Manipulacii na Vladata so Makedoncite vo svetot

PLATI, PA VRATI SE VO MAKEDONIJA!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • I prethodnata i ovaa vlast zaborava na svoite predizborni vetuvawa deka }e se gri`i za Makedoncite vo svetot i deka i tie se del od makedonskoto par~e zemja
  • Neka ja ostavi poku}ninata tamu i neka si kupi nova vo Makedonija, veli Van~o Lazarov, samostoen sovetnik na direktorot na Carinskata uprava vo Skopje
  • Zada~ata na Ministerstvoto za iseleni{tvo e da se gri`i za bezbedno vra}awe na na{ite iselenici, a ne da nosi zakoni, veli portparolot, Olga Jovanovska

Makedonskite Ambasadi vo svetot, slu~ajno ili namerno, na tamo{nite Makedonci im dava pogre{ni informacii. Takva e informacijata deka uslovite za dobivawe iseleni~ka potvrda i osloboduvaweto od carina }e bidat popovolni od prvi april ovaa godina. Deka stanuva zbor za gre{ka, se uverivme otkako dobro go prou~ivme Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na carinskiot Zakon {to Sobranieto na Republika Makedonija go usvoi na svojata sednica odr`ana na 29 mart 2000-ta godina, a koj po~na da se primenuva od prvi april godinava. Spored nego, potvrdite i merkite {to nadle`niot organ gi donel vo vrska so osloboduvaweto od pla}awe carina soglasno Zakonot za carinite ("Slu`ben vesnik" na RM, broj 20/93, 65/95 i 17/97), a pravata na carinskoto osloboduvawe ne bile iskoristeni do denot na primenata na ovoj Zakon, mo`at da se iskoristat do istekot na rokot, spored Zakonot za carinite, no najdocna do 30 juni 2000-ta godina. Ili, so drugi zborovi, ako nekoj Makedonec koj po pove}egodi{na rabota vo stranstvo posaka da se vrati vo Makedonija, a iseleni~kata potvrda mu e izdadena do april i vrednosta na poku}ninata {to saka da ja donese vo Makedonija mu e do 16.000 germanski marki, se osloboduva od carina i ova pravo mo`e da go iskoristi do 30 ovoj mesec.

POGRE[NA INFORMACIJA

Ako ovoj Zakon dobro go poznavaa slu`benicite od makedonskata Ambasada vo Belgija , g. Bogeski dosega }e be{e vraten vo Makedonija. Stanuva zbor za Makedonec koj po triesetgodi{no rabotewe vo Holandija, re{il da se vrati vo Makedonija. Slu`benicite od Ambasadata mu rekle deka uslovite za vra}awe }e bidat popovolni po prvi april koga vsu{nost vo sila stapuva noviot carinski Zakon i koga pokraj carinata se pla}a i DDV. Site negovi poseti na Ambasadata bile bezuspe{ni. Prvo, iseleni~kata potvrda ne bila vo red, a koga gi dostavil site potrebni dokumenti, dobil izvestuvawe deka pove}e ne se davaat iseleni~ki potvrdi.

Po~ituvani Makedonci, vo toj moment mene mi se stori kako da se otvori zemjata pod moite noze i kako da saka da me goltne, veli Bogeski vo pismoto koe denovive toj go isprati vo na{ata Redakcija. Na negovoto pra{awe kako mo`e da se vrati vo Makedonija, slu`benikot mu odgovoril: Mnogu mi e te{ko {to treba na na{iot narod da mu iznesuvam vakvi novosti i kako ponatamu treba, ne znam ni jas samiot.

@elbata da se vrati vo rodnata zemja go naterala da stapi vo kontakt so g. Van~o Lazarov, samostoen sovetnik na direktorot na Carinskata uprava vo Skopje.

OSTAVETE JA POKU]NINATA!

Ako nekoj `itel na Makedonija koj prestojuva vo stranstvo posaka da se vrati vo Makedonija, dol`en e za svojata poku}nina da plati 35 otsto carina, eden otsto za ne{to drugo(!?) i 19 otsto DDV, mu objasnil toj.

