i ne, bidej}i pesnite gi pravime po ~uvstvo.

Potoa "Area" nastapija na Skopskiot festival so pesnata "Ti bi sakal". Vo me|uvreme, potpi{aa dogovor so produkciskata ku}a "Avalon" i so nivna pomo{, po osum godini, go snimija svojot vtor album ("Vrati na imaginacijata"), na koj{to ima devet pesni. Poslednata pesna od albumot ("Pod yvezdite") e "smirena", obrabotka e na edna nivna postara pesna. Tri pesni od albumot se ve}e izveduvani: "O~i angelski", "Odvedi me" i "Ti bi sakal", pesnata od "Skopskiot festival", a dugite se novi. Albumot e snimen vo studioto "Tra, la, la" na Mite Dimovski, a nekoi i vo studioto "Enterprajz" na Valentino Skenderovski.

Tekstovite na pesnite se na Ru`ica M. Br~ioska, a muzikata i pogolemiot del od aran`manite na Ivica Br~ioski. Sepak, vo vtoriot album ima i pesni vo aran`man na Valentino Skenderovski, na primer, onaa od Skopskiot festival.

Koga pred edna godina povtorno se pojavija Ru`ica i Ivica na muzi~kata scena bea samo tie dvajcata, no podobro e da se ima grupa i da se sviri vo `ivo, veli Ru`ica. Denes "Area" se vistinski bend, a vo sostavot se i noviot tapanar i imaat akusti~na gitara.

MUZIKATA

Na pra{aweto za toa kako bendot go dobil imeto, Ru`ica odgovara:

Koga ja formiravme grupata bevme mnogu mladi. Imeto na grupata be{e slu~ajno odbrano. Ova ime ni be{e, nekako, zvu~no, a zborot ozna~uva - prostor. A nie toga{, koga stilski s# u{te ne bevme opredeleni go baravme svojot prostor vo muzikata.

Vo Makedonija ima slu{ateli na doma{na muzika, no i porano, a i denes, pove}e se slu{a dens ili tehno-muzika. "Area", pak, vnese nov muzi~ki ritam, poradi {to aktuelnosta i slu{anosta na grupata e s# pogolema. Toa mo`ebi e edna od pri~inite za nivnata slu{anost, no ne mo`e da se isklu~i faktot deka ne samo razli~nosta, tuku i kvalitetot na tekstovite, muzikata i aran`manite se klu~ni za nivnata popularnost. Koga se govori, pak, za makedonskata muzika, i pokraj pojavata na s# pove}e hit-pesni vo poslednive godini, Makedonija ima u{te mnogu da u~i na ova pole, veli Ru`ica. Treba da u~ime od Zapad, no i od zemjite od biv{ite jugoslovenski prostori, kako na primer Srbija i Hrvatska, koi znaat kako se pravi muzika, aran`mani. A {to se odnesuva do muzi~kata produkcija i organiziraweto koncerti, za ovie zemji slobodno mo`e da se ka`e deka se edna uigrana ma{inerija. Za makedonskata muzika, pak, za da se pribli`i do svetskata, spored mene, treba, navistina, u{te mnogu da se raboti.

Ru`ica ima specifi~en pristap vo peeweto i tokmu zatoa nejzinite pesni se pevlivi i lesno se pomnat.

Jas ne mislam deka peja~ot mora da go {koluva glasot. Naprotiv, smetam deka devojkite koi go naso~uvaat svojot glas, se naso~uvaat kon eden stil na peewe. Za razlika od niv, jas so tekot na vremeto sum go formirala slobodno, vrz baza na slu{awe muzika i vo po~etokot vrz baza na imitirawe, a potoa i so dodavawe na svoja nota, svoj stil.

"Area" peeja i na koncertot "Skopje gori" na 26 maj, na Sajmi{te, na koj{to u~estvuvaa grupi koi dolgo vreme opstojuvaat na muzi~kata scena i imaat golemo koncertno iskustvo. Za ova Ru`ica }e ka`e:

Nie podolgo vreme ne sme nastapile vo `ivo, pa sepak ne sme zaboravile da svirime.