SVETO BLAGOVE[TANIE (BLAGOVEC)

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Iako pa|a vo te{kite Veligdenski posti na praznikot Blagovec se jade riba, a vo minatoto, vo nekoi delovi od Makedonija na ovoj den rano nautro jadele med. Ovoj den go slavat lu|e ~ii imiwa se Blagoja, Blagica, Blagorodna i kaj niv se odi na gosti

Na sedmi april spored noviot kalendar sekoja godina se proslavuva postojaniot praznik Sveto Blagove{tenie, koj vo narodot e poznat kako Blagovec i spa|a vo t.n. nepodvi`ni praznici.

Svetoto Blagove{tenie (Blagovec) se praznuva to~no devet meseci pred Bo`i} vo ~est na blagata vest {to angelot i ja prenel naSveta Deva Marija deka taa e devojkata odredena od Boga {to }e go rodi Spasitelot. "Raduvaj se blagodetna! Gospod e so tebe! Blagoslovena si ti me|u `enite", a koga Sveta Deva Marija pomislila: "Kakov }e bide ovoj pozdrav?", angelot Gavril & rekol: "Ne boj se Marija, za{to si na{la milost pred Boga; i ete ti }e za~ne{ vo utrobata, }e rodi{ sin i }e go krsti{ so imeto Isus. On }e bide golem i }e se nare~e sin na sevi{niot i }e mu go dade Gospod Bog prestolot od negoviot tatko Davida i }e caruva nad domot Jakovov sekoga{ i carstvoto negovo nema da ima kraj ".

Vo knigata "Makedonski narodni praznici i obi~ai", Marko Kitevski naveduva nekoi od obi~aite povrzani za ovoj praznik.

Poradi toa {to Blagovec e blag den, toga{, se veruva deka ranata ne boli, pa na malite `enski deca im gi dupat u{ite za obetki. So Blagovec e povrzano doa|aweto na pticite preselnici, {trkot, lastovicata, kukavicata, pupunecot, slavejot i dr. Se veruva deka tie }e dojdat na ovoj den duri i da vrne sneg. Dokolku pak nautro gladen slu{ne{ barem edna od ovie ptici, }e te razbie i ne }e ima{ napredok vo tekot na celata godina. Zatoa lu|eto vedna{ po stanuvaweto kasnuvale barem eden zalak leb. Vo Ohrid, na Blagovec se sadele tikvi, zatoa {to se veruvalo deka tikvite }e bidat mnogu blagi. Spored istoto veruvawe, vo Kumanovsko lu|eto sadele lubenici, krastavici i dr. velej}i:"Blagovec e, }e bidev blagi". Ovoj den bil praznik i za aramiite koi izleguvale oti veruvle deka ako izlezat na toj blag den }e spe~alat mnogu blagota, mnogu pari i nema da im se stori nekoja {teta.

Iako pa|a vo te{kite Veligdenski posti, na Blagovec se jade riba, a vo minatoto, vo nekoi delovi od Makedonija, na ovoj den rano nautro jadele med. Ovoj den go slavat lu|eto ~ii imiwa se Blagoja, Blagica, Blagorodna i kaj niv se odi na gosti.