Vo po`ar nastradaa domovite na dve semejstva

NESPRE^ENA TRAGEDIJA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Da dojdea porano protivpo`arnite slu`bi tragedijata nema{e da bide tolku golema, tie pristignaa pedeset minuti po povikot, veli Lidija Cvetanovska
  • Prva dojde protivpo`arnata od Ohis, a potoa od Avtokomanda, koi svoeto docnewe go opravduvaa so {picot vo soobra}ajot. Nelogi~no e i toa deka i pokraj nivnoto docnewe tie bea stra{no neorganizirani vo gaseweto na po`arot i da ne re~am pla{livi da se dobli`at i da vlezat vo ku}ata, dodava Vesna Trpkovska

Na dvaeseti mart vo seloto Gorno Lisi~e na ulica Gornovranovska se slu~il nesekojdneven nastan, vo ku}ata so zaedni~ki pokriv, a podelena na Tihomir Trpkovski i Il~o Cvetanovski okolu 15,30 ~asot izbuvnal po`ar vo delot na Tihomir (broj18-a) i toa na katot vo detskata soba. Po`arot se pro{iril vo katovite na dvata dela, pri {to se izgoreni elektri~nite instalacii, mebelot, a celiot krov od ku}ata e sru{en i opo`aren.

DOCNEWETO NA PROTIVPO@ARNITE SLU@BI

Na na{ata poseta deset dena po nesre}niot nastan, gi zateknavme semejstvata Trpkovski i Cvetanovski ogor~eni i poti{teni kako gi ~istat ostatocite od nekoga{niot nivni dom.

S# zapo~nalo vo delot na Tihomir i Vesna Trpkovski, od detskata soba kade {to najverojatno izbila elektri~nata instalacija. Vo toj moment kako {to ni re~e gospo|ata Vesna, koja vo toj moment bila na rabota, a decata vo u~ili{te na gorniot sprat nemalo vklu~eno nikakvi elektri~ni aparati. Okolu 14.30 ~asot devoj~eto do{lo od u~ili{te, me|utoa odmaralo na prizemje, po`arot go zabele`ala babata koja izlegla nadvor po drva. Vo eden op{t haos i panika site se obiduvale da pomognat i da go spre~at po`arot.

Da dojdea porano protivpo`arnite slu`bi, tragedijata nema{e da bide tolku golema, tie pristignaa pedeset minuti po povikot, veli Lidija Cvetanovska, koja bespomo{no go gledala po`arot kako se {iri na nejziniot del od ku}ata za {to pridonel i vetrot koj duval. Prva dojde protivpo`arnata od Ohis, a potoa od Avtokomanda, koi svoeto docnewe go opravduvaa so {picot vo soobra}ajot. Nelogi~no e i toa deka i pokraj nivnoto docnewe tie bea stra{no neorganizirani vo gaseweto na po`arot i da ne re~am pla{livi da se dobli`at i da vlezat vo ku}ata, dodava Vesna Trpkovska.

POD VEDRO NEBO

Eden golem revolt ima vo mene, pominaa deset dena kako `iveeme bez pokriv nad glavata, a od nadle`nite institucii koi ne znam ni dali postojat za vakvi slu~ai nikakva pomo{, nitu uteha, veli Vesna. Nie nemame kade da odime, a na{ata porta e otvorena za sekogo i sekoja pomo{ vo ovoj moment i vo edna vakva situacija, koja ne mu ja posakuvame na nikogo, za nas e dobrodojdena.

Jas pove}e nemam {to da izgubam, jas sum eden ~len edna kletka vo ovaa dr`ava i o~ekuvam taa da mi pomogne. Upatuvam i eden apel do gospo|ata Georgievska i do "Blagovestie" ni{to pove}e ne sakam samo eden par patiki i ranci za moite deca. Zatoa {to slikata na ona {to sme go sozdavale so godini sega e grozomorna, a molam boga i da sum posledna na kogo ova mu se slu~ilo.

Edinstvena pomo{ koja dosega im stigna e od gospodinot Zmejkovski, koj im podari keramidi i Cementarnica, koja deponira{e 50 iljadi denari na `iro-smetkata, kako i samoinicijativnoto organizirawe na soselanite, koi od svoite i taka niski primawa odvojuvaat za pomo{. Dvete semejstva na site im se mnogu blagodarni.

Golema e bolkata na semejstvata, na koi od nekoga{niot dom im ostanaa samo opusto{enite crni yidovi i dokolku vo lu|eto ne zataila i poslednata tro{ka humanost ja prilo`uvame slednata `iro-smetka

Trpkovski Tihomir

Komercijalna banka a.d.Skopje

karta za denarska `iro smetka

401006201680700

Broj na `iro-smetka 0-55397-56

Mati~en broj 1809952450082

Cvetanovski Il~o

Broj na `iro-smetka 0-55397-56

Mati~en broj 0712963450052