Ako pravilno go upatele, toj za svojata poku}nina, so povlasnica od 16.000 gm nemalo da pla}a 9.953 germanski marki i dosega }e be{e vraten vo Makedonija. Negoviot zaklu~ok deka Makedoncite treba da platat za da se vratat n# upatuva na pomislata deka vlasta vo Makedonija so ovie dava~ki gi brka Makedoncite - iselenici od sopstvenata dr`ava, odnosno im ote`nuva da se vratat vo svojata tatkovina.

Za da vidime {to navistina se slu~uva, trgnavme vo potraga po informacii. Prvo, stapivme vo kontakt so g. Lazarov , sovetnikot na direktorot na Carinskata uprava vo Skopje. Toj ni objasni deka po prvi april se pla}a carina vo zavisnost od toa za kakva stoka stanuva zbor i plus DDV. Zna~i, ako ovoj ~ovek saka da se vrati vo Makedonija, }e treba da go plati odredeniot iznos. Na na{eto pra{awe dali smetaat deka cenata e previsoka, g. Lazarov "qubezno" objasnuva i "mudro" sovetuva: Neka ja ostavi poku}ninata tamu i neka si kupi nova vo Makedonija.

Informacija pobaravme i od Milan Popovski, vraboten vo Carinskata uprava vo Skopje, koj ni go potvrdi istoto i re~e ako ~ovekot s# u{te ja ima iseleni~kata potvrda, koja prvpat ja pobaral vo fevruari, ima pravo da se vrati bez da plati carina. Vo sprotivno }e si plati kolku {to treba.

Informacija za ovoj slu~aj i za pravata na Makedoncite vo svetot koi sakaat da se vratat nazad, pobaravme i od ministerot za iseleni{tvo na Republika Makedonija, gospodinot Martin Trenevski. No, poradi negovata otsutnost, a potoa i zafatenost, ne uspeavme da stapime vo kontakt so nego. Zatoa za informacija se obrativme do portparolot na ova Ministerstvo, Olga Jovanovska. Otkako ja islu{a na{ata prikazna, taa ni odgovori deka zada~ata na ova Ministerstvo e da se gri`i za bezbedno vra}awe na na{ite iselenici. Nie ne gi donesuvame zakonite, veli taa.

MAKEDONCITE - ZABORAVENI!

Iako, zada~ata na na{ite diplomatski prestavni{tva vo svetot e da se gri`at za na{ite Makedonci - iselenici, o~igledno tie toa ne go pravat ili ne mo`at da go pravat. Gospodinot Bogeski mora da plati za da se vrati. So vakvi potezi, aktuelnata makedonska vlast poka`uva i doka`uva po kojznae koj pat deka ne saka Makedoncite, ra{trkani niz cel svet, da se vratat vo rodnata zemja.

I prethodnata i ovaa vlast zaborava na svoite predizborni vetuvawa deka }e se gri`i za Makedoncite vo svetot i deka i tie se del od makedonskoto par~e zemja. Posetite na na{ite delegacii vo mestata kade {to tie `iveat se pred s# od avanturisti~ki pobudi, a ne od qubov i `elba da se razgovara so niv. Tie gi sakaat svoite bra}a i gi organiziraat besplatnite poseti, samo koga treba da se dobijat nivnite glasovi. Pa, neli e sramota da ne se sakame samite nie, a da barame da n# sakaat drugite!?

Lu|e, ne gi zaboravajte Makedoncite vo svetot!


ZAKON PROTIV MAKEDONCITE!

Potvrdite i merkite, {to nadle`niot organ gi donel vo vrska so osloboduvaweto od pla}awe carina soglasno Zakonot za carinite ("Slu`ben vesnik" na RM, broj 20/93, 65/95 i 17/97), a pravata na carinskoto osloboduvawe ne bile iskoristeni do denot na primenata na ovoj Zakon 1 april 2000 godina, mo`at da se iskoristat do istekot na rokot, no najdocna do 30 juni 2000 godina - veli zakonodavecot.