Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa

KOJ GI JADE?

Dreme: Slobodan DON^EVSKI

Neodamna, vo eden vesnik pro~itav deka vo edna zemja eden ~ovek ja isekol svojata verenica, ja stavil vo ladilnikot, a potoa dve nedeli ja jadel s# dodeka ne ja izel. Pred da ja jade par~iwa od verenicata pe~el vo rernata, a potoa gi jadel. Koga policijata go otkrila toj s# priznal, no i ka`al deka taa bila mnogu vkusna. Na prv pogled ovoj nastan deluva morbidno i nesfatlivo, no ako podlaboko se analiziraat lu|eto }e se zaklu~i deka vo sekogo postoi `ivotinski - yverski nagon i ottuka navedeniot nastan mo`e mirno da se prifati. Ova poka`uva deka poimot "yverovi" ne mo`e da se odnesuva samo na `ivotnite, tuku i na lu|eto. Isto taka ovoj primer poka`uva deka `ivotnite se popametni od lu|eto. Navistina edni `ivotni jadat drugi, no s# u{te nema me|usebno da se jadat `ivotni od ista sorta. Ne znam dali industriskiot razvoj i visokata tehnika go razvile ~ove~kiot um da posegne po sopstveniot rod, ama ete i toa se slu~uva. Postojat bezbroj primeri koi govorat deka lu|eto se jadat me|usebe, no na poinakov na~in, a ne vo bukvalna smisla. Vpro~em, na site ni e poznata izrekata: "Gospod da go otepa toj i toj, `iv me izede ili ovaa Vlada nema nikakvo ~uvstvo, site n# izede" i taka natamu.

S# si mislam deka kako {to stojat rabotite vo dr`avata ne samo {to Vladata }e n# jade, tuku }e po~neme i me|u sebe da se jademe i toa vistinski, a na figurativno. Imam slu{nato deka eden visok funkcioner koj mi li~i na balon so musta}i, na edno jadewe jadel po celo pe~eno prase ili jagne. Eden drug pak funkcioner, zadol`en za kolewe na jagniwata, izjavi deka izvozot e tolku mnogu organiziran {to pove}e nemalo jagniwa za kolewe. Sega mi e jasno zo{to toj visok funkcioner {to jadel po edno prase ili jagne, tolku mnogu se zalagal za otvorawe na mali sto~arski farmi. ^ovekot sigurno predviduval deka kako {to toj jade eden den }e nema nitu prasiwa nitu jagniwa, i zatoa e najdobro so vreme da se razvie toa proizvodstvo. Najavuva{e skoro vo sekoe selo mini - farma, ode{e po beliot svet mole{e za pari za da gi razvie farmite, no dosega ni{to ne mu uspealo. Ima{e edna male~ka dr`avi~ka koja mu veti debeli pari, no do sega s# u{te ni{to ne mu ima dadeno. Ne znam zo{to tie lu|e od taa dr`avi~ka mu vetile tolku mnogu pari. Dali koga razbrale deka toj za eden ru~ek jade po edno prase ili jagne, koga go videle kolkav e se ispla{ile i niv da ne gi izede, bidej}i tie lu|e se malku pogolemi od jagniwa. Mo`ebi razbrale deka poleka, no sigurno vo na{ata dr`ava prasiwa i jagniwa s# pomalku ima, pa si rekle koga na~isto }e snema tie da ne mu zali~at na jagniwa i da po~ne niv da gi jade. Vetile kutrite samo da spasat glava.

Vo toa vreme na{iot visok (a mo`e slobodno da se ka`e {irok) funkcioner, so krenata glava {eta{e od selo do selo, od grad do grad, merka{e mesta za izgadba na mini - farmite i so polna mrsna usta govore{e deka parite se ve}e trgnati na pat, pa }e ima meso ne samo za nego, tuku i za u{te po nekoj {to }e se zafati da odgleduva prasiwa, jagniwa, teliwa, a bogami mo`e i koko{ki. Toga{, koga slu{av za koko{arnicite, se pra{uvav za{to se zalaga i za niv koga za nego edna koko{ka e kolku eden zalak. Sega gledam deka site tie koi toga{ go slu{ale i veruvale deka }e dojdat golemi pari ispadnale pravi teliwa. A i visokiot funkcioner mi stoi nekako obesen, odnosno zasramen. Ne znam dali se srami pred tie teliwa na koi im vetuva{e farmi za teliwa ili pak e nasekiran deka naskoro na negovata trpeza }e snema pe~eno prase ili jagne. Navistina ne mi e jasno za{to se sekira koga toj na sebe ima nafrleno tolku salo {to mo`e kako me~kite cela zima da prespie i da si jade samiot od sebe.

Kolku {to sum informiran negovite mali prijateli se podgotveni sekoj moment da gi dadat parite, arno ama negovite ortaci, ovde vo zemjava, go izneverile, pa nekako se premisluvaat. Za edniot imam slu{nato deka oti{ol tolku napred i se hrani samo so ap~iwa, pa prasiwa i jagniwa ne mu trebaat. Drugiot pak, odnosno najglavniot, e od druga vera i ne znam dali jade svinsko, tele{ko i od ovca?! Kako i da e na{iot visok, a bogami i {irok funkcioner, vaka skisnat, }e mora da bara drugo re{enie ili pak i toj da prejde na ap~iwa. Mo`ebi taka }e mu bide najdobro, }e namali malku od {irinata i }e mo`e da sportuva, da se natprevaruva i vo drugi sportski disciplini, a ne samo vo disciplinata tegnewe na ortoma.

Ako do sledniot broj na{iot junak pronajde re{enie ili po~ne da se hrani so ap~iwa, }e ve informiram po~ituvani ~itateli, a toga{ ~itajte me pak.