Premierot Qub~o Georgievski za prvpat me|u stopanstvenicite vo Gostivar

VLADATA NE E BIZNISMEN ZA DA VI DADE PARI!

Pi{uva: Srebre LEVKOVSKI

  • "Vladata ne e biznismen, i taa nema pari koi mo`e nekomu da mu gi dade. Toa be{e nekoga{ vo vremeto na komunizmot i toa sega ve}e ne postoi. Vam vi ostanuva da se snao|ate kako umete i znaete. Barajte strate{ki partneri, dogovorajte se, a nie sme tuka vo toj pogled da vi pomogneme", re~e Premierot.

Minatiot mesec vo Gostivar, kako gosti na gradona~alnikot Jamin Nuredini, prestojuva{e premierot na Vladata, Qub~o Georgievski so svoite sorabotnici, Marjan \or~ev, minister za zemjodelie, Borko Andreev, minister za stopanstvo, Xemail Saiti, minister za lokalna samouprava. Pritoa ostvarija sredba so golem broj stopanstvenici i biznismeni na privatni firmi. Ovoj gornopolo{ki grad, koj broi nad 40 iljadi `iteli od pove}e nacionalni strukturi pred nekolku godini koga zapo~na transformacijata na pretprijatijata od op{testven vo privaten kapital.

POSETA NA KLANICATA "GORNI POLOG"

Mnogu pretprijatija bea prinudeni da stavat katanci na vratite od svoite firmi, a nekoi i celosno zgasnaa, so {to nekolku iljadi nevraboteni, ili poto~no 11.000 se registriraa vo Zavodot za vrabotuvawe, polovina od niv stanaa ste~ajci, dodeka drugi pak mesecot go minuvaat so socijalna pomo{. Me|u najzagrozenite pretprijatija vo Gostivar se: "Silika", "Goteks", "Mermeri", "Javor", "Gostivarska trgovija", a do skoro i klanicata "Gorni Polog".

Otkako ja prifati ve{ta~kata informacija na gradona~alnikot Jamin Nuredini deka me|uetni~kite odnosi se stabilni i odat vo nagorna linija, Premirot najnapred ja poseti najgolemata klanica na Balkanot "Gorni Polog". Taa ne rabote{e tri godini, poradi {trajkovi na dva tabora sozdadeni od vrabotenite. Pritoa poverenikot na Vladata vo ovaa firma, pratenikot Del~e Ickov (kumovi so Premierot) be{e informiran deka za eden mesec se zaklani 15.000 jagniwa, a vo tekot na april }e se kolat u{te 80.000. Premierot Georgievski, pred novinarite istakna deka "ete sega ba{ ni prestojat slatki maki i so Klanicata vo Gostivar, bidej}i pove}e nema jagniwa za kolewe, pa mo`no e po tri meseci ovoj gigant povtorno da bide zatvoren". Vo seto ova ima edna vistina, koja veli deka vo Makedonija, do pred nekoja godina ima{e 1.800.000 ovci, a sega ovoj fond vo svoite jasli ima samo 600.000. Kade otide i is~ezna ednoto milion~e ovci, nitu na Premierot, nitu na javnosta vo Makedonija ne i e poznato.

Vra}aj}i se ottamu, premierot Georgievski, povtorno se najde pred op{tinskata zgrada kade {to na jarbolot go vide kako se vee samo albanskoto zname, dodeka makedonskoto go nema{e. Ottuka se upati vo salata na hidrocentralite "Mavrovo", kade {to go ~ekaa pove}e direktori od propadnatite gostivarski firmi i privatni biznismeni, pred koi na samiot po~etok od negovoto izlagawe istakna deka toj e prviot premier, koj{to do{ol tuka (kako da doletal od Mont Everest so helikopoter na NATO) vo Zapadna Makedonija. Pritoa zaboravaj}i deka pred nego vo pove}e navrati ovde doa|a{e eks-premierot Branko Crvenkovski, koj za posleden pat pred gostivar~ani zboruva{e vo sportskata sala.

BARAAT POMO[ OD VLADATA

Stopanstvenicite i privatnite biznismeni, kako i vladinite poverenici na pove}e gostivarski firmi, eden po eden, so red, mu gi nabrojaa svoite maki i problemi baraj}i od nego i od Vladata pomo{ vo sredstva za da mo`at da gi aktiviraat proizvodstvenite kapaciteti, da gi povikaat otpu{tenite rabotnici i ste~ajci i da zapo~ne nov `ivot na bednite rabotnici, ~ii deca od nametnatata sostojba vo dr`avata s# pove}e se drogiraat i se oddavaat na prostitucijata i kriminalot.

"Baram pomo{ od Vladata i toa ne vo pari, tuku da mi pomogne da dobijam ~etiri cisterni mazut za da gi zapo~nam proizvodstvenite procesi so vrabotenite vo "Goteks", koi{to se doma pove}e od dve godini i ne zemaat li~en dohod, a deka parite za cisternite od mazutot }e gi vratam, imam garancija, bidej}i ve}e dobiv nekolku tenderi od sigurni na{i dr`avni firmi, ~ii iznosi se nad 5 milioni gm", istakna pred Premierot, negoviot poverenik od "Goteks", Jakov Jakovleski. Pritoa napomena deka ve}e ima i ogormna poddr{ka od biznismenot Mane Jakovleski, koj raboti vo Berlin i e li~en prijatel na Premierot i ~len na Pretsedatelstvoto na VMRO-DPMNE. Pomo{ od Vladata pobara i poverenikot na OOZT "Alumosilikatna", na "Silika", Don~o Nikoloski, vo iznos od 5,5 milioni gm, so koi bi ja revitiliziral fabrikata, bi gi vrabotil site otpu{teni rabotnici i so tie pari bi gi isplatil i dosega neisplatenite obvrski kon dr`avata. Pomo{ od Vladata pobaraa i direktorite na "Mermeri", "Javor", Zadrugata "Gabrovo" od Nistrovo i nekoi biznismeni na pomali privatni firmi. Edinstvena svetla to~ka ostavi direktorkata na konfekcijata "Dekon" Ruska Trpeska, koja istakna deka nejzinata firma so 360 vraboteni dosega raboti uspe{no, deka vrabotenite zemaat redovno plata i za niv gi ispla}a site pridonesi, a od Vladata pobara sredstva za nabavka na tehnologija, koja vo ovoj moment im e neophodna.

"Vladata ne e biznismen, i taa nema pari koi mo`e nekomu da mu gi dade. Toa be{e nekoga{ vo vremeto na komunizmot i toa sega ve}e ne postoi. Vam vi ostanuva da se snao|ate kako umete i znaete. Barajte strate{ki partneri, dogovorajte se, a nie sme tuka vo toj pogled da vi pomogneme. Sostojbite vo dr`avata si gi znaete site kakvi, se neli? NATO i Kosovo se blisku i tamu na toj pazar mo`e da se postigne odovde uspeh, kako vpro~em i dosega, neli? Vo Gostivar }e se obideme da ja dovr{ime izgradbata na Osnovnoto u~ili{te "Mo{a Pijade" i infrastrukturata {to ja ima zacrtano lokalnata samouprava", istakna na krajot premierot Georgievski.Taka se zavr{i prvata poseta na Premierot na Gostivar, vo stilot "ku~iwata laat, karvanot si vrvi". A, do koga }e umiraat rabotnicite gladni i bedni e pra{aweto na koe treba{e da odgovori Premierot na Vladata. Sepak, s# ima kraj, veli narodot. A, dotoga{...