Forum

MAKEDONSKI DISIDENTI

Stefan Donevski - Majka

Pred podolgo vreme Evropa pobara od nas da dademe lista na makedonskite disidenti. Pominaa mnogu meseci i ne se slu~i ni{to. Ednostavno Makedonija mol~i, so drugi zborovi kako da nemame disidenti.

Opozicijata mol~i i toa mi e mnogu razbirlivo. Prakti~no, tie se direktni naslednici na Komunisti~kata partija i kako takvi ne sakaat da buri~kaat po minatoto, za toa {to pravele nivnite "tatkovci".

Komunistite, poto~no komuwarite bea edinstvenite progoniteli na makedonskite disidenti.

Mnogu ponerazbirlivo e mol~eweto na Vladata. Namesto, za ova evropsko barawe da go napravi transparentno pred javnosta, taa "mudro" mol~i. Poznato e deka Premierot se ima skarano u{te vo 1991 godina so najgolemiot makedonski disident Dragan Bogdanovski, koj be{e osnovava~ na VMRO-DPMNE. Od taa pri~ina na Premierot ne mu odi vo korist sega da go popularizira ve}e pokojniot Dragan. No, ne treba zaradi taa nivna li~na netrpelivost, da trpi makedonskata istorija i makedonskata dr`ava. Po sega{nive makedonski politi~ari treba da zaklu~ime deka najnovata makedonska istorija po~nuva so Qup~o i Branko.

Za golema sre}a ne e taka. Dodeka Qup~o i Branko ne bea rodeni ili si igraa vo pesok, nie, nadvor vo dijasporata se borevme, sekoj spored svoite mo`nosti za edna obedineta demokratska Makedonija. Predvodnik na taa borba ni be{e Dragan Bogdanovski.

Od druga strana, golem del od vladinite politi~ari se porane{ni komunisti so dolgo komuwarsko dosie. Ottuka e razbirlivo {to tie lu|e vo vladata nitu gi sakaat, nitu pak razbiraat {to se toa makedonski disidenti.

Vo momentot Evropa se ~udi na na{iot molk i ne mo`e da n# razbere. So ova mol~ewe, nie sakame da doka`eme deka sme "kominterska tvorevina", ili pak Gospod ja sozdade ovaa dr`ava.

Nitu ednoto, nitu drugoto ne e to~no, tuku golema uloga vo sozdavawe na demokratska Makedonija imaa makedonskite disidenti kako vnatre, taka i vo dijasporata. Makedonskite zandani vo Idrizovo, bea polni so politi~ki zatvorenici vo periodot od 1945 godina. Iljadnici demokrati pominaa niz nevidenite torturi, golem broj od niv bea `rtvi, no ima{e i dejci, koi se borea i ja {irea idejata za demokratska Makedonija. Jas bi spomnal samo nekoi od niv, kako Pavle [alef, Blagoja [amevski, sekretarot na DOM, Dragan Bogdanovski pretsedatel na DOM i izdava~ na pet makedonski vesnici vo dijasporata i drugi. Sekako ima u{te mnogu drugi, koi treba edna specijalna komisija da gi predlo`i do Evropskata komisija.

Mol~eweto, koe dosega go pravi vladata, ne vbrojuva vo redot na banana-dr`avi, koi nemaat svoja istorija i svoe poteklo.

Dr`ava ne se sozdava i pravi po skopskite kafuliwa i picerii, galii i fufovci, tuku preku dolgogodi{na makotrpna borba, so mnogu `rtvi i stradawa. Dr`ava, koja e pravena niz skopskite kafani, kako {to praktikuvaat dene{nive mladi politi~ari, mo`e da bide samo gnila dr`ava, bez dolg vek i stabilnost.