"Makedonsko Sonce" Vi go nudi celoto izdanie na Internet so pretplata. Za podetalni informacii za pretplatata pritisnete ovde.

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!


    Br. 302 - 07/04/2000

KONE^NO VMRO?

Eve, stana oficijalno: novata VMRO go podnese baraweto za registracija i spored toa zapo~na procesot na sobirawe na patriotskite sili, koi se identifikuvaat so ovie ~etiri, za pove}eto Makedonci sveti bukvi.

                       

 

Komentar

Gledano odnadvor
KONE^NO VMRO?
Pi{uva: Slavko MANGOVSKI (slobodno)
 
Komentar: Kosovskata kriza i natamu ja zagrozuva bezbednosta na Makedonija
AMERIKANCITE ZASEGA OSTANUVAAT NA KOSOVO
Pi{uva: Dragi IVANOVSKI (slobodno)
 
Ogledalce, ogledalce
"UDRETE, AMA I SLU[NETE"!
Gog ma Gog (pretplata)
 
Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa
KOJ GI JADE?
Dreme: Slobodan DON^EVSKI (pretplata)

Karikatura (ovde) (slobodno)

Od drugo }o{e

Do koe derexe dojdovme ili kako vlasta }e ja izgubi vlasta
SELANSKA BUNA PROTIV GRA\ANINOT QUB^O
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (slobodno)

Intervju

Branko Crvenkovski, lider na SDSM
NARODOT JA DAVA I JA ODZEMA VLASTA
Razgovarala: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
D-r Sem Vaknin, ekonomski sovetnik vo Vladata na Republika Makedonija
MORA DA PROPADNEME ZA DA MO@EME DA RASTEME
Razgovaral: Ranko MLADENOSKI (pretplata)
 
Razgovor so Dimitar Nikoloski, direktor na "Almako - vino" - Skopje
MAKEDONSKO VINO SO SVETSKI KVALITET I DIZAJN
Pi{uva: Ranko MLADENOSKI (pretplata)

Makedonija

Premierot Qub~o Georgievski za prvpat me|u stopanstvenicite vo Gostivar
VLADATA NE E BIZNISMEN ZA DA VI DADE PARI!
Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI (pretplata)
 
Kratovo
POTREBA OD STIMULATIVNI MERKI ZA RA^NITE KILIMI
Pi{uva: Lidija ARSOVSKA (pretplata)
LEGENDARNIOT RADIN MOST - PRED SANACIJA
Pi{uva: Lidija ARSOVSKA (pretplata)
 
Ministerstvo za `ivotna sredina
MAKEDONIJA NE E ZAGADENA
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)
 
Danok na dodadena vrednost
PRV ^EKOR OD DANO^NIOT MARATON
Pi{uva: Rozita ZAKEVA (slobodno)
 
Promovirana idejata za unapreduvawe na zdravjeto na naselenieto
STIL NA @IVEEWE, KOJ GO ZAGROZUVA ZDRAVJETO
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)
 
Tribina na Forumot na `eni na LDP
@E[KITE LINII - "ATAK VRZ PSIHATA"
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
Bilten na soobra}ajni nesre}i vo poslednite tri meseci od minatata i prvite dva od ovaa godina
CELTA NE E SAMO DA SE KAZNUVAAT GRA\ANITE, TUKU I DA SE RAZVIE NIVNATA SOVEST!
Pi{uva: @aklina MITEVSKA (pretplata)
 
Vo po`ar nastradaa domovite na dve semejstva
NESPRE^ENA TRAGEDIJA
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Preku Institutot pretstaveno na{eto folklorno bogatstvo vo svetot
ZLATEN JUBILEJ NA INSTITUTOT ZA FOLKLOR
Pi{uva: Mileva LAZOVA (pretplata)

Medija Monitor (ovde)  (pretplata)

Istorija

Anti~kata makedonska istorija (1)
HRONOLOGIJA
Prezemeno od knigata "Studii za anti~kite Makedonci" od prof. Nade Proeva (pretplata)
 
Istorijata ne e samo minato
KRAJOT NA EVREJSKOTO VOSTANIE PROTIV MAKEDONCITE
Pi{uva: Aleksandar DONSKI (slobodno)
 
Grbovite kako simbol za pripadnost (4)
CRVENIOT LAV NA @OLTA POZADINA I PONATAMU DOMINATEN NIZ GRBOVNICITE
Podgotvil: Koce STOJMENOV (pretplata)

Sudbini

Trajni tragi na tradicijata
^OVEKOT IMA SAMO EDEN KOREN
Pi{uva: Vasil Tocinovski (pretplata)

Forum

MAKEDONSKI DISIDENTI
Stefan Donevski - Majka (pretplata)

Od narodnata apteka

JAGLIKA
Pi{uva: Sne`ana PROKOPIEVA - PAVLOVI] (pretplata)

Verata na{a Risjanska

AKATIST NA PRESVETA BOGORODICA I SVETO BLAGOVE[TENIE
Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA (slobodno)
 
SVETO BLAGOVE[TANIE (BLAGOVEC)
Pi{uva: Marina STAMENKOVA (pretplata)
 
Zapis od Ohrid
MAKEDONSKOTO SONCE ZRA^I SO PROLETTA VO OHRID
Pi{uva: Dragan ZAFIROV (pretplata)
 
PRODOL@UVAAT DUHOVNITE AKADEMII VO ^EST NA VELIGDENSKIOT POST
Pi{uva: Dragan ZAFIROV (pretplata)

Pisma (ovde) (pretplata)

Kultura

Slikite na @ivko A. Popovski
"CVE]E NA MIROT"
Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA (pretplata)
 
Nau~en sobir
"VO ^EST NA PROF. D-R [OPTRAJANOV"
Pi{uva: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
Nova kniga
"MAKEDONSKATA VOJSKA 1944-1945"
Pi{uva: Koce STOJMENOV (pretplata)

Sport

Kup na Makedonija vo ko{arka
MZT SKOPJE I VIGOR BOS SKOPJE PO ^ETVRTI PAT GO OSVOIJA KUPOT NA MAKEDONIJA (pretplata)
 
Jane Karajovanov, makedonski reprezentativec vo maratonsko plivawe
NADE@TA ZA U^ESTVO NA OLIMPIJADATA VO ATINA GO ODR@UVA SPORTSKIOT DUH 
Razgovaral: Koce STOJMENOV (pretplata)

Soveti

MO]TA NA BROJKITE
Podgotvila: Aneta POPANTOSKA (pretplata)
 
MAKEDONSKA KUJNA
Podgotvuva: Stefan Don~evski, profesionalen gotva~ (pretplata)
 

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"