Obra}awe na Mitropolitot Evropski, g. Gorazd, vo Elvangen

BESMRTNOTO DELO NA SVETITELITE

  • Istoriskite dokumenti svedo~at deka sme imale neprijateli za na{iot jazik, nacija i kultura, a faktite zboruvaat deka imame i sega na pragot na tretiot milenium!

Mnogu vekovi pominaa od staromakedonskite u~iteli, prosvetiteli i ramnoapostoli Kiril i Metodij koi smelo, so golema vera i qubov uspe{no ja izvr{ija postavenata zada~a od svojot narod - od Boga pomognati.

Istoriskite dokumenti svedo~at deka sme imale neprijateli za na{iot jazik, nacija i kultura, a faktite zboruvaat deka imame i sega na pragot na tretiot milenium!

Nema dve vistini, ima samo edna vistina! Taa vistina e vo Boga, i Bog e edinstvena vistina sega i vo veki.

Verata silna vo Boga go krepela, go krepi i }e mu dava pozitivna energija na makedonskiot narod da si ja ~uva, brani i potpomaga duhovno i materijalno svojata kultura, jazik i prosveta. Pismenosta gi otvora {iroko horizontite na zapoznavaweto i dava sila i `elba za napredok vo `ivotot.

POTPOLNO VOSKRESENIE

Edinstveno verata vo Boga, nade` za podobro utre i qubov za napredok kon krajnata cel - za utvrduvawe na svojot zbor, pismo i kultura go odr`a makedonskiot narod pove}e od petstotini godini od potpolno islamizirawe.

S# {to bilo pominalo i dojde vreme na potpolno voskresenie - nacionalno, duhovno i kulturno na makedonskiot narod.

Denot na Svetite ramnoapostoli Metodij i Kiril e Den na op{toslovenskata kultura i prosveta.

Zatoa, na site vo svetot, na na{ite prvi sosedi treba da im e jasno edna{ zasekoga{, a {to e od su{testveno zna~ewe, a toa e:

Nie makedonskiot narod vo Makedonija i Makedoncite kade i da sme voskresnati sme kako narod, nacija, kultura, edna{ i za ve~ni vremiwa. Isto taka pred polovina vek se vozobnoveni i starodrevnata Ohridska arhiepiskopija vo liceto na Makedonskata pravoslavna crkva, a toa zna~i deka i duhovno sme potpolno samostojni vo edna, sveta, soborna i apostolska pravoslavna crkva.

Pove}e ne sme pot~ineti!

Pove}e ne sme robovi po zborovite na sv. apostol Pavle. Na{ata rodena tatkovina Makedonija e bibliska zemja pove}e od 2.300 godini.

Isto taka, na{ata sveta Makedonska pravoslavna crkva e apostolska crkva koja postoi pove}e od 1950 godini i nikoj nema moralno, ni istorisko, ni versko pravo da n# negira ili poni`uva.

Na{iot pravoslaven, trudoqubiv, `ilav i nepokoren makedonski narod e neuni{tliv. Mnogumina se pra{uvaat - zo{to? Znaete deka vo 1913 godina, makedonskata dr`ava be{e podelena na ~etiri dela i istiot dogovor se potvrdil vo Pariz i toga{ eden glas viknal i Makedonija da slu{ne: "Makedonija e umrena kako dr`ava, a narodot makedonski asimiliran zasekoga{". Pak pra{aweto: Zo{to?

DLABOKI KORENI

Na ova pra{awe dade odgovor ne ~ovek-smrten, ne lu|e-bezdu{ni, ne lu|e-porobuva~i, odgovor dade Bogo~ovekot, Voskresnatiot Gospod Isus Hristos koj re~e: Ako veruvate vo Boga, i ako umrete }e o`iveete i ve~no }e `iveete! Ili pak po zborovite na sveti apostol Pavle koj re~e: Preku vera, nade` vo Boga - bidej}i be{e neplodna dobi blagoslov od Boga i sila na Duh Sveti i za~na pokraj vozrasta svoja i rodi sin...

I makedonskiot narod, kako `iteli na bibliskata dr`ava Makedonija e besmrten, ve~en i voskresnat kako Feniks, nacionalno i duhoven. Nie Makedoncite imame mnogu dlabok koren, silni lastari so Sveta apostolska majka, Svetiklimentova makedonska pravoslavna crkva, koja n# hrani i napojuva so nebesna hrana i `ivotvorno napojuvawe.

Sega na pragot na tretiot milenium da bideme samouvereni, svesni, trezveni i so jaka vera, nade` i qubov vo Boga da ~ekorime napred, smelo so krst na ~elo, neustra{ivo, pak napred vo novi pobedi!

Samo slo`no, zaedno, ednomisleno mo`eme da go so~uvame ona {to sega go imame i da odime napred. Koga site imaat materijalna i duhovna sloboda, toga{ ima i napredok vo cela Makedonija i Makedonskata pravoslavna crkva.

Toa e i dostoinstvenoto po~ituvawe i pamtewe ve~no so blagodarnost od site kon ravnoapostolite Metodij i Kiril i nivnite u~enici Kliment i Naum, na nivnoto besmrtno delo napraveno za Makedonija. Ve~no da gi slavime i da im blagodarime {to n# prosvetlija so Bo`estvena svetlina.