Tribina na Forumot na `eni na LDP

@E[KITE LINII - "ATAK VRZ PSIHATA"

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

  • Porakite koi{to cirkuliraat niz mediumite, osobeno so mo}ta na slikata, se mnogu vpe~atlivi za decata, za sozdavawe na nivna vizija za svetot {to gi opkru`uva i za ulogite na polovite vo op{testvoto
  • Celta na ovaa Tribina be{e da se obedinat ideite za otstranuvawe na ovie poraki od mediumite, spisanijata, vesnicite i vklopuvawe na ovaa pojava vo ramki koi{to }e bidat prifatlivi za op{testvoto

Minatata nedela, vo organizacija na Forumot na `eni na Liberalno - demokratskata partija, be{e odr`ana tribina na koja{to be{e posveteno pogolemo vnimanie na sociolo{kite, psiholo{kite i kulturolo{kite aspekti na reklamiraweto na `e{kite linii. Isto taka bea razgledani mo`nostite za za{tita na gra|anite, osobeno decata i mladincite, od ovoj "atak vrz psihata".

Na Tribinata be{e istaknato deka porakite koi{to cirkuliraat niz mediumite, osobeno so mo}ta na slikata, se mnogu vpe~atlivi za decata, za sozdavawe na nivna vizija za svetot {to gi opkru`uva i za ulogite na polovite vo op{testvoto.

"Toa e ona {to se slu~uva i {to site nas n# zatekna nepodgotveni", be{e istaknato na Sobirot.

Celta na ovaa Tribina be{e da se obedinat ideite za otstranuvawe na ovie poraki od mediumite, spisanijata, vesnicite i vklopuvawe na ovaa pojava vo ramki koi{to }e bidat prifatlivi za op{testvoto.

U~esnicite na Sobirot gi pozdravija naporite na odredeni dnevni vesnici za otstranuvawe na reklamite za `e{ki linii od nivnite stranici.