Ogledalce, ogledalce

PRIKAZNATA ZA DEBELATA BERTA

Gog ma Gog

Golemoto esensko predizborno grupirawe za lokalnite izbori na makedonskata politi~ka scena, ve}e po~na. Dolgoto toplo leto tolku brzo }e pomine {to partiskite fanovi nema ni da go setat. U{te od sega se pu{taat probni baloni za ne~ii uspesi i neuspesi i toa preku svoite dobro provereni mediumi.

Ni{to ne e ostaveno na slu~ajot: ni posetata na Penov na Peking, ni podarokot na na{iot minister za nadvore{ni raboti Aleksandar Dimitrov, biser od Ohrid, za vratot na "ubavoto Nade", nadvore{nata ministerka na Bugarija... Opozicijata e vo malku poagresivna prednost, iako pakosnicite tvrdat deka mitinzite im se pove}e za relaksacija na ~lenstvoto i simpatizerite, otkolku za realnoto urivawe na vlasta. Pretsedatelot na (ne) site Makedonci vo Sveti Nikole, to~no na vreme, kako saat - budilnik odyvoni da ja razbudi pred s# pozicijata, i da & ka`e deka ovie `e{ki meseci narodot e toj koj }e & postavuva pra{awa na Vladata i }e bara odgovori od ministrite.

A, albanskiot Dalaj Lama vo Makedonija "gospodinot figura" od muzejot Madam Tiso, Arben Xaferi, kako golemiot Bizmark, koj, za `al, nikoga{ ne veruva{e deka od Albanija }e stane dr`ava, so eden udar i levo i desno ja ras~isti neizvesnosta vo makedonskoto politi~ko partisko ba~ilo: na Crvenkovski mu re~e "ne se nadevaj na koalicija so DPA dodeka sum jas gazda", a na Georgievski, da ja nakrivi kapata i da vladee (kako {to se dogovorile) u{te dve i kusur godini, bez oko da mu trepne!

Najzagado~nata li~nost i partija sepak ostanuvaat Cile i DA: ja znaete prikaznata za Debelata Berta, onoj ~udesen top, oti taa se povtoruva cikli~no i sekoga{ vo vreme na "golemi odluki"... Ja ispra}a politikata, da se dobie vojnata.

I Qub~o i Cile, za razlika od Arben, kako da nemaat dovolno volja za prodol`uvawe na zaedni~koto politi~ko deluvawe na pretstojnite lokalni izbori. Ili barem taka mene mi se ~ini.

Taktiziraweto e prvata ve{tina na Vasil Tupurkovski. Toj i vnatre, vo svojata partija, gi "umori" lu|eto od "~ekajte". Samo dobriot raspored na snagite, veli Tupurkovski, ja dobivaat trkata vo fini{ot. A, kako prv makedonski olimpiec nema pri~ini da ne mu veruvame deka negovite "pette krugovi" (minuti) nema da bidat re{ava~ki.

Vo politikata ima dlaboki i plitki rezoni. Plitkite se za zabava na publikata, a dlabokite za analiza na {tabovite. I den - denes ne mi e jasno: Cile sam se namesti, ili go namestija koga be{e trkata za pretsedatel na dr`avata? I ednoto i drugoto "otkritie" ne mu odi vo prilog... Be{e na izvorot, mora{e da znae koj ja mati vodata.

Nejse. Qub~o Georgievski zasega najdobro se snao|a vo kujnata! Kako i Mil~o Man~evski, pravi ubav film pod ist naslov, samo so u{te edna dodavka "Pra{ina v - o~i"! I dvata filma, }e vidime kako }e gi primi publikata naesen.

Od strana nekoj mi {epna: "Da dobie opozicijata na lokalnite izbori, za parlamentarnite, Branko za {ef na idnata Vlada po Qub~o, go gotvi - Go{ev...". Ni{to novo! Vaa rabota treba{e da bidni ko treba{e. Sega deluva "de-mo-de"! "Ama ti ni{~o ne znae{", veli onoj {to {epnuva. "Modata se vra}a!"

Koga ja "rodija" tripartitnata koalicija (VMRO - DPMNE, DPA i DA) zada~ata ne be{e samo da se urne "ostatokot od komunizmot", tuku mnogu pove}e od toa: da se postignat glavnite stopanski, politi~ki i socijalni celi. Eden letimi~en pogled na momentnata sostojba otkriva rendgenska snimka, so ne ba{ rozovi naodi. Hrabar lekar v o~i grmi: "Va{eto politi~ko zdravje, gospodo ne e najdobro. Kako partii dobivte, ama kako Vlada sigurno gubite!"

Da ima Gospod, sega treba obratno: Vladata da dobie, a vie kako partii da izgubite. Takva Makedonija mi e najsigurna, i vo ovoj moment najpotrebna, oti se pla{am da ne ostanam so mnogu partii, a bez tatkovina.

Matija Gubec od Bitola, namirisa deka Qub~o e poln pari, trgna so selska buna da gi bara pravata na poslednite makedonski selani, koi pove}e `iveat v grad, otkolku v selo... Veqo Tantarov so "klatarcite" bunata ja dozira spored potrebite: od "jako silno", do "jako slabo" (!), ama buna nikako da se slu~i. Preslikana taktika - Cilevska!

Podzemnite sudiri vo koalicijata, nevidlivi za goloto oko na plebsot, samo gi razgoruvaat prikaznite za nejzinoto raspa|awe. A, taa nikako da padne. Receptot e vo makedonsko - albanska koprodukcija, nadvor od site normalni politi~ko - partiski tektonski potresi.

Se mi se ~ini deka za zacvrstuvawe na koalicijata na vlast, raboti koalicijata vo opozicija. [to mu tekna na Branko da go koristi "izumot" na Qub~o - mitinzite? Sekade vo svetot tie se ve}e na placot na demokratskiot otpad. So mitinzite nikoj pove}e ne igra da dobie novi izbori, osven vo nekoi afrikanski zemji, kade {to dr`avnite udari se najavuvaat so "~ukawe na kambanite".

Koalicijata e ve{tina na menaxmentot. Ja koristat ne mnogu iskreni i doverlivi partneri, ama so nea se "yida" Vlada. Prikaznata za Debelata Berta, e mnogu pou~na!