Promovirana idejata za unapreduvawe na zdravjeto na naselenieto

STIL NA @IVEEWE, KOJ GO ZAGROZUVA ZDRAVJETO

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Faktori koi gi predizvikuvaat bolestite: nepravilna ishrana, pu{eweto i to~eweto na alkohol na maloletnici, koristewe na droga i zgolemuvawe na brojot na zavisnici od droga, nasilstva...

Minatata nedela, po povod 27 mart - Denot na zdravstveno vospituvawe, vo Republi~kiot zavod za zdravstvena za{tita be{e promovirana novata dr`avna politika za organizacija i razvoj na procesot za unapreduvawe na zdravjeto na Republika Makedonija. Eden od realizitorite na ovoj Proekt poddr`an od SZO e i Republi~kiot zavodot za zdravstvena za{tita. Na ovaa sredba govore{e d-r Kiro Salvani, potsekretar na primarnata i preventivna zdravstvena za{tita koj ja istakna potrebata da se realizira spomenatata politika, koja proizleguva poradi najdramati~nite uslovi, koga procentot na karcinomnite i na srcevite zaboluvawa, kako i bolestite na zavisnost kaj nas zabrzano rasne i koga uslovite i stilot na `iveewe s# pove}e vlijaat na pojavata na razni hroni~ni zaboluvawa. Vo Proektot e zacrtana zada~ata na Nacionalniot komitet, a taa e da gi mobilizira site faktori {to go zagrozuvaat zdravjeto i preku edukacija na naselenieto da se vlijae vrz negovoto podobruvawe. Ovie aktivnosti }e se realiziraat so pomo{ na

Ministerstvoto za obrazovanie, Ministerstvoto za mladi i sport, Ministerstvoto za ekologija i Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. Tie nema da bidat naso~eni kon bolestite, tuku kon faktorite koi gi predizvikuvaat tie bolesti: nepravilna ishrana, pu{eweto i to~eweto na alkohol na maloletnici, koristewe na droga i zgolemuvawe na brojot na zavisnici od droga, nasilstva itn. Treba da se nastojuva mladite da se naso~at pove}e kon poseta na teatrite i kinosalite. No, za da mo`e ovoj Proekt vo potpolnost da se realizira, potrebno e sekoja edinka da si go ceni svojot `ivot i da si ja prezeme odgovornosta za svoeto zdravje.

Vo uslovi na brz ekonomski, socijalen i trnaspoliti~ki razvoj , koga sme na dobar pat da gi realizirame reformite, biten segment e prodol`uvawe na `ivotniot vek na naselenieto, {to }e se postigne so solidno zdravstveno vospituvawe od mali noze.