Nova kniga

GLASNOSTA NA TIHOMIR STOJANOVSKI

Neodamna, vo izdanie na "Skrb i uteha" od pe~at izleze najnovata kniga na Tihomir Stojanovski, SILATA NA SCENSKATA GLASNOST ili MEGARONOT NA GLASOVNITE TAINSTVA. Knigata e nameneta za onie na Fakultetot, no i za site zainteresirani za teatarskite tehniki na govorot, za najrazli~nite teatarski priodi, za scenskite osobenosti {to e specifika na sekoj teatar, sega{en ili dale~en od makedonsko anti~ko vreme. Stojanovski za silata na glasot i zborot govori nau~no, no ja naglasuva i nivnata magiska mo}.

So OOO se prenesuva strav... Vokalot EEE neka prenesuva bolka. Vokalot AAA radost. Vokalot UUU taga...


Kumanovo

IZLO@BA NA BELOGASKI

Vo Umetni~kata galerija vo Kumanovo, a vo sorabotka so Muzejot na grad Skopje, na 2 juni se otvori izlo`bata na Qubomir Belogaski koja{to e del od proektot {to }e se realizira vo pet gradovi vo Makedonija. Na izlo`bata od 229 dela od donacijata na Muzejot na grad Skopje, se opfateni 40 akvareli - portreti, mrtva priroda - cve}iwa i pejza`i.

Qubomir Belogaski, akademski slikar, e eden od prvata generacija makedonski slikari i e osnovopolo`nik na sovremenoto makedonsko slikarstvo.


Teatarski festival

"VOJDAN ^ERNODRINSKI"

Vo Domot na kulturata "Marko Cepenkov" vo Prilep, na {esti juni zapo~na 35-ot teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" (ovaa godina posveten na makedonskata drama), {to }e trae do 12 juni, koga sve~eno }e bidat dodeleni nagradite. Festivalot "Vojdan ^ernodrinski" }e bide otvoren so pretstavata "Makedonska krvava svadba" na ^ernodrinski, vo re`ija na Qup~o \eor|ievski, vo izvedba na Bitolskiot teatar, a }e bide zatvoren so izvedbata na pretstavata "Slovenski kov~eg" od Venko Andonovski, re`ija na Dimitar Stankoski, vo izvedba na Dramskiot teatar od Skopje.

Na Festivalot }e bidat izvedeni i dve pretstavi von konkurencija. Vo konkurencija za nagradi na ova 35-to izdanie na Festivalot, izbrani se sedum pretstavi. Pretstavite }e bidat ocenuvani od `iri-komisija vo sostav: Refet Abazi, Bedija Begovska, Ivan Dodovski, Dimitrija Osmanli i Jordan Plevne{.