Ras~ekor vo makedonskata vlast i rezil za Tajvancite

MAKEDONSKI "ENGLEZI I SEIRXII"

Blagoj Mihov (ambasador vo penzija)

  • ^udno e {to ministerot za nadvore{ni raboti e od Demokratskata alternativa, a tokmu toj del od koalicionata Vlada preskoknuva eden voobi~aen red vo vrska so imanuvaweto na ambasadori, predavaweto na akredativite itn.

Ne minuva nitu eden den, a da ne se slu~i ne{to {to e sprotivno na normalno odnesuvawe na edna dr`ava, odnesuvawe spored me|unarodno priznati normi. ]e se zadr`ime samo na najnovite skandali: patuvawata na participientot vo Vladata, Demokratska alternativa do Pretsedatelot na dr`avata i so ultimatum da gi prifati akreditivite na ambasadorot na Republika Kina - Tajvan, kako i zaboravenosta na protokolot da go popri~ekaat poglavarot na MPC za priemot kaj Svetiot Papa.

Na po~etokot na godinava, vo eden od broevite na "Makedonsko sonce" pro~itav za toa kolku i kakva {teta imame od toa {to podolgo vreme vo najgolem broj na{i diplomatski pretstavni{tva nemame imenuvano ambasadori i toa vo zemji kade {to, pomalku ili pove}e, se re{ava za najva`nite raboti vo Evropa, respektivno i za na{ata zemja. Minuva re~isi godina, a koalicionite partneri nikako da se soglasat za brojot i li~nostite {to treba da ja pretstavuvaat zemjava.

^udno e {to ministerot za nadvore{ni raboti e od Demokratskata alternativa, a tokmu toj del od koalicionata Vlada preskoknuva eden voobi~aen red vo vrska so imenuvaweto na ambasadori, predavaweto na akreditivite itn. Site komentari i negoduvawa vo javnosta se vodat bez pritoa, javno, od strana na Ministerstvoto za nadvore{ni raboti, da se objasni: dali i koga e po~ituvan redot za priem na kopijata na akreditivnite pisma i dali e daden agreman, i dali kopijata na pismata se predadeni do Pretsedatelot na Republikata. Se znae deka ako izminal eden mesec od predavaweto na kopiite na akreditivnite pisma do ministerot za nadvore{ni raboti ne e daden pozitiven odgovor, zemjata {to bara da ja akreditira ambasador }e si go povle~e pismenoto barawe, za po odreden period da dade nov predlog. Pritoa, ne se dava nikakvo obrazlo`enie zo{to vo rok od eden mesec ne e odgovoreno. ^ita~kata publika i javnosta voop{to ne e zapoznata dali ovie postapki se napraveni i koga. Me|utoa javnosta, re~isi edna godina postojano `ivee so nastani na koi u~estvuva, odr`uva seminari, donira sredstva (vklu~uvaj}i go i Ministerstvoto za vnatre{ni raboti) so ambasadorot na Republika Kina - Tajvan. A toj pu{ta vodovod, otvora izlo`bi itn.

Ovie denovi ja slu{navme i eksplicitnata izjava na pretsedatelot Boris Trajkovski deka toj odlu~uva za nadvore{nata politika i deka koga }e se sprovede potrebnata procedura }e odlu~i za priemot na akreditivite.

^udni se, a za najgolem del od stranskite nabquduva~i vo Skopje, duri i sme{ni nastanite {to sega se slu~uvaat me|u oficijalni pretstavnici i delegacii so Republika Kina - Tajvan. Na{a najvisoka delegacija u~estvuva{e na inauguracijata na novoizbraniot Pretsedatel na Republika Kina - Tajvan so pretsedatelot na Sobranieto i nekolkumina ministri na Vladata na RM. O~igleden e ras~ekorot me|u dejanijata na Vladata i izjavite na Pretsedatelot na Republikata. A vnatre vo Vladata, nekoi koalicioni partneri se pravat "Englezi i seirxii".

Se pra{uvame: [to e gospoda ministri i gospodine Pretsedatele na Republikata? ]e go prese~ete li na kraj Gordieviot jazol?

Za posebna analiza e i odnesuvaweto na Vladata na Republika Tajvan. Pokraj site sramotilaci {to & se pravat - taa postojano najavuva natamo{no unapreduvawe na odnosite, u~estvo vo razni proekti, donirawe na golemi sredstva itn.

Rabotite trgnaa lo{o od po~etokot. Od problemati~nata najava na milijardata, eventualnite provizii itn., pa s# do ova {to denovive go do`ivuvame.